Kortmedlemssida  |  Kontakta oss  |  
  |  
Skip to content

American Express

Combi Care

För närvarande går det ej att teckna någon av våra försäkringar! Möjligheten kommer att finnas igen inom kort.

Ett ekonomiskt skydd ifall du får en viss typ av cancer eller drabbas av en olycka

Att få beskedet att man drabbats av cancer är svårt. Ofta följer en tid av ovisshet om vad sjukdomen innebär för dig, och direkt eller indirekt är det så många fler än du som fått diagnosen som berörs. American Express Combi Care ger dig skattefri ersättning om du insjuknar i någon av de cancerformer som nämns i försäkringen eller skadas genom olycksfall. Försäkringspremien bestäms av din nuvarande ålder och förblir densamma under hela den tid försäkringen gäller.

Gäller för de vanligaste cancertyperna som drabbar kvinnor och män

Beskedet att man fått cancer kommer i allmänhet oväntat, och då är det viktigt
att snabbt få bästa möjliga hjälp och stöd, även ekonomiskt. Är du kvinna ger Combi care dig ersättning om du skulle få diagnosen cancer i något av följande organ: bröst, livmoder, livmoderhals, äggstockar, äggledare eller slida. Är du man gäller försäkringen vid cancer i prostata, testiklar, penis eller bröstkörtel.

Ersättning med upp till 100 000 kronor

Du kan välja mellan två nivåer på försäkringen, antingen en grundförsäkring eller en med dubbla ersättningsbeloppet och dubbla premien.
Ersättning vid diagnos enligt försäkringsvillkoren är 50 000 respektive 100 000 kronor beroende på vilken ersättningsnivå du har valt. Du ser de olika ersättningsnivåerna i den tabell som gäller för dig.

Ersättning med upp till 1 000 000 kr

Försäkringen American Express Combi Care ger dig även ekonomisk hjälp
om du blir varaktigt handikappad till följd av en olycka. Ersättningen är högst 500 000 kronor alternativt 1 000 000 kronor, beroende på vilken försäkringsnivå du valt, och utbetalas från en invaliditetsgrad på 1%. Graden av skada fastställs av läkare och baseras på en branschgemensam tabell.

Betalas som ett engångsbelopp upp till 300 000 kr

Om du skulle tvingas operera bort en kroppsdel som en del av din cancerbehandling får du en engångsersättning. I försäkringsvillkoren anges vilken kroppsdel som gäller för försäkringen. För att få ersättning måste förlusten av kroppsdelen ske inom 12 månader från diagnosen.

En trygghet som du inte ska behöva vänta på

Försäkringen American Express Combi Cares skattefria ersättningar utbetalas direkt om du skadas genom ett olycksfall eller insjuknar i någon av de cancerformer som nämns i försäkringen. Du kan använda försäkringsersättningen på det sätt du önskar, kanske för att underlätta ditt liv praktiskt. Ersättningen utgår oavsett var i världen du befinner dig, d v s även då du är på resande fot, 24 timmar om dygnet. Den är dessutom skattefri och betalas utöver dina eventuella andra försäkringsersättningar.
Ersättning med upp till 1 000 kr/dygn

Om du till följd av olycka eller någon av de cancerformer som täcks av försäkringen behöver få sjukhusvård får du en sjukhusersättning. Ersättning utgår med 500 kronor/dygn alternativt 1 000 kronor/dygn, beroende på vilken försäkringsnivå du valt, och betalas ut under högst 12 månader. Dagpenningen betalas per dygn, vilket innebär att om du hamnar på sjukhus kl 18 på kvällen och lämnar sjukhuset följande morgon, utgår ersättning för två dygn. American Express Combi Care lämnar ersättning för sådan cancer som täcks av försäkringen och som har diagnostiserats tidigast 90 dygn räknat från den dag försäkringen börjar gälla. Någon ersättning utbetalas inte om cancer tidigare har diagnostiserats. Ersättning utgår heller inte om den försäkrade avlider av cancer inom 30 dygn efter diagnos.

Gäller dig som ännu inte fyllt 65 år

Försäkringen American Express Combi Care kan tecknas av alla som har ett American Express-Kort och är mellan 18 och 64 år. Försäkringspremien debiteras din månadsfaktura och den förblir densamma under hela den tid försäkringen gäller.

Ersättningsnivå 1 Ersättningsnivå 2
Ålder Premie Premie
18-29 69 139
30-39 79 159
40-44 89 179
45-49 99 199
50-54 119 229
55-59 129 259
60-64 149 299

Skydda dig innan det är för sent

Vem som helst kan drabbas av en olycka, eller man kan bli sjuk när man minst anar det. Se till att skaffa dig en försäkring som skyddar nu, innan någonting skulle hända dig.

Våra andra försäkringar

Vi kan hjälpa dig med flera olika skydd som gör dig tryggare – hemma och på resande fot.