Reklamasjoner

Har du oppdaget en transaksjon på ditt kontoutdrag som ikke stemmer? Ta gjerne en titt på sjekklisten før du kontakter American Express for en reklamasjon. 

 

Sjekkliste

 

 • En del firmaer anvender tredjepartsnavn. Om navnet på brukerstedet er ukjent, forsøk med å søke på nettet for å se om du finner noe som kan forklare transaksjonen.
 • Om du savner en bekreftelse fra et brukersted – sjekk søppelposten i din e-postkasse. 
 • Om du kjenner igjen brukerstedet, men ikke beløpet – kontroller eventuell valutakonverteringskurs. 
 • Om debiteringen er periodisk tilbakekommende, kan det være et abonnement på en vare eller en tjeneste – ta kontakt med brukerstedet direkte for å si opp tjenesten. 
 • Kontroller at du fortsatt har ditt fysiske kort. Om du ikke har det, ta kontakt med American Express direkte for å sperre ditt kort. 
 • Så lenge en transaksjon står som reservert, kan vi ikke endre den. 

 

Bra å vite

 

 • For å påbegynne en utredning, krever vi som regel skriftlige dokumentasjon fra deg som er kortmedlem. Dokumentasjon bør være i originalformat og inneholde avsender, tid og dato. 
 • Mens utredningen pågår justeres ditt kort midlertidig med det reklamerte beløpet. Dette endrer ikke saldoen, men du kan manuelt trekke bort beløpet ved innbetaling av fakturaen. 
 • Mesteparten av kommunikasjonen skjer via post eller e-post. Kontroller dine kontaktopplysninger. 
 • Vi kan ikke behandle ærender som gjelder uteblitt alternativ kompensasjon fra brukersteder. 
 • Brukersteder er ikke pliktige til å fremlegge dokumentasjon for en transaksjon som er godkjent med chip og PIN-kode. 
 • Når vi ber om å få inn dokumentasjon fra et brukersted kan det ta opptil seks uker innen vi får svar. 
 • De mottatte dokumentasjonen sendes av sikkerhetshensyn alltid per brev til den adressen du har i Folkeregisteret.  

 

Reklamasjonstype

 

Ukjent debitering

 

Har du oppdaget en transaksjon på ditt kontoutdrag som du ikke kjenner igjen. Ta kontakt med American Express dersom du har gjennomgått sjekklisten uten å finne en rimelig forklaring til debiteringen. Vi starter opp en undersøkelse, og ber om å få inn dokumentasjon fra brukerstedet.  

 

Periodisk tilbakekommende debiteringer

 

Periodisk tilbakekommende debiteringer kan være månedlige eller årlige abonnementer. Du må selv ta kontakt med brukerstedet og kansellere abonnementet. For å kunne undersøke debiteringen må du som kortmedlem kunne fremlegge dokumentasjon som bekrefter at tjenesten ble sagt opp før debiteringstidspunktet. 

 

Feil transaksjonsbeløp

 

For å kunne undersøke debiteringen behøver vi en kvitteringskopi eller annet skriftlig dokumentasjon som kan bekrefte det korrekte beløpet. 

 

Ikke-registrert kreditering.

 

Har et brukersted lovet en kreditering til din konto, men har den ikke blitt registrert enda? For å kunne undersøke ærendet må minst 15 dager ha passert siden utlovet kreditering. I tillegg må dokumentasjon som bekrefter en kreditering fra brukerstedet fremlegges. Gjelder det en bestilling, må bestillings- og avbestillingsbekreftelse med tilhørende bestillingsvilkår kunne fremlegges.  

 

Ikke mottatte varer eller tjenester

 

Om du ikke har mottatt varer eller tjenester innen forventet tid, anbefaler vi deg å først ta kontakt med brukerstedet. For å kunne undersøke ærendet må det ha gått minst 15 dager fra bestillingsdatoen, og du som kortmedlem må kunne fremlegge dokumentasjon som ordre- eller bestillingsbekreftelse samt eventuell skriftlig korrespondanse med brukerstedet. 

 

Dobbel debitering

 

Om du har blitt debitert dobbelt behøver ingen dokumentasjon fremlegges. Vi hjelper deg med utredningen og kontakter brukerstedet. Legg merke til, at om et flyselskap har utstedt to billetter med forskjellige billettnummer, kommer ærendet ikke til å håndteres som en dobbel debitering. Vi henviser da til flyselskapet for assistanse. 

 

Varer/tjenester som ikke samsvarer med beskrivelsen

 

Om du er misfornøyd med varen/tjenesten anbefaler vi at du først forsøker å komme overens med brukerstedet. For at vi skal kunne utrede debiteringen, behøver vi dokumentasjon som tydelig påviser en stor forskjell mellom produktet/tjenesten som ble tilbudt og det som ble mottatt. 

 

Betalingen ble utført på en annen måte enn med American Express-kortet

 

Har ditt American Express-kort blitt debitert til tross for at du har betalt kjøpet på en annen måte? For at vi skal kunne utrede debiteringen. Behøver vi en kopi av kvitteringen eller alternativt en kopi av kontoutdraget fra det kortet som den korrekte betalingen ble gjort med.  

 

 

Blokkering

 

Iblant må vi blokkere ditt kortnummer hos et spesifisert brukersted for å kunne komme til rette med periodisk tilbakekommende debiteringer. Dette innebærer dog ikke at en eventuell avtale mellom deg og brukerstedet er annullert/oppsagt. Vanligvis opphører debiteringene etter den første blokkeringen, men skulle nye debiteringer forekomme er du naturligvis velkommen til å ta kontakt med American Express igjen.  

 

Nyttige kontaktopplysninger 

iTunes

Telefon: 240 55 133
E-post: contactus.no@euro.apple.com 

 

Playstation

Telefon: 56 99 93 10
E-post: support@no.playstation.com