VILLKOR FÖR ATT BJUDA IN EN VÄN

Genom att bjuda in en vän godkänner du dessa villkor

 1. Ditt konto måste ha god status.
 2. Bara närstående: Du får bara bjuda in vänner, familj, kollegor och andra personer i din närhet.
 3. Be om tillåtelse: Innan du bjuder in din vän måste du säkerställa att du har samtycke fråndenne. Att skicka inbjudan utan samtycke bedöms som spam.
 4. American Express har rätt att ta tillbaka din bonus om din vän inte uppnår en spendering om 10 000 kronor under sitt första år som Kortmedlem.

Din belöning

 • Du kommer endast att erhålla din belöning om din väns kortansökan godkänns av oss i enlighet med vår vanliga process för kortansökningar.
 • På grund av sekretess kan vi inte bekräfta till någon annan än din vän om ansökan har godkänts eller nekats.
 • Erbjudandet gäller endast om din vän inte redan har, eller har haft, ett American Express-Kort under de senaste 6 månaderna.
 • Din vän måste ansöka via din inbjudan.
 • Ditt Kort måste vara anslutet till Membership Rewards.
 • Det kan ta upp till 10 veckor för belöningen att nå ditt Konto.
 • Du kan tjäna upp till 10 000 000 Membership Rewards-poäng per kalenderår genom att bjuda in dina vänner.

Din belöning kan variera om din vän väljer att ansöka om ett annat Kort än det du bjudit in till.

Ditt Kort Kort din vän ansöker om Din belöning Din väns belöning
Amexblue®,
Green Card®,
Gold Card®,
Platinum Card®
Centurion®
Amexblue 25 000 Membership Rewards-poäng så snart din väns ansökan är godkänd. Ingen medlemsavgift första året + 25 000 Membership Rewards-poäng efter en spendering om 10 000 kronor under sina första 3 månader som Kortmedlem.
Green Card 50 000 Membership Rewards-poäng så snart din väns ansökan är godkänd. Ingen medlemsavgift första kvartalet + 50 000 Membership Rewards-poäng efter en spendering om 10 000 kronor under sina första 3 månader som Kortmedlem.
Gold Card 100 000 Membership Rewards-poäng så snart din väns ansökan är godkänd. Ingen medlemsavgift första kvartalet + 100 000 Membership Rewards-poäng efter en spendering om 15 000 kronor under sina första 3 månader som Kortmedlem.
Platinum Card 200 000 Membership Rewards-poäng så snart din väns ansökan är godkänd. Ingen medlemsavgift första kvartalet + 200 000 Membership Rewards-poäng efter en spendering om 20 000 kronor under sina första 3 månader som Kortmedlem.
SAS EuroBonus American Express® Classic Card 60 000 Membership Rewards-poäng så snart din väns ansökan är godkänd. 0 kr i medlemsavgift + 6 000 SAS EuroBonus Extrapoäng efter en spendering om 10 000 kronor under sina första 3 månader som Kortmedlem.
SAS EuroBonus American Express® Premium Card 120 000 Membership Rewards-poäng så snart din väns ansökan är godkänd. Ingen medlemsavgift första året + 12 000 SAS EuroBonus Extrapoäng efter en spendering om 15 000 kronor under sina första 3 månader som Kortmedlem.
SAS EuroBonus American Express® Elite Card 180 000 Membership Rewards-poäng så snart din väns ansökan är godkänd. 18 000 SAS EuroBonus Extrapoäng efter en spendering om 20 000 kronor under sina första 3 månader som Kortmedlem.
American Express® Blue Cashback Card 50 000 Membership Rewards-poäng så snart din väns ansökan är godkänd. Ingen medlemsavgift första kvartalet + 420 kr Cashback efter ett år som Kortmedlem.

Varför ska jag följa villkoren?
Om du inte följer villkoren för att bjuda in en vän kommer ditt medlemskap i programmet att avslutas. Poängen du belönats med genom att bjuda in vänner kommer förfalla och du kommer inte längre att kunna tjäna ytterligare Membership Rewards-poäng.

För att läsa dina fullständiga medlemsvillkor, besök americanexpress.se/medlemsvillkor