GreenHeader


บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส รังสรรค์สิทธิประโยชน์นานัปการแก่ท่านสมาชิก
บัตร ทุกครั้งที่ท่านใช้บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ชำระค่าใช้จ่ายในการซื้อ
สินค้า รับประทานอาหาร หรือเดินทาง ท่านจะได้รับการต้อนรับอย่าง
อบอุ่นจากสถานบริการธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยและอีกนับล้านแห่งทั่ว
โลกในฐานะบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยความน่าเชื่อถือไว้วางใจ

โลกแห่งสิทธิพิเศษที่เปิดพร้อมสำหรับคุณ

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัครสมาชิกบัตร

บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสเพิ่มไปยังการ์ดที่บันทึกไว้

รายการสมนาคุณสมาชิกบัตร:
รายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด
วงเงิน:
ไม่ระบุวงเงิน แต่ทั้งนี้ สูงสุด 3 เท่าหรือ 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี)
ค่าธรรมเนียมรายปี:
1,765.50 บาท ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ดอกเบี้ย:
ไม่มีดอกเบี้ย – เพียงชำระค่าใช้จ่ายโดยครบถ้วนเต็ม
จำนวนตามกำหนดเวลาชำระเงินในแต่ละเดือน

รายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด1

ให้ท่านสะสมคะแนนเพื่อรับรางวัลมากมาย ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ อาทิ ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว รับประทานอาหาร บันเทิง บัตรกำนัล

บริการให้คำแนะนำระหว่า่งการเดินทาง “โกลเบิ้ล แอสซิสท์”

แนะนำแพทย์ ทนายความ และสถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด 24 ชั่วโมง ตลอด 365 วัน เมื่อท่า่นประสบเหตุฉุกเฉิน กรณีเจ็บป่วย หรือต้องการคำปรึกษาด้า้นกฎหมาย ณ ทุกจุดหมายทั่วโลกที่ท่า่นเดินทางไป

เอกสิทธิ์คุ้มครองทุกการเดินทางและการซื้อสินค้า2

ด้วยแผนประกันอุบัติเหตุการเดินทาง แผนคุ้มครองความไม่สะดวกในการเดินทาง หรือให้ท่านอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้จ่ายผ่านบัตรด้วยแผนพิทักษ์การซื้อที่จะประกันความเสียหายจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าของท่าน

โลกแห่งสิทธิพิเศษที่เปิดพร้อมสำหรับคุณ

ไม่จำกัดวงเงินล่วงหน้า3

บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส มอบความคล่องตัวทางการเงินแก่ท่านโดยไม่จำกัดวงเงินล่วงหน้า ท่านจึงสามารถใช้จ่ายได้อย่างอิสระสูงสุดตามข้อมูลทางการเงินที่ท่านแจ้งให้เราทราบ และจากประวัติการใช้จ่ายและการชำระเงินของท่าน ซึ่งมีข้อกำหนดเพียงให้ท่านชำระค่าใช้จ่ายโดยครบถ้วนเต็มจำนวนตามกำหนดเวลาชำระเงินในแต่ละเดือนเท่านั้น

โปรแกรมแบ่งชำระรายเดือน 0 % (WISE PAY Installment Plan)

คำตอบเพื่อความคล่องตัวในการบริหารการเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ ทางเลือกที่ท่านมีอำนาจใช้จ่ายที่เหนือธรรมดา ช่วยให้ท่านเพลิดเพลินกับการใช้จ่าย พร้อมรับบริการอันเป็นเลิศ และการต้อนรับที่อบอุ่น

โลกแห่งสิทธิพิเศษที่เปิดพร้อมสำหรับคุณ

แผนประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Accident Insurance Plan)

มอบความคุ้มครองให้แก่ท่านในทุกครั้งที่เดินทางโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงท่านใช้บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ชำระค่าบัตรโดยสารเดินทาง ท่านจะได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติจากแผนประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Insurance Plan) ในวงเงิน 1.5 ล้านบาท ท่านสมาชิกบัตร คู่สมรส และบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 23 ปี จะได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะอันเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางขณะโดยสารเครื่องบินหรือยานพาหนะสาธารณะที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้โดยสารนอกจากนี้ ท่านสมาชิกบัตรยังจะได้รับความคุ้มครองจากแผนความไม่สะดวกในการเดินทาง (Travel Inconvenience Plan) โดยสามารถขอรับการชดเชยความเสียหายจากการไม่ได้รับความสะดวกอันเนื่องจากกระเป๋าเดินทางล่าช้า สูญหาย หรือคลาดการต่อเที่ยวบินทั้งนี้ โปรดเตรียมหลักฐานที่เป็นเอกสารเพื่อใช้ในการเรียกร้องการชดเชยค่าใช้จ่ายจากแผนประกันภัยดังกล่าว4

แผนพิทักษ์การซื้อ (Purchase Protection Plan)

ท่านสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส สามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจภายใต้ความคุ้มครองจากแผนพิทักษ์การซื้อที่จะประกันความเสียหายจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าของท่าน เพียงท่านชำระค่าสินค้าทุกครั้งด้วยบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส สินค้าของท่านจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ภายในเวลา 30 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า5

บริการให้คำแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในต่างประเทศ "โกลเบิ้ล แอสซิสท์" (Global Assist)

เพิ่มพูนความอุ่นใจในทุกครั้งที่ท่านเดินทางในต่างประเทศด้วยบริการให้คำแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ กับบริการโกลเบิ้ล แอสซิสท์ (Global Assist) พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ท่านในกรณีฉุกเฉินด้านการแพทย์หรือด้านกฎหมาย โดยท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือ เพียงโทรศัพท์เรียกเก็บเงินปลายทาง ถึง สำนักงาน โกลเบิ้ล แอสซิสท์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. (66) 2273-5855. ตัวแทนโกลเบิ้ล แอสซิสท์ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ท่านในด้านต่างๆ นับตั้งแต่การแนะนำแพทย์หรือทนายความ ไปจนถึงการแนะนำเส้นทางไปสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด ทั้งนี้ กรุณาสอบถามค่าใช้จ่ายของแพทย์หรือทนายความที่โกลเบิ้ล แอสซิสท์ แนะนำก่อนใช้บริการทุกครั้ง เนื่องจากท่านสมาชิกบัตรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าว

เช็คเดินทางอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

เช็คเดินทางอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เพื่อนร่วมทางที่สมบูรณ์แบบ เป็นเช็คเดินทางที่ได้รับการยอมรับว่าปลอดภัยและเป็นที่ต้อนรับอย่างกว้างขวางที่สุดในโลก หากสูญหายหรือถูกขโมย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส พร้อมดำเนินการออกเช็คทดแทนใหม่ให้กับท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดในแทบทุกแห่งของโลก ในประเทศไทยท่านสามารถติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0 2273 5296 และในต่างประเทศเพียงติดต่อสำนักงานอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่อยู่ใกล้ที่สุด

โลกแห่งสิทธิพิเศษที่เปิดพร้อมสำหรับคุณ

รายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด1

รายการสมนาคุณที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ท่านสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส โดยการสะสมคะแนนเพื่อรับรางวัลมากมาย ภายในเวลาที่กำหนดอาทิ ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว รับประทานอาหาร รายการบันเทิง บัตรกำนัล รวมถึงประสบการณ์แปลกใหม่แสนประทับใจ ท่านจะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน สำหรับทุกๆ 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

รายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส1

รายการที่ท่านสมาชิกบัตรสามารถเพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในการแลกรับของรางวัลจากรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด ไม่ว่าจะเป็น หลากหลายของรางวัลเอกสิทธิ์ ที่คัดสรรมาเพื่อไลฟ์สไตส์อันมีระดับของท่าน สิทธิ์ในการแลกรับของรางวัลด้วยคะแนนสะสมที่น้อยกว่าปกติ สิทธิ์ในการโอนคะแนนสะสมไปยังรายการพิเศษ ผู้บินประจำ และรายการผู้พักประจำ เพื่อแลกรับของรางวัลฟรี หรือที่พักฟรี ด้วยค่าธรรมเนียมรายปีเพียง 1000 บาท กรุณาติดต่อแผนกบริการสมาชิกบัตรโทร 0 2273 5555 เพื่อสมัครเข้าร่วมรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส

โลกแห่งสิทธิพิเศษที่เปิดพร้อมสำหรับคุณ

แผนกบริการสมาชิกบัตร 24 ชั่วโมง

สำหรับสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีบัตรของท่าน รวมไปถึงยอดค่าใช้จ่าย และแลกของรางวัลจากรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด หรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบัตร ท่านสมาชิกสามารถติดต่อแผนกบริการสมาชิกบัตรโทร 0 2273 5544 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

บัตรเสริม

เพิ่มพูนคุณค่าแห่งสิทธิประโยชน์จากบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ด้วยการมอบความสะดวกสบาย ความคล่องตัวในการใช้จ่าย และความมั่นใจทางการเงินให้กับสมาชิกในครอบครัวของท่านที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปด้วยบัตรเสริมอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านสมาชิก ค่าใช้จ่ายของบัตรเสริมที่เกิดขึ้นจะปรากฏอยู่ในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของท่าน โดยแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมแยกจากกันอย่างชัดเจน

บริการส่งมอบชุดกระเช้าของขวัญเอ็กซ์เพรส กิฟท์ (Express Gift Service)6

เมื่อถึงวาระพิเศษไม่ว่าในวาระส่วนตัว เพื่อสังคมหรือเพื่อธุรกิจบริการเอ็กซ์เพรส กิฟท์ พร้อมส่งความปรารถนาดีแทนท่าน โดยท่านไม่ต้องปลีกเวลาไปเลือกซื้อของขวัญด้วยตนเองเพียงโทรศัพท์แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับ ที่แผนกบริการสมาชิกบัตร หมายเลข 0 2273 5555 ชุดกระเช้าของขวัญจะได้รับการจัดส่งถึงผู้รับในวันรุ่งขึ้นหรือตามวัน เวลาที่ท่านต้องการ

ข้อมูลสำคัญ

1. เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และเนื้อหาของรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. เงื่อนไข ข้อตกลงคุ้มครองและข้อยกเว้นให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท เอซไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด

3. การไม่จำกัดวงเงินล่วงหน้าไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายอย่างไม่จำกัด การใช้จ่ายผ่านบัตรของท่านจะได้รับการอนุมัติโดยพิจารณาจากหลากหลายปัจจัย อาทิ รูปแบบการใช้จ่ายในปัจจุบัน ประวัติการชำระ ข้อมูลทางเครดิต และหลักฐานทางการเงินที่เรารับทราบ

4. ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขในแผนประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางและแผนความไม่สะดวกในการเดินทาง (เซ็นจูเรียน)

5. ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแผนพิทักษ์การซื้อ

6. ปัจจุบัน เอ็กซ์เพรส กิฟท์ บริการจัดส่งดอกไม้ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้การจัดส่งกระเช้าผลไม้ กระเช้าของขวัญและผลิตภัณฑ์เด็ก ให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น