American Express Blue

More Rewards American Express Card

American Express Blue Kartica

Staviti hiress American Express Blue kartice

Plaćaje na rate bez kamate i uz odloženo plaćanje do 45 dana

American Express Blue kreditnu karticu možete koristiti za plaćanje robe i usluga i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu na mestima obeleženim znakom American Express.

Plaćanje na rate
Plaćanje na rate

bez kamate i naknade na više od 6.000 prodajnih mesta u zemlji. Mogućnost plaćanja i do 12 rata.    

Popusti i pogodnosti
Popusti i pogodnosti

Na velikom broju prodajnih mesta možete ostvariti popuste dok je Selects program pogodnosti i Invites program ponude restorana u celom svetu ekskluzivno obezbeđen za korisnike American Express Blue kartica 

Revolving kredit

vam omogućuje da izmirujete minimalnu mesečnu obavezu u zbiru od 5% ostatka duga, pripadajuće kamate, članarine i ostalih naknada, dok se na preostali iznos dugovanja obračunava kamata. Na iznos duga u dinarima obračunava se fiksna kamatna stopa u visini od 18,43% na godišnjem nivou (EKS na godišnjem nivou od 19,18%), dok se na iznos duga u evrima obračunava fiksna kamatna stopa u visini od 12,60% na godišnjem nivou (EKS na godišnjem nivou od 13,33%).

Odloženo plaćanje do 45 dana
Odloženo plaćanje do 45 dana

bez kamate, na bilo kom prodajnom mestu u zemlji i inostranstvu

Mogućnost korišćenja kartice u zemlji i inostranstvu
Mogućnost korišćenja kartice u zemlji i inostranstvu

za plaćanja, podizanja gotovine na bankomatu ili prilikom internet kupovine.

American Express Blue kreditnu karticu možete koristiti za plaćanje robe i usluga i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu na mestima obeleženim znakom American Express.

U Srbiji, karticu prihvata više od 20.000 prodajnih mesta, a broj trgovaca koji se pridružuju povećava se iz dana u dan. Takođe, može se koristiti u 200 zemalja sveta, na više od milion prodajnih mesta, pola miliona bankomata i u više od 2.200 American Express putničkih agencija.

Potrebna dokumenta

Zahtev za izdavanje American Express® kreditnih kartica možete podneti u bilo kojoj ekspozituri Banca Intesa, bez obzira na to da li ste već klijent naše banke. Za podnošenje zahteva dovoljna je lična karta, i u zavisnosti od vašeg radnog statusa:

 

Zaposleni: potvrda o zaposlenju i visini primanja, a Obrazac poreske prijave (PPDG-5) ukoliko je tražilac kartice 

Samozaposleni: uverenje nadležne Poreske uprave da nema naizmirenih obaveza po osnovu poreza na dohodak i ostalih javnih prihoda, kao i sledeću dokumentaciju: 

 • obveznik po osnovu poreza na dohodak građana
 • Samozaposleni: uverenje nadležne Poreske uprave da nema neizmirenih obaveza po osnovu poreza na dohodak i 
 • ostalih javnih prihoda, kao i sledeću dokumentaciju:
  • ukoliko je u pitanju paušalno oporezovan preduzetnik poreska prijava za paušalno oporezovane preduzetnike 
  • (obrazac PPDG 1P) ili rešenje o porezu na dohodak
   ukoliko je u pitanju samooporezivanje - poreska prijava za preduzetnike koji porez utvrđuju samooporezivanjem (obrazac PPDG 1S)
   ukoliko se preduzetnik opredelio za isplatu lične zarade potrebna su tri poslednje prijave (izvod PPP PD 1). Uz navedeno potreban je i izvod sa računa na koji se isplaćuje zarada (na kome se vide uplate poslednje tri zarade) i potvrda o zaposlenju i visini primanja (obrazac Banke)
   obrazac poreske prijave (PPDG-5) ukoliko je tražilac kartice obveznik po osnovu poreza na dohodak građana
    
 • Penzioneri - poslednja tri penziona čeka
 • Sredstva obezbeđenja


Dve menice (osim za American Express® Green kreditnu karticu uz 100% depozita, gde je sredstvo obezbeđenja depozit).

Članarina

Godišnja članarina za Banca Intesa American Express Blue kreditnu karticu iznosi 1.800 dinara za osnovnu, tj. 900 dinara za svaku dodatnu karticu.

 

Članarina se otplaćuje na 12 mesečnih rata.

 

Uz Intesa Hit paket tekućeg računa, godišnja članarina se ne naplaćuje. Kod American Express Blue kartice uz Intesa Hit tekući račun, na iznos duga u dinarima obračunava se fiksna kamatna stopa u visini od 18,43% na godišnjem nivou (EKS na godišnjem nivou od 18,51%), dok se na iznos duga u evrima obračunava fiksna kamatna stopa u visini od 12,60% na godišnjem nivou (EKS na godišnjem nivou od 12,67%). Obračun kamate vrši se po konformnoj metodi.  

 

Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.

Reprezentativni primer

Vrsta kredita Revolving kreditna kartica: American Express Blue 

Valuta kredita:  EUR  

Kriterijumi za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS 

Iznos kredita: 5.000 EUR 

Depozit / 

Period otplate: 36 meseci 

Iznos prve rate*:   28.149,48 RS ukoliko je celokupan limit potrošen u RSD 

250,00 EUR i 150,00 RSD ukoliko je celokupan limit potrošen u EUR 

Kamatna stopa(na godišnjem nivou): 

 • 18,43% za potrošnju u RSD, fiksna
 • 12,60% za potrošnju u EUR, fiksna 

Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou

 • 19,18% za potrošnju u RSD
 • 13,33% za potrošnju u EUR 

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope: 

 • Godišnja članarina 1.800 RSD 
 • 2 menice: 100 RSD
 • Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD 

                                                 

(*) iznos prve revolving rate je 5% od ostvarene potrošnje u prvom obračunskom periodu i stoga ne uključuje kamatu (kamata se za prvi obračunski period ne obračunava), dok svaka sledeća revolving rata predstavlja zbir iznosa 5% (minimalno 100 RSD/5EUR) od ostatka duga, celokupnog iznosa obračunate kamate, pripadajuće naknade i iznosa dospele rate u slučaju plaćanja na rate. Svaka rata u okviru kupovine na rate dospeva na naplatu u celosti počev od prvog obračunskog perioda nakon obavljene kupovine, ulazi u minimalnu mesečnu obavezu za plaćanje i na istu se ne obračunava revolving kamata.

 

Drugi obračuni sa ovim proizvodom mogu se preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke.

 

 

KONTAKT CENTAR VAM JE UVEK NA RASPOLAGANJU

Za sve informacije o platnim karticama, kao i u slučaju gubitka kartice možete pozvati broj telefona 011 301 01 60 

www.bancaintesa.rs

 

Zahtev za izdavanje vaše kartice možete podneti u bilo koj Banca Intesa ekspozituri