Kortmedlemssida  |  Kontakta oss  |  
  |  
Skip to content

American Express

Kombo med Help line

Bra rådgivning och trygghet var du än befinner dig i världen

Om du drabbas av en olycka eller blir sjuk långt från din trygga miljö, då kan hjälpen ändå finnas nära. Du ringer bara vår Help Line så får du svar på dina frågor. Behöver du vårdas på sjukhus får du en engångsutbetalning på 3 000 kronor och skulle olycksfallet resultera i invaliditet kan försäkringen ge dig upp till 2 000 000 kronor i ersättning.

Ersätter dig vid invaliditet och sjukhusvistelse

Skulle olyckan leda till att du blir invalidiserad beräknas ersättningen på en medicinsk invaliditetsgrad på mellan 5 och 100%. Du väljer själv vilken maximiersättning du vill ha när du tecknar försäkringen – 1 miljon, 1,5 miljon eller 2 miljoner kronor. Invaliditetsgraden fastställs med utgångspunkt från branschgemensam tabell. Blir du så pass skadad vid en olycka att du blir inlagd på sjukhus över natten – mellan kl. 22.00 och 08.00 – får du en engångssumma på 3 000 kr. Pengarna kan komma väl till pass för att täcka småutgifter för till exempel taxi, barnvakt eller mediciner.

Ansök härDu får hjälp dygnet runt

Med American Express Kombo har du möjlighet att när som helst på dygnet, var du än befinner dig i världen, ringa vår Help Line på telefon +46 (0)8 661 11 50 och få rådgivning av vårt professionella team. De kan hjälpa dig med allt, från att att boka transport hem om du är utomlands till att informera dig om lämpligt sjukhus, tandklinik etc som finns i närheten av den plats där du befinner dig. Så länge du är bosatt i Sverige när du tecknar American Express Kombo, kan du få ersättning oavsett var i världen du befinner dig om du råkar ut för en invalidiserande olycksfallsskada. Det enda du måste komma ihåg är att du inte får vistas utom Norden längre än 12 månader i sträck. Försäkringen är framtagen i samarbete med ACE European Group och börjar gälla så snart vi har mottagit din anmälan.

Ansök härDu behöver inte ens redovisa några kvitton

Att förlora ett finger, skada ett knä eller drabbas av en whiplash-skada innebär inte bara ett fysiskt lidande. Oftast medför det också extra utgifter för att inrätta livet efter de nya förutsättningarna. Därför bestämmer du helt och hållet själv hur du vill använda ersättningen – och du behöver inte lämna några kvitton.

Ansök härExtra låg avgift för dina barn

Som American Express-Kortmedlem har du en unik möjlighet att även låta dina nära och kära omfattas av Kombo med Help Line. Din make/maka/sambo betalar 95 procent av priset och barn under 18 år 25 procent. Även deras avgifter debiteras ditt American Express-Kort.

Ansök härKombo är ett utmärkt kompletterande skydd

Även om du har en annan, liknande försäkring där det ingår en invaliditetsförsäkring och/eller ett engångsbelopp vid sjukhusvistelse kan du få ersättning från American Express Kombo.

Ansök härSkydda dig innan det är för sent

Vem som helst kan drabbas av en olycka, eller man kan bli sjuk när man minst anar det. Se till att skaffa dig en försäkring som skyddar nu, innan någonting skulle hända dig.

Våra andra försäkringar

Vi kan hjälpa dig med flera olika skydd som gör dig tryggare – hemma och på resande fot.