Gold Card

More Rewards American Express Card

American Express Gold kartica

American Express Gold kartica

Plaćajte sa stilom i uživajte u ekskluzivnim pogodnostima širom sveta

American Express® Gold kreditna kartica je vaša privilegija! Ovu prestižnu kreditnu karticu, možete koristiti za plaćanje roba i usluga i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu, na mestima obeleženim znakom American Express. 

Plaćanje na rate bez kamate

Na više od 6.000 prodajnih mesta širom zemlje. Ukupan iznos transakcije deli se na jednake mesečne rate i kao takav je u celosti oslobođen kamate. Maksimalan broj rata je 12. 

Popusti i pogodnosti

Na velikom broju prodajnih mesta možete ostvariti popuste dok je Selects program pogodnosti i Invites program ponude restorana u celom svetu ekskluzivno obezbeđen

Revolving kredit

uz koji možete da izmirujete minimalnu mesečnu obavezu u zbiru iznosa od 5% ostatka duga, pripadajuće kamate, članarine i ostalih naknada, dok se na preostali iznos dugovanja obračunava kamata. Na iznos duga u dinarima obračunava se fiksna kamatna stopa u visini od 15,62% na godišnjem nivou (EKS na godišnjem nivou od 16,26%), dok se na iznos duga u evrima obračunava fiksna kamatna stopa u visini od 12,60% na godišnjem nivou (EKS na godišnjem nivou od 13,23%). Obračun kamate vrši se po konformnoj metodi

Odloženo plaćanje do 45 dana Bez kamate, za kupovinu u zenlji i inostranstvu

Izmirujte minimalnu mesečnu obavezu u zbiru iznosa 5% od ostatka duga, pripadajuće kamate, članarine i ostalih naknada, dok se na preostali iznos dugovanja obračunava kamata.  

Poklon Gold paket putnog osiguranja

Uz banca Intesa American Express Gold karticu besplatno dobijate karticu putnog zdravstvenog osiguranja za ceo svet, sa asisetncijom i podrškom na putovanju koju pruža Europe Assistance. Ovaj paket osiguranja odnosi se i na članove vaše uže porodice, kada putuju sa vama i pokriva i nezgode na rekreativnom skijanju. 

Mogućnost korišćenja kartice u zemlji i inostranstvu za plaćanja, podizanja gotovine na bankomatu ili prilikom internet kupovine

American Express Blue kreditnu karticu možete koristiti za plaćanje robe i usluga i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu na mestima obeleženim znakom American Express. U Srbiji, karticu prihvata više od 20.000 prodajnih mesta, a broj trgovaca koji se pridružuju povećava se iz dana u dan. Takođe, može se koristiti u 200 zemalja sveta, na više od milion prodajnih mesta, pola miliona bankomata i u više od 2.200 American Express putničkih agencija.

Pogodnosti korišćenja kartice

 • Plaćanje robe i usluga i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu
 • Plaćanje do 12 jednakih mesečnih rata bez kamate
 • Mogućnost izmirivanja obaveza putem Banca Intesa On-line servisa, Intesa Mobi aplikacije, uplatom na šalteru Banca Intesa ili ns  šalterina drugih banaka ili pošte do 15. u mesecu. 

 

Selects TM

Program popusta i pogodnosti kreiran ekskluzivno za korisnike American Express kartica koji možete koristiti na nekoliko hiljada prodajnih mesta: u restoranima, hotelima, spa centarima, rent-a-car i turistučkim agencijama širom sveta. 

Članarina

Godišnja članarina za Banca Intesa American Express Gold karticu iznosi 6.600 dinara za osnovnu, tj. 3.500 dinara za dodatnu karticu. Članarina se otplaćuje na 12 mesečnih rata. Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.

Primer obračuna minimalne mesečne obaveze

Reprezentativni status American Express Gold kartice

Transakcija                                                                            Iznos u RSD 

1. Kupovina na POS terminalu                                            10.000,00

2. Podizanje gotovine na bankomatu                                5.000,00

3. Kupovina na rate (6.000 na 3 rate)                                 2.000,00

4. Članarina                                                                           550,00

5. Naknada za podizanje gotovine                                      150,00

6. Kamata                                                                               300,00

Ukupno dugovanje                                                               18.000,00

Mesečna obaveza (5% na stavke 1+2)+3+4+5+6             3.750,00

Potrebna dokumenta

Zahtev za izdavanje American Express® kreditnih kartica možete podneti u bilo kojoj ekspozituri Banca Intesa, bez obzira na to da li ste već klijent naše banke.

Za podnošenje zahteva dovoljna je lična karta, i u zavisnosti od vašeg radnog statusa:

Zaposleni: potvrda o zaposlenju i visini primanja, a Obrazac poreske prijave (PPDG-5) ukoliko je tražilac kartice obveznik po osnovu poreza na dohodak građana

 • Samozaposleni: uverenje nadležne Poreske uprave da nema neizmirenih obaveza po osnovu poreza na dohodak i 
 • ostalih javnih prihoda, kao i sledeću dokumentaciju:
 • ukoliko je u pitanju paušalno oporezovan preduzetnik - poreska prijava za paušalno oporezovane preduzetnike (obrazac PPDG 1P) ili rešenje o porezu na dohodak
 • ukoliko je u pitanju samooporezivanje - poreska prijava za preduzetnike koji porez utvrđuju samooporezivanjem (obrazac PPDG 1S)
 • ukoliko se preduzetnik opredelio za isplatu lične zarade potrebna su tri poslednje prijave (izvod PPP PD 1). Uz navedeno potreban je i izvod sa računa na koji se isplaćuje zarada (na kome se vide uplate poslednje tri zarade) i potvrda o zaposlenju i visini primanja (obrazac Banke)
  obrazac poreske prijave (PPDG-5) ukoliko je tražilac kartice obveznik po osnovu poreza na dohodak građana

Penzioneri - poslednja tri penziona čeka


Sredstva obezbeđenja:

Dve menice (osim za American Express® Green kreditnu karticu uz 100% depozita, gde je sredstvo obezbeđenja depozit).

Reprezentativni primer za American Express Gold karticu

Vrsta kredita Revolving kreditna kartica – American Express Gold

Valuta u kojoj se limit odobrava EUR 

Kriterijumi za indeksiranje 

U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan povlačenja sredstava

 Iznos limita 20.000 EUR 

Depozit / 

Period otplate 36 meseci 

Iznos prve rate* 

112.547,90 RSD

ukoliko je celukupan limit potrošen u RSD 

 

1000.00 EUR i 550,00 RSD

ukoliko je celokupan limit potrošen u EUR

 

Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 

 • 15,62% za potrošnju u RSD, fiksna 
 • 12,60% na za potrošnju u EUR, fiksna

 

Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou 

 • 16,26% za potrošnju u RSD
 • 13,23% za potrošnju u EUR

 

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope 

Godišnja članarina 6.600 RSD 

Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD 

2 menice 100 RSD 

 

(*) iznos prve revolving rate je 5% od ostvarene potrošnje u prvom obračunskom periodu i stoga ne uključuje kamatu (kamata se za prvi obračunski period ne obračunava), dok svaka sledeća revolving rata predstavlja zbir iznosa 5% (minimalno 100 RSD/5EUR) od ostatka duga, celokupnog iznosa obračunate kamate, pripadajuće naknade i iznosa dospele rate u slučaju plaćanja na rate. Svaka rata u okviru kupovine na rate dospeva na naplatu u celosti počev od prvog obračunskog perioda nakon obavljene kupovine, ulazi u minimalnu mesečnu obavezu za plaćanje i na istu se ne obračunava revolving kamata.

 

Druge obračune sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke

KONTAKT CENTAR VAM JE UVEK NA RASPOLAGANJU

Za sve informacije o platnim karticama, kao i u slučaju gubitka kartice možete pozvati broj telefona 011 301 01 60. 

 

www.bancaintesa.rs

 

Zahtev za izdavanje vaše kartice možete podneti u bilo koj Banca Intesa ekspozituri