American Express® Blue Cashback

reseförsäkring för hela familjen

Här ingår bland annat förseningsskydd och ersättning vid bagageförsening som kompletterar dina övriga försäkringar och träder i kraft när du betalar minst 75 % av din resa (transport, övernattning) med ditt Blue Cashback. Reseförsäkringen täcker dig och din närmaste familj samt dina extrakortsmedlemmar och deras närmaste familj. Se villkoren för definition av vilka som omfattas av försäkringen.  

VIKTIG INFORMATION:  Beskrivningen av reseförsäkringen för Blue Cashback nedan är endast avsedd att ge en överblick. För fullständig information om försäkringen hänvisar vi till försäkringsvillkoren som ersätter all annan information.

Förseningsskydd

Ersättning upp till 1 000 kr per person för ytterligare kostnader för resor, förfriskningar och logi vid försening på mer än 4 timmar.


Bagageförsening

Ersättning för kostnader för inköp eller hyra av nödvändiga artiklar upp till 1 000 kr per person vid mer än 4 timmars bagageförsening och ytterligare 2 000 kr per person vid mer än 48 timmars bagageförsening.


Personskada till följd av
olycksfall

Maximalt ersättningsbelopp per resa är 500 000 kr för olyckor som under en resa drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse och som inom 365 dagar orsakar dödsfall eller invaliditet. 


Försäkringsvillkor

Fullständiga försäkringsvillkor

 

 

 

 

Viktigt 

 

 

I en akutsituation, kontakta oss snarast på


08-519 897 58 

från utlandet +46 8 519 897 58

 

 

Du kan göra din skadeanmälan på 

 

americanexpress.se/skadeanmalan

eller 

+46 8 519 897 58