Reklamationer

Har du upptäckt en transaktion på din faktura som inte stämmer? Ta gärna en titt på checklistan innan du kontaktar American Express för en reklamation.

 

Checklista

 

 • En del företag använder tredje-parts-namn. Om namnet på försäljningsstället är obekant, prova att söka på nätet om du hittar något som förklarar transaktionen.
 • Om du saknar bekräftelse från ett försäljningsställe – kolla skräpposten i din e-post. 
 • Om du känner igen försäljningsstället men inte beloppet - kolla eventuell konverteringskurs
 • Om debiteringen är återkommande kan det vara en prenumeration på en vara eller tjänst – kontakta försäljningsstället direkt för att säga upp tjänsten. 
 • Kontrollera att du fortfarande har ditt fysiska kort. Om inte, kontakta American Express direkt för att spärra kortet. 
 • Så länge en transaktion står som reserverad kan vi inte utreda den. 

 

Bra att veta

 

 • För att påbörja en utredning kräver vi i regel skriftliga underlag från dig som är kortmedlem. 
 • Underlag bör vara i originalformat och innehålla avsändare, tid och datum. 
 • Under utredning justeras ditt konto tillfälligt med det reklamerade beloppet. Detta ändrar inte saldot, men du kan manuellt dra bort beloppet vid inbetalning av fakturan. 
 • Merparten av kommunikationen sker via post eller epost  – kontrollera dina kontaktuppgifter. 
 • Vi kan inte hantera ärenden gällande utebliven icke-monetär kompensation från försäljningsställen. 
 • Försäljningsställen är inte skyldiga att uppvisa underlag för en transaktion som är godkänd med chip & pin. 
 • När vi begär in underlag från ett försäljningsställe kan det ta upp till sex veckor innan vi får svar. 
 • Mottagna underlag skickas av säkerhetsskäl alltid per brev till den adress där du är folkbokförd.

 

Typ av reklamation

 

Okänd debitering


Har du upptäckt en debitering på din faktura som du inte känner igen? Kontakta American Express om du har gått igenom checklistan utan att finna en rimlig förklaring till debiteringen. Vi påbörjar en undersökning och begär in underlag från försäljningsstället. 

 

Återkommande debiteringar


Återkommande debiteringar kan vara månatliga eller årliga prenumerationer. Du behöver själv kontakta försäljningsstället och säga upp prenumerationen. För att kunna undersöka debiteringen måste du som kortmedlem uppvisa underlag som styrker att tjänsten sagts upp före debiteringstillfället.

 

Felaktigt transaktionsbelopp


För att kunna utreda debiteringen behöver vi en kvittokopia eller annat skriftligt underlag som styrker det korrekta beloppet.

 

Ej registrerad kreditering


Har ett försäljningsställe utlovat en kreditering till ditt konto, men den har ännu inte registrerats? För att kunna undersöka ärendet måste minst 15 dagar har passerat sedan utlovad kreditering samt underlag som styrker en kreditering från försäljningsstället måste kunna presenteras. Gäller det en bokning behöver boknings- och avbokningsbekräftelse med tillhörande bokningsvillkor kunna presenteras. 

 

Ej mottagna varor eller tjänster


Om du inte har mottagit varor eller tjänster inom förväntad tid rekommenderar vi att du först försöker komma i kontakt med försäljningsstället. För att kunna underöka ärendet måste minst 15 dagar ha gått från beställningsdatumet och du som kortmedlem måste kunna presentera underlag såsom order- eller bokningsbekräftelse samt eventuell skriftlig korrespondens med försäljningsstället.

 

Dubbeldebitering


Om du har blivit debiterad dubbelt behöver inga underlag presenteras. Vi hjälper dig med utredningen och kontaktar försäljningsstället. Notera att om ett flygbolag ställt ut två biljetter med olika biljettnummer kommer ärendet inte kunna hanteras som en dubbeldebitering. Vi hänvisar då till flygbolaget för assistans.

 

Varor/tjänster som ej motsvarar beskrivning


Om du är missnöjd med varan/tjänsten rekommenderar vi att du först försöker komma överens med försäljningsstället. För att vi ska kunna utreda debiteringen behöver vi underlag som tydligt visar på en stor skillnad mellan produkten/tjänsten som erbjöds, och det som mottogs.

 

Betalningen gjordes på annat sätt än med American Express-kortet


Har ditt American Express-kort blivit debiterat trots att du betalat köpet på annat sätt? För att vi ska kunna utreda debiteringen behöver vi en kvittokopia alternativt kopia av kontoutdraget från det kort som den korrekta betalningen gjordes med. 

 

 

Blockering

 

Ibland kan vi behöva blockera ditt kortnummer hos ett enskilt försäljningsställe för att komma till rätta med återkommande debiteringar. Detta innebär dock inte att ett eventuellt avtal mellan dig och försäljningsstället är annullerat/uppsagt. Vanligtvis upphör debiteringarna efter första blockeringen men skulle nya debiteringar förekomma, är du naturligtvis välkommen att kontakta American Express igen. 

 

Felaktig, okänd eller återkommande transaktion på din faktura? Chatta med oss i appen Amex SE så får du snabbt och smidigt svar på dina frågor. Chatten är på engelska och är bemannad dygnet runt, alla dagar i veckan. Ladda ner appen nu

Användbara kontaktuppgifter 

iTunes

Telefon: 020 120 99 71
Epost: contactus.se@euro.apple.com 

 

Playstation

Telefon: 08 506 357 03
Epost: networksupport@se.playstation.com