Osiguranje uz American Express Green kreditnu karticu

More Rewards American Express Card

Uz Banca Intesa American Express Green kreditnu karticu, na raspolaganju vam je osiguranje prilikom putovanja u inostranstvo, bez dodatne naknade a koje važi u celom svetu. Posebna pogodnost je što ovo osiguranje važi i za članove uže porodice, uključujći bračnog ili vanbračnog druga i decu do 18 godina starosti.*

 

 

U saradnji sa DDOR osiguranjem i asistentskomm kompanijom Europ assistance, obezbeđene su sledeće usluge: 

 

medicinska pomoć i ostale usluge asistencije u inostranstvu u slučaju iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja

nadoknada troškova bolničkog lečenja za vreme putovanja, ako je provedeno najmanje 72 sata neprekidno u bolnici radi dobijanja neophodne medicinske pomoći 

hitna medicinska pomoć za povrede nastale rekreativnim bavljenjem skijaškim sportovima (skijanje i snoubording) 

osiguranje za slučaj nezgode u javnom prevozu u inostranstvu (smrt usled nezgode i invaliditet od 50 do 100% usled nezgode) 

 

Detaljnije informacije o uslovima osiguranja možete dobiti od specijalizovanih savetnika u ekspoziturama Banca Intesa. 

 

Neophodno je da pre putovanja prijavite članove porodice koji će putovati sa Vama, uz njihove važeće pasoše i vašu karticu osiguranja, i to pozivom DDOR korisničkog centra na broj telefona 0800 303 301 ili putem sajta www.ddor.rs.

Prema uslovima osiguranja, pokriveno je najviše troje dece do 18 godina.