Kort

Bestille nytt kort

Om ditt kort er tapt, stjålet eller har sluttet å fungere:

  • Ring til kundeservice for å bestille et nytt kort.
  • Du får ditt kort på posten vanligvis 3–5 arbeidsdager etter at du har bestilt det.

 

Utløpt kort

 

  • Kortets gyldighetstid angis på kortets forside under “Valid Thru” i formatet MM/ÅÅ.
  • Kortet er gyldig til og med den siste dagen i den angitte måneden.
  • Vi sender automatisk ut fornyelseskort mer enn en måned før kortet går ut.

 

Aktiver kortet kortet ditt

 

  • Aktiver kortet ditt raskt og enkelt i appen Amex NO. 
  • Erstatningskort, ekstrakort og fornyelseskort aktiveres på samme måte.

» Aktiver kortet ditt i appen Amex NO

 

Avslutte kort

 

  • Hvis du ønsker å si opp ditt American Express kort og avslutte kundeforholdet må du ringe til kundeservice. 
  • Hvis/Når du avslutter et hovedkort vil også tilhørende tilleggskort avsluttes.