Kundklagomål

Första steget om du inte är nöjd

 

Det är viktigt för oss att du som konsument är nöjd med American Express, våra produkter och vår service. Är du missnöjd ska du i första hand kontakta kundservice på telefon 0771-29 56 00. Förhoppningsvis kan ni tillsammans hitta en lösning som du känner dig nöjd med. 

 

 

Pröva ditt ärende hos klagomålsanvarig på American Express

 

Om du inte blir nöjd under samtalet med kundservice så kommer den som hanterat ärandet att eskalera vidare till klagomålsavdelningen. Du kan även skicka in ditt ärende skriftligt till klagomålsavdelningen. En skriftlig anmälan ska innehålla en tydlig beskrivning av ärendet samt dokumentation som styrker dina uppgifter. 

Adress:  

Kundservice - klagomål, 

American Express, 

106 82 Stockholm


Klagomålsavdelningen utreder ärendet och meddelar ett beslut i frågan. Är du fortfarande inte nöjd, och vill pröva ditt ärende ytterligare eskaleras ditt ärende till klagomålsansvarig inom American Express. Beslut i frågan ska meddelas inom 15 arbetsdagar från det att vi först tagit emot ditt klagomål. Om ditt ärende inte kan lösas inom 15 arbetsdagar kommer du att bli informerad om det och i sådant fall ska beslut meddelas inom totalt 35 dagar. 

 

Pröva ditt ärende hos andra instanser

 

Om du efter omprövning hos klagomålsansvarig på American Express fortfarande är missnöjd har du möjlighet att vända dig till en rad olika instanser, såsom Allmänna Reklamationsnämnden och Konsumentverket. Du har alltid rätt att kontakta dessa instanser – även innan du kontaktar American Express. 

 

ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN (ARN) 

ARN är en statlig myndighet som opartiskt och kostnadsfritt prövar tvister mellan konsument och företag. Anmälan görs skriftligen av konsumenten och ska ha inkommit till nämnden inom 1 år från att konsumentens krav avvisats av företaget. Nämndens beslut är en rekommendation om hur en tvist bör lösas. 

adress: Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm 
epost: arn@arn.se 
telefon: 08-508 860 00 

KONSUMENTERNAS.SE

Konsumenternas webbplats hittar du Konsumenternas bank- och finansbyrå samt Konsumenternas försäkringsbyrå. Här kan du som konsument få kostnadsfri och objektiv vägledning inom bank-, finans- och försäkringsområdet. 

telefon: 0200-22 58 00 (vardagar 09.00-12.00) 

KONSUMENTVERKET

Konsumentverket har samlat sin information till konsumenter på hallåkonsument.se. Här kan du få oberoende vägledning och hjälp. Ring, chatta, mejla. 

ALLMÄN DOMSTOL

Du kan också låta pröva din tvist i allmän domstol. Rättsskydd ingår i nästan alla svenska hemförsäkringar. Kontakta din närmaste tingsrätt för mer information.

EU:s ONLINEPLATTFORM

Om du vill klaga på en vara eller tjänst som du har köpt på nätet och inte vill gå till domstol, kan du använda tvistlösning på nätet för att nå en uppgörelse. Via EU:s onlineplattform för konfliktlösning kan du som konsument eller näringsidkare hitta en instans som kan hjälpa till att lösa tvisten. Tänk på att du kan bara använda systemet om ditt klagomål gäller något du köpt på nätet. Mer information om tvistlösning online finns på konsumenteuropa.se.