Kundklagomål

Första steget om du inte är nöjd

Det är viktigt för oss att du som konsument är nöjd med American Express, våra produkter och vår service. Är du missnöjd ska du i första hand kontakta den som tagit hand om ditt ärende. Förhoppningsvis kan ni tillsammans hitta en lösning som du känner dig nöjd med. Om du saknar kontaktuppgifter till den personen, vänligen kontakta vår växel, eller ring Kundservicenumret på baksidan av ditt Kort, så ser vi till att du kommer rätt. 

Växel tel: 08-429 50 00

Pröva ditt ärende

Är du fortfarande inte nöjd, och vill pröva ditt ärende ytterligare kan du göra det genom att eskalera ditt ärende till klagomålsansvarig inom American Express. Detta sker med fördel skriftligen via adress nedan eller genom att begära att den som hanterat ärendet eskalerar ärendet vidare. En skriftlig anmälan ska innehålla en tydlig beskrivning av ärendet samt dokumentation som styrker dina uppgifter. Klagomålsavdelningen utreder ärendet och meddelar ett beslut i frågan, vänligen tillåt 2-4 veckors handläggningstid. Ange alltid ditt ärendenummer vid kontakt med oss.  

Växel tel: 08-429 50 00
Adress: Kundservice - klagomål, American Express, 106 82 Stockholm 

Pröva ditt ärende hos andra instanser

Om du efter omprövning fortfarande är missnöjd har du möjlighet att vända dig till följande instanser. 
Du har alltid rätt att kontakta nedanstående – även innan du kontaktar American Express. 

ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN (ARN)

ARN är en statlig myndighet som opartiskt och kostnadsfritt prövar tvister mellan konsument och företag. Anmälan görs skriftligen av konsumenten och ska ha inkommit till nämnden inom 1 år från att konsumentens krav avvisats av företaget. Nämndens beslut är en rekommendation om hur en tvist bör lösas. 

adress: Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm
epost: arn@arn.se
tel: 08-508 860 00 

KONSUMENTERNAS.SE

På webbplatsen www.konsumenternas.se hittar du Konsumenternas bank- och finansbyrå samt Konsumenternas försäkringsbyrå. Här kan konsumenter få kostnadsfri och objektiv vägledning inom bank-, finans- och försäkringsområdet. 

tel: 0200-22 58 00 (vardagar 9-12) 

KONSUMENTVERKET

Konsumentverket har samlat sin information till konsumenter på hallåkonsument.se. Här kan du få oberoende vägledning och hjälp. Ring, chatta, mejla. 

RÅDGIVNING & RÄTTSHJÄLP

Du kan också låta pröva tvisten i allmän domstol. Rättsskydd ingår i nästan alla svenska hemförsäkringar. Kontakta din närmaste tingsrätt för mer information.

EU:s ONLINEPLATTFORM FÖR KONFLIKTLÖSNING

Om du vill klaga på en vara eller tjänst som du har köpt på nätet och inte vill gå till domstol, kan du använda tvistlösning på nätet för att nå en uppgörelse. Via EU:s onlineplattform för konfliktlösning kan konsument och näringsidkare hitta en instans som kan hjälpa till att lösa tvisten. Knappen nedan tar dig direkt till webbplatsen. 
Tänk på att du kan bara använda systemet om ditt klagomål gäller något du köpt på nätet. Mer information om tvistlösning online finns på konsumenteuropa.se.

undefined