Kundservice

Vad är min CVV/CVC/CID-kod?

På framsidan av ditt kort, strax höger om ditt kortnummer, finner du din kod. Denna kod används vid onlineköp. I sällsynta fall efterfrågas även den tresiffriga-kod som du kan hitta på baksidan av ditt kort, efter kortnumret.