Medlemsvillkor

Ändrade kortvillkor gäller fr.o.m 1 maj 2018

 

De flesta ändringarna sker för att anpassa kortvillkoren till EU:s nya direktiv om betaltjänster (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366/EU av den 25 november 2015, ”PSD2”). Dessa regler gäller för American Express och andra betalningsinstitut och betaltjänstleverantörer i EU. Utöver anpassningar till PSD2 har vi gjort ändringar som syftar till att göra kortvillkoren mer lättlästa. Inga ändringar beträffande avgifter eller kostnader har gjorts. De nya kortvillkoren finns tillgängliga senast den 1 maj 2018, och en sammanfattning av ändringarna hittar du nedan.

 

Du kan också få en kopia av kortvillkoren genom att kontakta kundservice. Om du godkänner ändringarna behöver du inte göra någonting. I annat fall kan du avgiftsfritt avsluta ditt konto innan den 1 maj 2018. Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Medlemsvillkor för Amex kreditkort (kortnummer som börjar på 3793)  

Nya Amex kreditkort - från 17 april
Härintill finns medlemsvillkor för nya Platinum, Gold Card och Green Card kreditkort.  

 

Medlemsvillkor för Platinum, Gold Card och Green Card som börjar på 3757, finns längre ner på sidan. 

 

 

Medlemsvillkor för Amex betalkort (kortnummer som börjar på 3757)