American Express SafeKey®

Vanliga frågor och svar

American Express Sverige > SafeKey > Frågor & svar

1. Vad är American Express SafeKey? 
American Express SafeKey® bidrar till att förhindra otillåtet användande av ditt American Express-Kort. Detta genom att din identitet bekräftas med en dynamisk engångskod, varje gång du gör en transaktion hos anslutna Affärspartner.

2. Erbjuder inte American Express redan skydd för bedrägerier online? 
Jo, American Express kommer att skydda dig mot bedrägliga transaktioner på ditt Kort, under förutsättning att du genast meddelar oss när bedrägeriet kommit till din kännedom samt att du har följt de Allmänna villkoren för ditt Kort. American Express SafeKey lanseras som en del av vårt kontinuerliga arbete för att ge våra Kortmedlemmar en ännu tryggare och mer säker miljö för onlineköp.

3. Behöver jag betala för American Express SafeKey? 
Nej, du behöver inte betala för denna service. Du bör dock kontrollera med din mobil- och/eller e-postoperatör om de debiterar extra för inkommande SMS och/eller e-post.

4. Behöver jag registrera mig för American Express SafeKey? 
Du ansluts automatiskt till American Express SafeKey. Du behöver inte göra något, vare sig för befintliga Kort, nya Kort eller nya Konton. Det enda du behöver tänka på är att säkerställa att vi har aktuella uppgifter om mobilnummer och/eller e-postadress till alla dina American Express Kort. Det gäller även eventuella Extrakort.

5. Hur vet jag att mitt mobilnummer och/eller e-postadress är uppdaterat hos American Express? 
Du kan kontrollera den e-postadress du har registrerat för dina American Express-Kort genom att logga in på americanexpress.se/mittkonto. Du kan också kontrollera din e-postadress och ditt mobilnummer genom att ringa vår Kundservice på det nummer som finns på baksidan av ditt Kort.

6. Hur handlar jag med American Express SafeKey? 
När du anger ditt American Express Kortnummer i samband med betalning hos en Affärspartner som är ansluten till American Express SafeKey så öppnas ett särskilt American Express SafeKey-fönster. Där ska du ange din engångskod, som skickas via SMS och/eller e-post till det mobilnummer och/eller e-postadress du har registrerat för det Kortkontot. Så snart din engångskod har verifierats kommer transaktionen att genomföras.

7. Jag gör ett köp, men American Express SafeKey-fönstret visar ett delvis dolt mobilnummer och/eller e-postadress som inte är aktuell. Vad kan jag göra? 
När du slutför ett köp med American Express SafeKey så syns det dolda mobilnumret (du ser numrets fem sista siffror) och den e-postadress vi har försökt skicka din engångskod till (du ser e-mailadressens första bokstav samt domänen). Vi kommer att försöka skicka engångskoden till både din mobil och till din e-postadress. Om en av dessa uppgifter inte är aktuell kan du använda den andra för att få din engångskod. Om både mobil och e-postadress är inaktuella, vänligen klicka på länken för uppdatering av kontaktinformation i American Express SafeKey-fönstret. Innan du kan uppdatera din kontaktinformation, vänligen svara på säkerhetsfrågorna och ange aktuellt mobilnummer och/eller e-postadress. Så snart du är klar skickar vi en ny engångskod så att du kan slutföra ditt köp. Om det uppstår problem, vänligen ring det nummer som finns på baksidan av ditt Kort.

8. Varför behövs en engångskod för att slutföra ett köp online? 
Engångskoden skyddar dig mot bedrägerier online. Koden är ett säkert sätt att verifiera att kunden som använder ett American Express-Kort för ett köp online är den rättmätiga Kortinnehavaren.

9. Hur får jag engångskod 
Du kommer att få din engångskod via SMS och/eller e-post, beroende på vilken kontaktinformation du har registrerat för det American Express-Kort du använder för ditt köp.

10. Behöver jag ange en engångskod vid alla köp online? 
Nej. Denna säkerhetsåtgärd gäller endast på sajter som stödjer American Express SafeKey verifieringsprocess.

11. Behöver jag lämna mitt mobilnummer eller e-mailadress till American Express för att få en engångskod? 
Ja, du behöver lämna ditt mobilnummer eller e-postadress för att kunna få en engångskod via SMS och/eller e-mail. SMS-tjänsten är endast tillgänglig om du har ett svenskt mobilnummer. Om du inte har ett svenskt mobilnummer kan du endast ta emot engångskoden via e-post.

12. Hur gör jag för att uppdatera min kontaktinformation hos American Express? 
Du kan uppdatera din kontaktinformation på flera sätt: via telefon, genom att logga in på americanexpress.se/mittkonto eller via länken i American Express SafeKey-fönstret när du håller på att slutföra ett köp online. Om du uppdaterar din kontaktinformation så börjar det automatiskt gälla för SafeKey.

13. Hur länge är en engångskod giltig? 
Engångskoden är giltig i 10 minuter.

14. Hur vet jag att ett försäljningsställe online erbjuder American Express SafeKey? 
Försäljningsställen online som erbjuder SafeKey kommer att visa American Express SafeKey-logotypen på sin webbplats.

15. Jag håller på att slutföra ett köp online, varför efterfrågas inte en engångskod? 
Om inte försäljningsstället erbjuder SafeKey kommer du inte att bli ombedd att ange en engångskod. Det är bara försäljningsställen online som anslutit sig till American Express SafeKey som kräver SafeKey engångskod.

16. Jag har ett Huvudkort, ett Additional Card och Extrakort som används av olika personer. Kan engångskoder skickas till de personer som använder respektive Kort? 
Ja, respektive Kort har unika Kortnummer och du kan registrera olika kontaktinformation för Huvudkort, Additional Card och varje Extrakort som är kopplat till ditt Konto. Det enda som krävs är att du registrerar korrekt kontaktinformation för Huvudkort, Additional Card och varje Extrakort.

17. Jag har registrerat ett mobilnummer och en e-postadress för mitt American Express Huvudkort. Kommer denna kontaktinformation även att gälla Additional Card och Extrakort? 
Nej, varje Kort kan vara kopplade till olika mobilnummer eller e-postadresser. Om du inte har registrerat mobilnummer eller e-postadress för Additional Card och Extrakort, vänligen registrera nödvändig kontaktinformation.

18. Jag använder ett Additional Card eller ett Extrakort och har lagt till mitt mobilnummer och/eller en e-postadress som skiljer sig från Huvudkortsinnehavarens kontaktinformation. Kommer en uppdatering på Additional Card eller Extrakort påverka kontaktinformationen som är registrerad för Huvudkortet? 
Nej, uppdateringen av kontaktinformationen för Additional Card eller Extrakort påverkar inte kontaktinformationen för Huvudkortet eller Additional Card/Extrakort. Kontaktinformation gäller endast det unika Kortet.

19. Det har gått mer än 10 minuter och jag har inte fått någon engångskod. Kan jag få koden skickad igen? 
Engångskoden är giltig i 10 minuter, efter att den har genererats i samband med ett köp. Om du klickar på ”Skicka engångskod igen” under den 10-minutersperioden så skickas samma engångskod en gång till. Om du klickar på ”Skicka engångskod igen” efter mer än 10 minuter så måste du börja om processen för att generera en ny engångskod.
Vänligen kontrollera att engångskoden vi skickat via e-post inte har hamnat i din skräppost.

20. Vad ska jag göra om någon olovligen har ändrat min kontaktinformation eller om jag upptäcker bedrägliga inköp på mitt Kortkonto? 
Om du upptäcker olovliga ändringar av din kontaktinformation eller bedrägliga inköp på ditt American Express-Konto, kontakta omedelbart Kundservice genom att ringa det nummer som finns på baksidan av ditt Kort.

21. Fungerar American Express SafeKey med alla American Express-Kort? 
Ja, med samtliga American Express-Kort utställda i Sverige; Amexblue, Green Card, Gold Card, Platinum Card, Centurion, SAS EuroBonus American Express Classic Card, SAS EuroBonus American Express Premium Card, SAS EuroBonus American Express Elite Card och Corporate Card.

22. Vad kan jag göra mer för att det ska vara säkrare att handla online? 
• Håll ditt mobilnummer och din e-postadress uppdaterade för alla dina Kort så att du genast kan kontaktas vid misstänkt obehöriga aktiviteter 
• Lås din mobil med lösenord och/eller kryptering när den inte används 
• Skydda din e-post och ditt mobilkonto med säkra, unika lösenord och använd andra säkerhetsåtgärder som erbjuds 
• Använd längre lösenord med en kombination av bokstäver och siffror 
• Använd olika lösenord för alla dina onlinekonton 
• Använd inte lösenord som är förutsägbara 
• Ändra dina lösenord kontinuerligt 
• Se till att ha ett modernt virusskydd på din mobil 

American Express kommer aldrig att skicka e-post till dig och be om känslig information. Om du får ett e-postmeddelande som gör dig misstänksam, som ger sken av att vara från American Express, klicka absolut inte på några länkar. Vänligen kontakta Kundservicenumret på baksidan av ditt Kort.

23. Varför kommer SafeKey-fönstret inte upp varje gång jag gör ett köp online? 
Om inte försäljningsstället är anslutet till American Express SafeKey kommer du inte att bli ombedd att lägga in en engångskod. Du kommer endast att bli tillfrågad om engångskod de gånger du handlar på sajter som är anslutna till American Express SafeKey.

24. Är det obligatoriskt att använda American Express SafeKey? 
Ja, det är inte möjligt att göra ett köp hos ett försäljningsställe som är anslutet till American Express SafeKey utan att använda en SafeKey engångskod. De första två köpen är dock undantagna. Från och med tredje köpet kommer du att bli ombedd att ange en engångskod när du vill betala ett köp med ditt American Express-Kort.

25. Min transaktion har misslyckats. Vad behöver jag göra? 
Det finns olika skäl till att en transaktion misslyckas. Om du har skrivit in en ogiltig engångskod eller inte svarat rätt på säkerhetsfrågorna så kan SafeKey blockeras. Om du inte anger engångskoden inom tio minuter så avbryts transaktionen. Tekniska problem i betalfunktionen på sidan där du gör ditt inköp kan också störa transaktionen. I samtliga fall får du ett meddelande om vad som händer med transaktionen på skärmen.

26. Min access till American Express SafeKey har blockerats. Vad behöver jag göra? 
Din access till American Express SafeKey blockeras av säkerhetsskäl, om du har angivit en ogiltig engångskod eller inte svarat rätt på säkerhetsfrågorna. För att få access till American Express SafeKey igen, ring American Express Kundservice på numret du hittar på baksidan av ditt Kort. Efter samtalet kommer du omedelbart att kunna använda SafeKey igen.

27. Varför behöver jag inte ange ett lösenord varje gång jag handlar hos ett försäljningsställe som är anslutet till American Express SafeKey? 
American Express fokuserar på att göra din shoppingupplevelse så enkel och säker som möjligt. Det kan finnas transaktioner där SafeKey-systemet bestämmer att du inte behöver ange ett lösenord för att fortsätta. Vid dessa tillfällen visas ett meddelande som säger att du kan fortsätta transaktionen utan vidare verifiering.

American Express SafeKey

Läs mer om SafeKey

Security Center

Vi skyddar dig så du kan shoppa säkert. 

Kontakta oss

Vår Kundservice har öppet vardagar mellan 8.00-20.00. 

undefined