Hjälp oss att hålla dina personuppgifter uppdaterade 

 

 

 

Enligt penningtvättslagen, Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, måste vi säkerställa att vi har korrekta personuppgifter om våra kortmedlemmar. 

 

Vanligtvis får vi automatisk uppdatering av dina personuppgifter via folkbokföringsregistret, men om informationen där väsentligt skiljer sig från den information vi har om dig, eller helt saknas, så behöver vi kontakta vi dig och be dig styrka dina personuppgifter. 

 

Om just du behöver styrka dina personuppgifter kontaktar dig via mejl eller brev. Nedan hittar du information om vad du då ska göra.

 

 


Vilken information behöver vi från dig? 

 

När informationen vi har om dig inte överensstämmer med dina personuppgifter från folkbokföringsregistret behöver vi be dig styrka din:

 

Identitet – giltiga dokument är svenskt ID-kort och svenskt körkort (gäller endast dig som bor i Sverige) samt pass eller nationellt EES ID-kort. En annan person måste intyga att kopian stämmer överens med originalet. Be personen att skriva ”Vidimeras”, signera med namnförtydligande samt ange kontaktuppgifter.

 

Adress – giltiga dokument är el-, gas- eller vattenräkning, räkning för hemtelefon, hyresavi, TV- eller interneträkning eller deklaration. Dokumenten får inte vara äldre än tre månader.

 

 


Följ dessa steg:  

 

  1. Ta fram ovan nämnda dokument som styrker din identitet och adress. Vi tar emot papperskopior samt de digitala formaten PDF, JPG, TIF och GIF. 
  2. Märk varje dokument. För att vi ska kunna identifiera och sortera dokumenten är det viktigt att du märker alla dokument med ”KYC Nordics” samt ditt ärendenummer som du hittar i det mejl/brev vi skickat till dig.
  3. Skicka dokumenten till oss. Välj mellan att posta portofritt till adressen FRISVAR, American Express, 106 82 Stockholm, eller använd krypterad mejl genom att följa instruktionerna nedan.   

 

 


Så här skickar du dokumenten via krypterad mejl 

 

För att du ska kunna skicka dina personuppgifter digitalt till oss på ett tryggt sätt använder vi ett säkert mejlsystem. I dagsläget finns funktionen enbart på engelska. 

 

Notera att det endast går att bifoga dokument här när du använder en dator (ej mobil eller läsplatta).

 

  1. Gå till encryptedexchange.americanexpress.com och registrera dig för American Express Encrypted Email ID
  2. Klicka på länken i välkomstmejlet
  3. Din registrering är nu klar och du kan nu mejla din dokumentation på ett säkert sätt till kyc.documentation.nordics@aexp.com 

 

Om du stöter på problem under vägen, tänk på att du även kan posta informationen portofritt till FRISVAR, American Express, 106 82 Stockholm.

 

 


Din säkerhet är viktig för oss 

 

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på americanexpress.se/sekretess

Läs mer om hur du kan känna igen phishing/nätfiske på americanexpress.se/phishing

 

 

Vanliga frågor och svar