Plaćanje na rate

More Rewards American Express Card

Plaćanje na rate na više od 6.000 prodajnih mesta u zemlji.

 

Sa vašom American Express kreditnom karticom, možete plaćati na rate bez kamate na više od 6.000 prodajnih metsa širom zemlje, sa kojima banka ima ugovorenu saradnju. Ukupan iznos transakcije možete podeliti na jednake mesečne rate i kao takav iznos je u celosti oslobođen kamate. Broj rata koji možete dogovoriti sa trgovcem, na prodajnom mestu je maksimalno 12.

 

Rate dospevaju na plaćanje 15. u mesecu u originalnom iznosu i kao takve su u potpunosti oslobođene kamate. Na vašem mesečnom računu za kreditnu karticu biće prikazan iznos rate koja je dospela na plaćanje, a u opisnom delu označeno je koja rate je u pitanju. 

 

Prva rata dospeva na naplatu u celosti, odmah uz sledeći mesečni izvod

Sve sledeće rate dospevaju u celosti kroz izvod, u narednim mesecima u zavisnosti od broja rata i u potpunosti su oslobođene kamate

 

Primer plaćanja na rate American Express kreditnim karticama: 

 

Transakcija

Iznos u RSD
1. Kupovina (revolving) 20.000
2. Kupovina obavljena na 3 rate 30.000
3. Iznos rate (30.000/3)  10.000
Iznos minimuma za uplatu na izvodu:  
5% na stavku 1+Rata u celosti iz stavke 3 1.000+10.000
Ukupno: 11.000

 

 

Dospelu ratu možete izmiriti u celosti (putem Banca Intesa On-line ili na šalteru Banke) ili kroz minimalni iznos za uplatu (koji je naznačen na računu za kreditnu karticu)