Nya villkor för SAS Amex betalkort

 

Från 1 januari 2020

 

Dessa ändringar träder i kraft 1 januari 2020 och gäller för SAS Amex Elite betalkort och SAS Amex Premium betalkort. SAS Amex Classic betalkort berörs alltså inte av dessa ändringar. 

Det går inte att ansöka om SAS Amex Elite betalkort.

 

SAS Amex Elite betalkort

Följande gäller fr o m 1 januari 2020 

  • Poängintjäningen höjs från 15 till 20 EuroBonus Extrapoäng per 100 kr.
  • Årsavgiften höjs från 4 000 kr per år till 6 000 kr per år. 
  • Höjningen träder i kraft i samband med din nästkommande årliga förnyelse av ditt medlemskap efter den 1 januari 2020.

Det går inte att ansöka om SAS Amex Premium betalkort.

 

SAS Amex Premium betalkort

Följande gäller fr o m 1 januari 2020 

  • Poängintjäningen höjs från 10 till 15 EuroBonus Extrapoäng per 100 kr. 
  • Årsavgiften höjs från 1 000 kr per år till 2 000 kr per år. 
  • Höjningen träder i kraft i samband med din nästkommande årliga förnyelse av ditt medlemskap efter den 1 januari 2020.