Trademarks

More Rewards American Express Card

 

 

 

 

Zaštitni znakovi

 

Ime i logo American Express kao i slike i dizajn American Express® Cards i sadržaj sajta je zaštitni znak i intelektualno vlasništvo American Express. Banca Intesa ad Beograd koristi zaštitni znak i domen American Express na osnovu ugovora o licenci.