Kundeservice

 

PIN-kode & Personlig kode


Endre PIN-kode

Personlige kode 

  • I sammenheng med at du satt opp din konto valgte du en 4-sifrig kode som er den koden du anvender for å identifisere deg når du ringer til oss. 
  • Tenk på at din konto kan sperres om du taster inn din PIN-kode i stedet for den firesifrede koden på forsiden av kortet. Ta kontakt med vår kundeservice for å åpne din konto igjen.