reiseforsikring for hele familien

Her inngår blant annet forsinkelsesbeskyttelse og beskyttelse ved reisegodsforsinkelse som kompletterer dine øvrige forsikringer og trer i kraft når du betaler minst 75% av reisen din (transport, overnatting) med ditt Green Card.

 

Reiseforsikringen dekker deg og din nærmeste familie samt dine ekstrakortmedlemmer og deres nærmeste familie.

VIKTIG INFORMASJON:  De beskrivelser beskrivelser av Green Card®-forsikringsbeskyttelsen som finnes på dette nettstedet er kun ment som bakgrunnsinformasjon. Det er forsikringsvilkårene som gir den fullstendige informasjonen om dekningen, og de erstatter alle andre kilder.

Reisegodsforsinkelse – kollektivtransport

Erstatning for kostnader for forsinket bagasje med inntil 1 500 kr per person i mer enn 6 timers bagasjeforsinkelse, og ytterligere 2 500 kr per person i 48 timers bagasjeforsinkelse.


Forsinkelsebeskyttelse – kollektivtransport

Erstatning for merkostnader for kost og losji med inntil 1 000 kr per person om forsinkelsen medfører ventetid på mer enn 4 timer eller om den bookede avgangen er innstilt. 


Vennligst last ned de fullstendige forsikringsvilkårene her

 

Om du utsettes for en ulykke eller blir syk i løpet av din reise er det viktig at du kontakter oss snarest mulig på  telefonnummeret 24 05 52 58 (+47 24 05 52 58). Du kan gjøre din skademelding ved å ringe oss på +47 24 05 52 58.

 

Forsikringsvilkår

Fullstendige forsikringsvilkår

 

Viktig 

 

 

Om du utsettes for en ulykke eller blir syk i løpet av din reise, kontakt oss snarest mulig på
24 05 52 58
Fra utlandet +47 24 05 52 58

 

Du kan gjøre din skademelding på +47 24 05 52 58

 

 

For deg som allerede har et Amex-kort fra DNB

 

Her finner du forsikringsvilkår for ditt kort som er utgitt av DNB.

 


Green Card 

Informasjon & hurtiglenker

 

Green Card fra American Express er et faktureringskort – det innebærer at hele det fakturerte beløpet må betales inn hver måned. 

Avgiften for Green Card er 600 kr/år (alternativt 50 kr/måned)

Du kan velge et kort uten kortfordeler (American Express Basic Card). Det er ingen medlemsavgift tilknyttet et slikt kort.