Kundservice

Hur fungerar poängrabatten med SAS Amex kort?

När du tjänat in till din 50 % poängrabatt är den giltig det pågående året samt hela nästkommande kalenderår. Bokning måste göras under giltighetstiden, dock kan själva resan ske efter denna period.

SAS Amex Elite
När du spenderat 150 000 kronor under ett kalenderår får du möjlighet att boka en resa med 50 % poängrabatt inom hela världen med SAS eller Star Alliance. Spenderar du totalt 300 000 kronor under kalenderåret får du ytterligare en 50 % poängrabatt.

SAS Amex Premium
När du spenderat 150 000 kronor under ett kalenderår får du möjlighet att boka en resa med 50 % poängrabatt inom inom hela världen med SAS eller Star Alliance.

SAS Amex Classic
När du spenderat 100 000 kronor under ett kalenderår får du möjlighet att boka en resa med 50 % poängrabatt inom Europa med SAS.

Information om din poängrabatt hittar du på fakturan, se här