reiseforsikring for hele familien

Når du betaler minst 75% av reisen med ditt SAS Amex Premium, inkluderes en reiseforsikring som kompletterer dine øvrige forsikringer og gir deg ekstra beskyttelse på reisen, blant annet ved forsinket bagasje eller ulykker på reisen.

Forsikringen dekker deg og din nærmeste familie samt dine ekstrakortmedlemmer og deres nærmeste familie.

VIKTIG INFORMASJON:  De beskrivelser av SAS Amex Premium-forsikringsbeskyttelsen som finnes på dette nettstedet er kun ment som bakgrunnsinformasjon. Det er forsikringsvilkårene som gir den fullstendige informasjonen om dekningen, og de erstatter alle andre kilder.

Avbestille, utsette, endre eller avbryte reise

Kompensasjon på inntil 25 000 kr for kostnader for kansellering, endring eller avbrutt tur på grunn av sykdom.


Forkortet reise

Opptil 25 000 kroner for de uutnyttede kostnadene for rimelige reisekostnader for hjemreise og for å gjenoppta den opprinnelige reisen som ble avbrutt.


Reisedokumenter, penger eller eiendeler går tapt eller stjålet

Opptil 10 000 kroner dekning for personlige eiendeler, penger og reisedokumenter som er tapt, stjålet eller skadet.


Forsinkelsesbeskyttelse

Erstatning for kostnader for forsinket bagasje med inntil 2 000 kr per person i mer enn 4 timers bagasjeforsinkelse, og ytterligere 2 000 kr per person i 48 timers 
bagasjeforsinkelse.


Personskade som følge av ulykke

Maksimalt erstatningsbeløp per person per reise er 1 000 000 kroner for ulykker som under en reise rammer den Forsikrede ufrivillig gjennom en plutselig ytre hendelse og som innen 365 dager fører til dødsfall eller invaliditet.


Juridisk assistanse og erstatning

Erstatning på opptil 100 000 kroner for juridiske forsvarsomkostninger og juridiske juridiske kostnader under begjærelsen av kompensasjon

 

Erstatning på opptil 1 000 000 kroner for juridisk ansvar for å skade en annen
person, eller skade deres eiendom eller eiendeler.


Vennligst last ned de fullstendige forsikringsvilkårene her

 

Om du utsettes for en ulykke eller blir syk i løpet av din reise er det viktig at du kontakter oss snarest mulig på  telefonnummeret 24 05 52 58 (+47 24 05 52 58). Du kan gjøre din skademelding ved å ringe oss på +47 24 05 52 58.

 

Forsikringsvilkår

Fullstendige forsikringsvilkår

 

 

 

 

Viktig 

 

 

Om du utsettes for en ulykke eller blir syk i løpet av din reise, kontakt oss snarest mulig på
24 05 52 58
Fra utlandet +47 24 05 52 58

 

Du kan gjøre din skademelding på +47 24 05 52 58

 

 

For deg som allerede har et Amex-kort fra DNB

 

Her finner du forsikringsvilkår for ditt kort som er utgitt av DNB.

 


SAS Amex Premium 

Informasjon & hurtiglenker

 

SAS Amex Premium fra American Express er et faktureringskort – det innebærer at hele det fakturerte beløpet må betales inn hver måned. 

Avgiften for SAS Amex Premium er 1 000 kr/år (alternativt 85 kr/måned)

Du kan velge et kort uten kortfordeler (American Express Basic Card). Det er ingen medlemsavgift tilknyttet et slikt kort.