Omfattende reiseforsikring for hele familien

Når du betaler minst 75% av reisen med ditt SAS Amex Elite, inkluderes en omfattende reiseforsikring som kompletterer dine øvrige forsikringer og gir deg ekstra trygghet på reisen. Forsikringen dekker deg og din nærmeste familie samt dine ekstrakortmedlemmer og deres nærmeste familie på reisen.

 

VIKTIG INFORMASJON: De beskrivelser av SAS Amex Elite-forsikringsbeskyttelsen som finnes på dette nettstedet er kun ment som bakgrunnsinformasjon. Det er forsikringsvilkårene som gir den fullstendige informasjonen om dekningen, og de erstatter alle andre kilder.

Medisinsk assistanse 

Opptil 2 000 000 kroner for nødvendige kostnader relatert til nødvendig medisinsk behandling  (inklusive sykehusinnleggelse) som oppstår på grunn av at den Forsikrede blir syk eller skadet mens hun/han er på reise.


Avbestille, utsette, endre eller avbryte reise

Kompensasjon på inntil 50 000 kr for kostnader for kansellering, endring eller avbrutt tur på grunn av sykdom.


Forkortet reise

Opptil 50 000 kroner for de uutnyttede kostnadene for rimelige reisekostnader for hjemreise og for å gjenoppta den opprinnelige reisen som ble avbrutt.


Reisedokumenter, penger eller eiendeler går tapt eller stjålet

Opptil 25 000 kroner dekning for personlige eiendeler, penger og reisedokumenter som er tapt, stjålet eller skadet.


Forsinkelsesbeskyttelse

Erstatning for kostnader for forsinket bagasje med inntil 3 000 kr per person i mer enn 4 timers bagasjeforsinkelse, og ytterligere kr 3 000 per person i 48 timers bagasjeforsinkelse.


Personskade som følge av ulykke

Maksimalt erstatningsbeløp per person per reise er 2 000 000 kroner for ulykker som under en reise rammer den Forsikrede ufrivillig gjennom en plutselig ytre hendelse og som innen 365 dager fører til dødsfall eller invaliditet.


Juridisk assistanse og erstatning

Erstatning på opptil 250 000 kroner for juridiske forsvarsomkostninger og juridiske kostnader under begjærelsen av kompensasjon


Erstatning på opptil 5 000 000 kroner for juridisk ansvar for å skade en annen person, eller skade deres eiendom eller eiendeler.


Leiebil – Tyveri, skade og ansvar

Dekker tyveri og skade, og fradragsberettiget. Forsikringstypene VDW, LDW, TP, utvidet ansvarsforsikring og personskade inngår.


Vennligst last ned de fullstendige forsikringsvilkårene her

 

Om du utsettes for en ulykke eller blir syk i løpet av din reise er det viktig at du kontakter oss snarest mulig på  telefonnummeret 24 05 52 59 (+47 24 05 52 59). Du kan gjøre din skademelding ved å ringe oss på +47 24 05 52 59.

 

Forsikringsvilkår

Fullstendige forsikringsvilkår

 

Viktig 

 

 

Om du utsettes for en ulykke eller blir syk i løpet av din reise, kontakt oss snarest mulig på
24 05 52 59
fra utlandet +47 24 05 52 59

 

Du kan gjøre din skademelding på 24 05 52 59

 

 

For deg som allerede har et Amex-kort fra DNB

 

Her finner du forsikringsvilkår for ditt kort som er utgitt av DNB.

 


SAS Amex Elite 

Informasjon & hurtiglenker

 

SAS Amex Elite fra American Express er et faktureringskort – det innebærer at hele det fakturerte beløpet må betales inn hver måned. 

Avgiften for SAS Amex Elite er 4 000 kr/år (alternativt 335 kr/måned)

Du kan velge et kort uten kortfordeler (American Express Basic Card). Det er ingen medlemsavgift tilknyttet et slikt kort.