Kredittkort fra American Express

Våre nåværende faktureringskort oppdateres til kredittkort på grunn av en endring i Finansavtaleloven (LOV-2020-12-18-146).

 

Hvordan fungerer et kredittkort?

 

Med et kredittkort får du en faktura for kjøpene dine i stedet for at kjøpet blir dratt direkte fra bankkontoen din. Fakturaen kommer som regel én gang i måneden, og du kan velge om du vil betale hele fakturaen eller om du vil benytte din kreditt og betale en del av fakturaen. Hvis du velger å betale hele det fakturerte beløpet før forfallsdatoen, debiteres det ikke rente på kjøpene. Hvis du velger å betale minimumsbeløpet og betale resten senere, debiteres rente i henholdt til gjeldende vilkår.

 

Vennligst se SEF for mer informasjon og delbetaling og kostnader.

 

Er du allerede kortmedlem? Les mer om disse viktige endringene i medlemskapet ditt.