Platinum

 

Viktig informasjon om din reiseforsikring

 

Din omfattende reiseforsikring som kompletterer din øvrige forsikringer trer i kraft når du betaler minst 75% av reisen din (transport, overnatting) med ditt Platinum-kort. 

 

De beskrivelser av Platinum forsikringsbeskyttelsen som finnes på dette nettstedet er kun ment som bakgrunnsinformasjon. Det er forsikringsvilkårene som gir den fullstendige informasjonen om dekningen, og de erstatter alle andre kilder.

 

Hvem er dekket av forsikringen?

 

Se vilkårene for å definere hvem som er dekket av forsikringen.

Sammendrag av reiseforsikringen

 

Medisinsk assistanse 

Opptil 10 000 000 kroner for nødvendige kostnader relatert til nødvendig medisinsk behandling  (inklusive sykehusinnleggelse) som oppstår på grunn av at den forsikrede blir syk eller skadet mens hun/han er på reise.

 

Avbestille, utsette, endre eller avbryte reise

Kompensasjon på inntil 50 000 kr for kostnader for kansellering, endring eller avbrutt tur på grunn av sykdom.

 

Forkortet reise

Opptil 50 000 kroner for de uutnyttede kostnadene for rimelige reisekostnader for hjemreise og for å gjenoppta den opprinnelige reisen som ble avbrutt.

 

Reisedokumenter, penger eller eiendeler går tapt eller stjålet
Opptil 25 000 kroner dekning for personlige eiendeler, penger og reisedokumenter som er tapt, stjålet eller skadet.

 

Forsinkelsesbeskyttelse
Erstatning for kostnader for forsinket bagasje med inntil 4 000 kr per person i mer enn 4 timers bagasjeforsinkelse, og ytterligere kr 4 000 per person i 48 timers bagasjeforsinkelse.

 

Personskade som følge av ulykke

Maksimalt erstatningsbeløp per person per reise er 2 000 000 kroner for ulykker som under en reise rammer den forsikrede ufrivillig gjennom en plutselig ytre hendelse og som innen 365 dager fører til dødsfall eller invaliditet.

 

Juridisk assistanse og erstatning
Erstatning på opptil 250 000 kroner for juridiske forsvarsomkostninger og juridiske kostnader under begjærelsen av kompensasjon. Erstatning på opptil 5 000 000 kroner for juridisk ansvar for å skade en annen person, eller skade deres eiendom eller eiendeler.

 

Veihjelp
Du kan få hjelp med tauing, reparasjoner og reservedeler, og bilutgifter.

 

Leiebil – Tyveri, skade og ansvar

Dekker tyveri og skade, og fradragsberettiget. Forsikringstypene VDW, LDW, TP, utvidet ansvarsforsikring og personskade inngår.

 

Kjøpbeskyttelse og Returgaranti

Hvis varen din blir stjålet, skadet eller hvis en detaljist ikke aksepterer å ta tilbake en ubrukt vare - kan du få erstatning for reparasjonskostnader.

 

Vennligst last ned de fullstendige forsikringsvilkårene

 

Om du utsettes for en ulykke eller blir syk i løpet av din reise er det viktig at du kontakter oss snarest mulig på  telefonnummeret 24 05 52 65 (+47 24 05 52 65). 

» Gjør skademeldingen din online

American Express® Platinum Card

Hvis ulykken har skjedd

 

Om du utsettes for en ulykke eller blir syk i løpet av din reise, kontakt oss snarest mulig på
24 05 52 65
fra utlandet +47 24 05 52 65

 

Gjør skademeldingen din online 

  • Platinum er et faktureringskort (hele det fakturerte beløpet må betales inn hver måned)
  • Avgiften för Platinum er 6 600 kr/år (eller 550 kr/måned) 
  • Du kan vegle et kort uten medlemsavgift og fordeler, American Express Basic Card