Green Card

More Rewards American Express Card

American Express Green Kartica

American Express Green Kartica

Plaćanje bez kamate, odloženo i na rate, kao i brojne druge pogodnosti koje su vam na raspolaganju!

American Express Green predstavlja internacionalno priznatu kreditnu karticu, koju možete koristiti za plaćanje robe, usluga kao i za podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu. 

Plaćanje na rate bez kamate

bez kamate i naknade na više od 6.000 prodajnih mesta u zemlji. Mogućnost plaćanja i do 12 rata.    

Popusti i pogodnosti

Na velikom broju prodajnih mesta možete ostvariti popuste, dok je Selects program pogodnosti kao i Invites program ponude restorana u celom svetu, ekskluzivno obezbeđen. 

Poklon kartica putnog zdravstvenog osiguranja

za dodatnu sigurnost na putovanjima, na teritoriji celog sveta (osim u državama koje su isključene Uslovima osiguranja). Paket osiguranja odnosi se i na članove Vaše uže.

Odloženo plaćanje do 45 dana

bez kamate, na bilo kom prodajnom mestu u zemlji i inostranstvu

Mogućnost korišćenja kartice u zemlji i inostranstvu

za plaćanja, podizanja gotovine na bankomatu ili prilikom internet kupovine.

U Srbiji, karticu prihvata više od 20.000 prodajnih mesta, a broj trgovaca koji se pridružuju povećava se iz dana u dan. Takođe, može se koristiti u 200 zemalja sveta, na više od milion prodajnih mesta, pola miliona bankomata i u više od 2.200 American Express putničkih agencija.

Revolving kredit

uz koji možete da izmirujete minimalnu mesečnu obavezu u zbiru iznosa od 5% ostatka duga, pripadajuće kamate, članarine i ostalih naknada, dok se na preostali iznos dugovanja obračunava kamata. Na iznos duga u dinarima obračunava se fiksna kamatna stopa u visini od 18,43% na godišnjem nivou (EKS na godišnjem nivou od 20,89%), dok se na iznos duga u evrima obračunava fiksna kamatna stopa u visini od 12,60% na godišnjem nivou (EKS na godišnjem nivou od 15,00%). Obračun kamate se vrši po konformnoj metodi. Potrošnja izvršena u zemlji se obračunava u dinarima, dok se potrošnja u inostranstvu obračunava u evrima. Rok za izmirenje minimalne mesečne obaveze je 15. u mesecu. 

Dodatne pogodnosti

 

 • Izdavanje dodatne kartice osobama po vašem izboru, sa mogućnošću korišćenja istih pogodnosti koje su na raspolaganju i Vama, kao osnovnom korisniku. 
 • Jednostavna kupovina putem interneta 
 • Korišćenje kartice u inostranstvu pri čemu se celokupna potrošnja se obračunava u evrima. Ukoliko plaćanje vršite u valuti koja nije evro, konverzija se obavlja po kursu kartičarske organizacije, na dan obračuna transakcije. 
 • Obračun kamate se vrši po konformnoj metodi. Potrošnja izvršena u zemlji se obračunava u dinarima, dok se potrošnja u inostranstvu obračunava u evrima. Rok za izmirenje minimalne mesečne obaveze je 15. u mesecu. 
 • Obaveze možete izmiriti putem Banca Intesa On-line servisa, Intesa Mobi servisa, trajnog naloga, uplatom na šalteru Banca Intesa ili šalterima drugih banaka i Pošte. Ukoliko želite, možete uplatiti iznos koji je veći od iznosa minimalne mesečne obaveze ili izmiriti ukupan iznos obaveza. 

Jednostavno upravljanje karticom

 • uvek dostupno stanje na kartici - u bilo kom trenutku, gde god da se nalazite,možete proveriti stanje na kartici putem Intesa On-line ili Mobi usluge kao i SMS obaveštenja
 • uvid u potrošnju - mogućnost dobijanja mesečnih izvoda direktno na e-mail adresu 
 • izmirivanje mesečnog zaduženja - mogućnost izmirivanja samo 5% zaduženja po osnovu potrošnje iz prethodnog perioda, pod kojom se podrazumevaju sva plaćanja, kao i podizanje gotovine na bankomatima, dok se troškovi članarine, kamate, rate kao i naknade zaračunavaju u celosti. 

Primer obračuna minimalne mesečne obaveze za American Express Green kreditnu karticu:

Transakcija                                                                                          Iznos u RSD 

1. Kupovina na POS terminalu                                                         10.000,00

2. Podizanje gotovine na bankomatu                                              5.000,00 

3. Kupovina na rate (6.000 na 3 rate)                                              2.000,00

4. Članarina                                                                                                   200,00

5. Naknada za podizanje gotovine                                                        150,00

6. Kamata                                                                                                      300,00

Ukupno dugovanje                                                                              17.650,00

Mesečna obaveza (5% na stavke 1+2)+(3+4+5+6)                   3.400,00

American Express Green kreditna kartica namenjena članovima Lekarske komore Srbije

 • Bez članarine 
  u prvoj godini korišćenja, a iznos godišnje članarine od druge godine iznosi 2.200 dinara 
 • Odloženo plaćanje do 45 dana
  bez kamate, za kupovinu u zemlji i inostranstvu 
 • Mogućnost korišćenja kartice u zemlji i inostranstvu 
  za plaćanja, podizanja gotovine na bankomatu ili prilikom internet kupovine
 • Plaćanje na rate 
  bez kamate i naknade na više od 6.000 prodajnih mesta u zemlji. Mogućnost plaćanja i do 12 rata.    
 • Revolving kredit omogućava vam da izmirujete minimalnu mesečnu obavezu u zbiru iznosa od 5% ostatka duga, pripadajuće kamate, članarine i ostalih naknada, dok se na preostali iznos dugovanja obračunava kamata. Na iznos duga u dinarima obračunava se fiksna kamatna stopa u visini od 18,43% na godišnjem nivou (EKS na godišnjem nivou od 19,38%), dok se na iznos duga u evrima obračunava fiksna kamatna stopa u visini od 12,60% na godišnjem nivou (EKS na godišnjem nivou od 13,54%). 

American Express Green kreditna kartica uz 100% depozita

 • Godišnja članarina iznosi 3.600 dinara za osnovnu karticu i 2.400 dinara za svaku dodatnu karticu i otplaćuje se u 12 mesečnih rata. 
 • Mogućnost korišćenja kartice u zemlji i inostranstvu 
  za plaćanja, podizanja gotovine na bankomatu ili prilikom internet kupovine
 • Kreditni limit 
  jednak je položenom depozitu 
 • Odloženo plaćanje do 45 dana
  bez kamate, za kupovinu u zemlji i inostranstvu 
 • Plaćanje na rate 
  bez kamate i naknade na više od 6.000 prodajnih mesta u zemlji. Mogućnost plaćanja i do 12 rata.    
 • Kreditni limit je jednak položenom depozitu. Minimalni iznos depozita je 500 EUR, a maksimalni 10.000 EUR.
 • Revolving kredit uz koji možete da izmirujete  minimalnu mesečnu obavezu u zbiru iznosa od 5% ostatka duga, pripadajuće kamate, članarine i ostalih naknada, dok se na preostali iznos dugovanja obračunava kamata.  Na iznos duga u dinarima obračunava se fiksna kamatna stopa u visini od 18,43% na godišnjem nivou (EKS se ne može izračunati iz razloga što je u obračun uključen depozit čiji je iznos jednak ili veći od iznosa kreditnog limita), dok se na iznos duga u evrima obračunava fiksna kamatna stopa u visini od 12,60% na godišnjem nivou (EKS se ne može izračunati iz razloga što je u obračun uključen depozit čiji je iznos jednak ili veći od iznosa kreditnog limita). 

KONTAKT CENTAR VAM JE UVEK NA RASPOLAGANJU

011 201 66 11

za sve informacije o platnim karticama 

0800 000 808 

besplatan broj, dostupan za pozive u zemlji u slučaju gubitka kartice 

www.bancaintesa.rs

Zahtev za izdavanje vaše kartice možete podneti u bilo kojoj Banca Intesa ekspozituri