About

More Rewards American Express Card

 

 

 

 

O kompaniji American Express

 

American Express je globalna kompanija za finansijske usluge, koja klijentima omogućava korišćenje proizvoda sa novim iskustvom, koja obogaćuju život i grade poslovni uspeh. Od 1997.godine American Express sarađuje sa odabranom grupom vodećih banaka i finansijskih institucija širom sveta za izdavanje American Express proizvoda i razvoj American Express prodajne mreže. Korišćenjem licencnih odnosa, globalne infrastrukture i gradeći snažan imidž brenda na tržištu, kompanija American Express je ostvarila još veći opseg svoje mreže širom sveta.

Banca Intesa Beograd je lansirala American Express® Card Service usluge 2005. godine. Na osnovu ugovora sa American Express, Banca Intesa Beograd je ovlašćena za izdavanje American Express kartičarskih proizvoda i potpisivanje ugovora sa prodajnim mestima o prihvatanju American Express kartica u Srbiji. Banca Intesa ad Beograd je odgovorna za upravljanje svim aspektima vezano za American Express proizvode koje izdaje na osnovu ugovora o licenci sa kompanijom American Express.