Start of menu
Close Menu
Skip to content

Transacties verwerken en indienen

Hieronder vindt u informatie over het verwerken en indienen van kaarttransacties. In het algemeen kunnen bij u twee soorten betaalkaarten worden gebruikt:

 • creditcards met chip waarbij de kaarthouder zich legitimeert met een pincode.
 • kaarten met magneetstrip waarbij de kaarthouder zich legitimeert met een handtekening.

Chip & PIN
Sinds 2011 zijn bijna alle terminals in Nederland gecertificeerd voor Chip & PIN betalingen. Dit betekent dat in ieder geval de Nederlandse kaarthouders van American Express de betaling goedkeuren na het invoeren van het pincode in plaats van een handtekening. Echter zijn er nog veel buitenlandse kaarthouders die geen Chip & PIN mogelijkheid hebben met hun kaart. Uw terminal is nog steeds geschikt om de magneetstrip te lezen. U kunt dus ook de buitenlandse kaarthouders gewoon blijven verwelkomen in uw bedrijf.

De volgende tips zijn nuttig indien de kaarthouder aanwezig is bij de transactie:

Controleer de geldigheid van de kaart

 • Controleer of de persoon die de kaart aan u voorlegt, ook daadwerkelijk de kaarthouder is.
 • Controleer of de kaart zichtbaar is gewijzigd of beschadigd.
 • Controleer de vervaldatum van de kaart.

Mocht u bij een van bovenstaande punten twijfels hebben, neem dan contact op met de autorisatiedienst van American Express met een zogenaamde ‘Veiligheidscode 10-aanvraag’ via 020 504 8666 - doorkiesmogelijkheid 1*.

Transacties met chipkaarten

 • Steek de kaart in de chipkaartlezer van uw betaalautomaat en volg de aanwijzingen.
 • Geef de kaart inclusief transactiebewijs terug aan de kaarthouder.
 • Indien de transactie om technische redenen mislukt, volgt u de aanwijzingen op uw betaalautomaat.

Indien uw betaalautomaat het bericht 'Terugbellen American Express' (afhankelijk van het soort betaalautomaat varieert de weergegeven tekst) laat zien, dient u ons te bellen op 020 504 8666 - doorkiesmogelijkheid 1* om telefonische autorisatie te verkrijgen.

Transacties met magneetstripkaarten
 • Haal de kaart met de magneetstrip door de kaartlezer.
 • Uw betaalautomaat belt automatisch in bij American Express en geeft u een autorisatiecode of het bericht 'afgewezen'.
 • Controleer of de handtekening op het transactiebewijs en de handtekening op de creditcard identiek zijn.
 • Geef de kaart met transactiebewijs terug aan de kaarthouder.

Indien uw betaalautomaat het bericht 'Terugbellen American Express' (afhankelijk van het soort betaalautomaat varieert de weergegeven tekst) toont, dient u ons te bellen op 020 504 8666 - doorkiesmogelijkheid 1* om telefonische autorisatie te verkrijgen.

Verwerking van een telefonische autorisatie

De wijze waarop een telefonische autorisatie op uw betaalautomaat moet worden afgehandeld, vindt u in de bedieningshandleiding van uw apparaat.

 • Vergelijk de handtekening op het transactiebewijs met de handtekening op de kaart. Indien de handtekeningen niet overeenkomen, mag u de transactie niet uitvoeren.
 • Indien de magneetstrip onleesbaar is, voert u de transactie handmatig in en maakt u een afdruk van de kaart om aan te tonen dat deze is voorgelegd.

Bij problemen met de acceptatie of met uw betaalautomaat kunt u contact opnemen met onze speciale helpdesk via 020 504 8666 - doorkiesmogelijkheid 1* of met de aanbieder van uw betaalautomaat.


* Houd uw aansluitingsnummer van American Express, uw betaalautomaat-ID en uw bankrekeninggegevens bij de hand.

De volgende tips zijn nuttig bij bestellingen waarbij de kaarthouder niet aanwezig is:

Bij bestellingen per post, telefoon, fax of internet

Ter legitimatie hebt u de volgende gegevens nodig van de kaarthouder:

 • de naam van de kaarthouder zoals deze op de kaart staat vermeld
 • het kaartnummer
 • de vervaldatum van de kaart
 • het factuuradres
 • het afleveradres

Door contact op te nemen met de autorisatiedienst van American Express via 020 504 8666 - doorkiesmogelijkheid 1* kunt u met zekerheid vaststellen of de levering is gericht aan het bij American Express afgegeven factuuradres van de kaarthouder. Bij een afwijkend factuur- en afleveradres dient u de bepalingen in de actuele algemene bedrijfsvoorwaarden in acht te nemen.

Bij bestellingen via e-commerce

Vraag naast de hierboven vermelde gegevens ook de beveiligingscode van de kaart met uw shopsysteem. Vraag bovendien naar de driecijferige code op de achterkant van de kaart of de viercijferige code op de voorkant van de kaart.


*Houd uw 10-cijferig American Express aansluitingsnummer en uw bankrekeninggegevens bij de hand voor eventuele nadere legitimatie.

Creditnota’s, bv. in geval van omruiling, kunnen op de betaalautomaat met de functie ‘Creditnota’ worden uitgevoerd. Nadere informatie over de afhandeling van creditnota’s vindt u in de bedieningshandleiding van uw betaalautomaat. Ook kunt u contact opnemen met de provider van uw betaalautomaat.

Bij aanwezigheid van de kaarthouder

Indien de kaarthouder aanwezig is bij de transactie, kunt u hem/haar de creditnota laten ondertekenen.

Bij afwezigheid van de kaarthouder

Bij creditnota's van bestellingen per post, telefoon, fax of internet hebt u de volgende gegevens nodig:

 • het American Express kaartnummer
 • naam en adres van de kaarthouder
 • de hoogte en datum van de creditnota
 • kopie van de factuur
 • naam en adres van uw bedrijf
 • uw aansluitingsnummer van American Express

Fax of e-mail het verzoek tot creditering inclusief bovenstaande gegevens naar afdeling Kaartaccepterende Bedrijven, fax: 020 504 8007, of stuur ons een e-mail.

Voor overige vragen kunt u telefonisch contact opnemen 020 504 8333.

Let op: Creditering kan uitsluitend plaatsvinden met de American Express kaart waarmee de oorspronkelijke aankoop is afgehandeld.

Afschrijvingen en creditnota’s indienen

Zorg ervoor dat alle afschrijvingen en creditnota’s binnen zeven dagen na levering van de artikelen of diensten en/of na teruggave van de artikelen zijn ingediend.

Geschillen, terugboekingen, bescherming tegen kaartmisbruik

Hier vindt u informatie over geschillen, terugboekingen, kaartmisbruik, hoe u daarmee om kunt gaan én hoe u zich vooraf effectief kunt beschermen.

Informatie over EMV betaalautomaten

De EMV-standaard: meer veiligheid voor u en uw klanten.