Radisson RewardsTM

 Radisson RewardsTM

2. Antal poäng

Du behöver minst 2500 poäng för överföring till den här partnern och överföringen måste vara i nivåer om 10.

Länk till Miniräknare Behöver du hjälp?

Partnerbeskrivning

Överföra poäng

Villkor