Green Card

 

Viktig information om din reseförsäkring

 

I ditt Green Card ingår en reseförsäkring som kompletterar dina övriga försäkringar. Den träder i kraft när du betalar minst 50 % av din resa (transport, övernattning) med ditt Green Card. Sammanfattningen av reseförsäkringen för Green Card är endast avsedd att ge en överblick. För fullständig information om försäkringen hänvisar vi till försäkringsvillkoren som ersätter all annan information.

 

Vilka omfattas av försäkringen?

 

Se villkoren för definition av vilka som omfattas av försäkringen. 

Sammanfattning av reseförsäkring

 

Försening – allmänt färdmedel

Ersättning för merkostnader för kost och logi upp till 1 000 kr om förseningen medför väntetid på mer än 4 timmar eller om den bokade avgången är inställd.

 

Bagageförsening– allmänt färdmedel

Ersättning för kostnader för försenat bagage upp till 1 500 kr per försäkrad person vid mer än 6 timmars försening och ytterligare 2 500 kr per försäkrad person vid mer än 48 timmars bagageförsening..

 

Läkevårdskostnader

Ersättning upp till 100 000 kr för sjukvård och behandlingar i utlandet till följd av kroppsskada genom ofrivillig, plötslig yttre händelse.

 

Personskada till följd av olycksfall
Maximalt ersättningsbelopp är 1 000 000 kr för olyckor som under en resa drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse och som inom 3 år orsakar dödsfall eller medicinsk invaliditet från 20 %.

 

 

Fullständiga försäkringsvillkor

» Försäkringsvillkor Green Card

 

 

American Express® Green Card

Om olyckan är framme 

 

Om du råkar ut för en olycka eller blir sjuk under din resa, kontakta oss snarast på

0771-295 600

från utlandet +46 771 295 600

 

Du kan göra din skadeanmälan på

americanexpress.se/skadeanmalan

eller  +46 8 51 98 97 58