Kompletterende reiseforsikring for hele familien

Din kompletterende reiseforsikring som kompletterer dine øvrige forsikringer og trer i kraft når du betaler minst 75% av reisen din (transport, overnatting) med ditt Gold Card. Reiseforsikringen dekker deg og din nærmeste familie samt dine ekstrakortmedlemmer og deres nærmeste familie.

 

VIKTIG INFORMASJON:  De beskrivelser av Gold Card®-forsikringsbeskyttelsen som finnes på dette nettstedet er kun ment som bakgrunnsinformasjon. Det er forsikringsvilkårene som gir den fullstendige informasjonen om dekningen, og de erstatter alle andre kilder.

Medisinsk assistanse 

Opptil 1 000 000 kroner for nødvendige kostnader relatert til nødvendig medisinsk behandling  (inklusive sykehusinnleggelse) som oppstår på grunn av at den Forsikrede blir syk eller skadet mens hun/han er på reise.


Avbestille, utsette, endre eller avbryte reise

Kompensasjon på inntil 25 000 kr for kostnader for kansellering, endring eller avbrutt tur på grunn av sykdom.


Forkortet reise

Opptil 25 000 kroner for de uutnyttede kostnadene for rimelige reisekostnader for hjemreise og for å gjenoppta den opprinnelige reisen som ble avbrutt.


Reisedokumenter, penger eller eiendeler går tapt eller stjålet

Opptil 10 000 kroner dekning for personlige eiendeler, penger og reisedokumenter som er tapt, stjålet eller skadet.


Forsinkelsesbeskyttelse

Erstatning for kostnader for forsinket bagasje med inntil 2 000 kr per person i mer enn 4 timers bagasjeforsinkelse, og ytterligere kr 3 000 per person i 48 timers bagasjeforsinkelse.


Personskade som følge av ulykke

Maksimalt erstatningsbeløp per person per reise er 1 000 000 kroner for ulykker som under en reise rammer den Forsikrede ufrivillig gjennom en plutselig ytre hendelse og som innen 365 dager fører til dødsfall eller invaliditet.


Juridisk assistanse og erstatning

Erstatning på opptil 100 000 kroner for juridiske forsvarsomkostninger og juridiske kostnader under begjærelsen av kompensasjon.

 

Erstatning på opptil 1 000 000 kroner for juridisk ansvar for å skade en annen
person, eller skade deres eiendom eller eiendeler.


Vennligst last ned de fullstendige forsikringsvilkårene her

 

Om du utsettes for en ulykke eller blir syk i løpet av din reise er det viktig at du kontakter oss snarest mulig på  telefonnummeret 24 05 52 58 (+47 24 05 52 58). Du kan gjøre din skademelding ved å ringe oss på +47 24 05 52 58.

 

Forsikringsvilkår

Fullstendige forsikringsvilkår

 

 

 

 

Viktig 

 

 

Om du utsettes for en ulykke eller blir syk i løpet av din reise, kontakt oss snarest mulig på
24 05 52 58
Fra utlandet +47 24 05 52 58

 

Du kan gjøre din skademelding på +47 24 05 52 58

 

 

For deg som allerede har et Amex-kort fra DNB

 

Her finner du forsikringsvilkår for ditt kort som er utgitt av DNB.

 


Gold Card 

Informasjon & hurtiglenker

 

Gold Card fra American Express er et faktureringskort – det innebærer at hele det fakturerte beløpet må betales inn hver måned. 

Avgiften for Gold Card er 1 500 kr/år (alternativt 125 kr/måned)

Du kan velge et kort uten kortfordeler (American Express Basic Card). Det er ingen medlemsavgift tilknyttet et slikt kort.