Kortmedlemssida  |  Kontakta oss  |  
  |  
Skip to content

American Express

Life

Det ska vara enkelt att ge trygghet till dem man älskar.

American Express Life är inte till för din egen skull. Det är en omsorg du kan ge dina närmaste. En livförsäkring som ger dem möjlighet att klara av sin ekonomiska situation om du skulle gå bort.

Skattefri ersättning utan självrisk

Med American Express Life kan du anpassa försäkringen efter din och familjens ekonomiska situation. Du kan välja mellan fyra olika nivåer på den ersättning du vill ska betalas ut till dina efterlevande. Försäkringsbeloppen du kan välja mellan är 250 000 kr, 500 000 kr, 750 000 kr och 1 000 000 kr. Försäkringsbeloppet som betalas ut till dina efterlevande utgörs av en engångsersättning. Den är helt fri från skatt och ingen självrisk behöver betalas.

Ansök här



Hälsodeklarationen består bara av några enkla frågor

För att du snabbt och enkelt ska kunna teckna American Express Life har vi tagit fram en enklare hälsodeklaration. Det enda du behöver göra är att fylla i de sju kryssfrågorna i ansökan.

Ansök här



Premien styrs av din ålder

I tabellen nedan ser du hur din ålder styr din premie och hur den förändras i takt med att du blir äldre. Detta beror på att risken att avlida är mindre ju yngre en person är. Premien för din försäkring dras enkelt från ditt American Express-Kort och du kan välja att betala premien en gång om året eller varje månad.

Ansök här



Du kan ange en särskild förmånstagare om du vill

Om du vill att någon annan än dina legala arvingar ska vara förmånstagare möter detta givetvis inga hinder. Hör i så fall av dig till ACE så får du ett förmånstagarförordnande med posten som du fyller i och returnerar.

Ansök här



Gäller tills du fyller 70 år

Livförsäkringen American Express Life gäller dygnet runt och oberoende av om du skulle avlida på grund av sjukdom, olycka eller andra naturliga orsaker. Samma villkor gäller såväl på resor utomlands som här hemma i Sverige. Du kan teckna försäkringen mellan 18 och 64 år och den gäller tills du fyller 70 år.

Ansök här



Varför inte skydda varandra även efter det liv ni har tillsammans idag?

När man lever tillsammans kan det vara bra att skydda varandra genom att ha varsin livförsäkring. Om din partner också önskar teckna American Express Life fyller hon eller han i sin del av ansökan. Glöm inte att skriva under!

Ansök här



Skydda dig innan det är för sent

Vem som helst kan drabbas av en olycka, eller man kan bli sjuk när man minst anar det. Se till att skaffa dig en försäkring som skyddar nu, innan någonting skulle hända dig.

Våra andra försäkringar

Vi kan hjälpa dig med flera olika skydd som gör dig tryggare – hemma och på resande fot.