Kundklagomål 

 

Frågor och svar för dig som vill lämna ett klagomål. 

Allmännareklamations nämnden (ARN)

 

ARN är en statlig myndighet som opartiskt och kostnadsfritt prövar tvister mellan konsument och företag. Anmälan görs skriftligen av konsumenten och ska ha inkommit till nämnden inom 1 år från att konsumentens krav avvisats av företaget. Nämndens beslut är en rekommendation om hur en tvist bör lösas. 

 

Adress: Kungsholmstorg 5,Box 174, 101 23 Stockholm

E-post: arn@arn.se

Telefon: 08-508 860 00

 

Konsumenternas.se

 

På Konsumenternas webbplats hittar du Konsumenternas bank- och finansbyrå samt Konsumenternas försäkringsbyrå. Här kan du som konsument få kostnadsfri och objektiv vägledning inom bank-, finans- och försäkringsområdet.

Telefon: 0200-22 58 00
(vardagar 09.00-12.00)

 

Konsumentverket

 

Konsumentverket har samlat sin information till konsumenter på hallåkonsument.se. Här kan du få oberoende vägledning och hjälp.

 

Allmän domstol 

 

Du kan också låta pröva din tvist i allmän domstol. Rättsskydd ingår i nästan alla svenska hemförsäkringar. Kontakta din närmaste tingsrätt för mer information.

 

EU:s onlineplattform för köp på nätet

 

Om du vill klaga på en vara eller tjänst som du har köpt på nätet och inte vill gå till domstol, kan du använda tvistlösning på nätet för att nå en uppgörelse. Via EU:s onlineplattform för konfliktlösning kan du som konsument eller näringsidkare hitta en instans som kan hjälpa till att lösa tvisten. Tänk på att du kan bara använda systemet om ditt klagomål gäller något du köpt på nätet. Mer information om tvistlösning online finns på konsumenteuropa.se 

Chatta med oss

 

Chatta med oss i appen Amex SE. Chatten är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan. Varmt välkommen med din fråga. 

Amex Experiences