อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เซฟคีย์ - คำถามที่พบบ่อย

1. อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เซฟคีย์ คืออะไร


2. อเมริกัน เอ็กซ์เพรส มีการป้องกันการใช้บัตรโดยทุจริตผ่านระบบออนไลน์อยู่แล้วไม่ใช่หรือ


3. มีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้ระบบอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เซฟคีย์ หรือไม่


4. ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ระบบอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เซฟคีย์ หรือไม่


5. จะทราบได้อย่างไรว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรือที่อยู่อีเมลที่อยู่ในฐานข้อมูลของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เป็นข้อมูลล่าสุด


6. จะซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เซฟคีย์ ได้อย่างไร


7. หากซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ แต่หน้าต่างของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เซฟคีย์ แสดงหมายเลขโทรศัพท์มือถือและ/หรือที่อยู่อีเมล ซึ่งไม่เป็นข้อมูลล่าสุด ควรจะทำอย่างไร


8. ทำไมต้องกรอกรหัส OTC เพื่อให้การซื้อสินค้าและบริการออนไลน์เสร็จสมบูรณ์


9. จะรับรหัส OTC ได้อย่างไร


10. ต้องกรอกรหัส OTC ในการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ทุกครั้งหรือไม่


11. จำเป็นต้องให้หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือที่อยู่อีเมลกับอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เพื่อขอรับรหัส OTC หรือไม่


12. จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อบนฐานข้อมูลของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ให้เป็นปัจจุบันได้อย่างไร


13. รหัส OTC ใช้ได้นานเท่าใด


14. จะทราบได้อย่างไรว่าสถานธุรกิจใดรองรับระบบอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เซฟคีย์


15. ทำไมไม่มีช่องให้กรอกรหัส OTC ปรากฏขึ้นที่หน้าจอในขณะทำการชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์


16. หากมีบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส หลายใบ หรือมีทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ซึ่งมีผู้ถือบัตรที่ต่างกันในแต่ละใบ จะกำหนดให้ส่งรหัส OTC ไปยังผู้ที่ถือบัตรที่เฉพาะเจาะจงได้หรือไม่ (สำหรับบัตรส่วนบุคคลเท่านั้น)


17. ในกรณีที่มีหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลอยู่บนฐานข้อมูลของบัตรหลักใบที่ 1 อยู่แล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้กับบัตรหลักใบอื่นและบัตรเสริมหรือไม่ (สำหรับบัตรส่วนบุคคลเท่านั้น)


18. ในกรณีที่มีบัตรหลักใบที่ 2 หรือมีบัตรเสริม และได้แจ้งเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์มือถือและ/หรือที่อยู่อีเมลในบัตรดังกล่าว ซึ่งต่างจากข้อมูลติดต่อของบัตรหลักใบที่ 1 ข้อมูลติดต่อของบัตรหลักใบที่ 1 จะถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยหรือไม่ (สำหรับบัตรส่วนบุคคลเท่านั้น)


19. หากเกิน 10 นาทีแล้วยังไม่ได้รับรหัส OTC จะขอให้ส่งรหัสใหม่อีกครั้งได้หรือไม่


20. ควรทำอย่างไรหากข้อมูลติดต่อของตนเองถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปใช้โดยทุจริต หรือพบรายการใช้จ่ายโดยทุจริตในบัญชีบัตร


21. บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ทุกใบสามารถใช้ระบบอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เซฟคีย์ ได้หรือไม่


22. ทำไมจึงไม่ต้องกรอกรหัส OTC ทุกครั้งที่ซื้อสินค้าและบริการจากสถานธุรกิจที่รอบรับระบบเซฟคีย์


23. ถือเป็นข้อบังคับหรือไม่ที่ต้องใช้ระบบอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เซฟคีย์


24. หากทำธุรกรรมไม่สำเร็จควรทำอย่างไร


25. หากการใช้งานระบบอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เซฟคีย์ ถูกระงับควรทำอย่างไร


26. จะทำอย่างไรเพื่อช่วยให้การซื้อสินค้าและบริการออนไลน์มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น