Kundservice

Vad påverkar min ''Kvar att utnyttja''?

Ditt tillgängliga kreditutrymme tar hänsyn till dina transaktioner, reservationer, inbetalningar och krediteringar. Det är vanligt att transaktioner som gjorts utomlands inte syns som en reservation utan dyker upp på ditt konto först när det har blivit en transaktion. Under tiden som det ligger reserverat påverkar det dock ditt kreditutrymme. Vänligen notera att ditt tillgängliga kreditutrymme går att utnyttja för köp tidigast en bankdag efter att din inbetalning blivit registrerad på ditt konto.