ENTH

         

บินสู่จุดหมายในฝัน 
       ด้วยไมล์สะสม ROP 
      สูงสุด 45,000 ไมล์ 

     

             เมื่อสมัครบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย

อเมริกัน  เอ็กซ์เพรส® และใช้จ่ายตามเงื่อนไข

          สมัครตั้งแต่วันที่ 1  พฤษภาคม  -  31 ธันวาคม 2562*

        

     

 

 

รับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส สูงสุด 45,000 ไมล์ เพียงพอสำหรับการแลกรับบัตรโดยสารการบินไทย ไป-กลับ จากกรุงเทพฯ ถึงจุดหมายยอดนิยม เช่น ญี่ปุ่น และอีกหลากหลายจุดหมายในฝัน** เมื่อสมัครบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส® โดยชำระค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก 4,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามเงื่อนไข

 

ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรภายใน 3 เดือนแรกของการเป็นสมาชิกบัตร ไมล์สะสมปกติที่ได้รับจากยอดใช้จ่าย โบนัสไมล์สะสมที่ได้รับจากยอดใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 30 วันแรกของการเป็นสมาชิกบัตร โบนัสไมล์สะสมที่ได้รับจากยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามกำหนด รวมไมล์สะสมทั้งหมดที่ได้รับ เพียงพอสำหรับการแลกรับบัตรโดยสารการบินไทย ไป-กลับ จากกรุงเทพฯ ถึง
80,000 บาท 3,200 ไมล์
(25 บาท = 1 ไมล์)
5,000 ไมล์ 16,800 ไมล์ 25,000 ไมล์ สิงคโปร์/มาเลเซีย/เวียดนาม
200,000 บาท 9,000 ไมล์
(25 บาท = 1 ไมล์ สำหรับยอดใช้จ่าย 100,000 บาทแรก และ 20 บาท = 1 ไมล์นับจากยอดใช้จ่ายหลัง 100,000 บาทแรก)

31,000 ไมล์
(16,800 ไมล์ จาก 80,000 บาทแรก

+ รับเพิ่ม 14,200 ไมล์)

45,000 ไมล์ ญี่ปุ่น**
 

เตรียมบินสู่จุดหมายที่ปรารถนาไปกับการบินไทย

เปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายให้เป็นไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ได้เร็วยิ่งกว่า... ด้วยบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามเงื่อนไข*

Woman shopping for clothes at a store

รับ 5,000 โบนัสไมล์ เมื่อซื้อบัตรโดยสารและเดินทางสู่เส้นทางบินระหว่างประเทศครั้งแรกกับการบินไทย

Woman working on a tablet

25 บาท = 1 ไมล์ จากทุกยอดใช้จ่าย

Man sitting outside on his latop

20 บาท = 1 ไมล์ นับจากยอดใช้จ่ายนับจาก 100,000 บาทแรกเป็นต้นไป

Woman repairing her bicycle

12.5 บาท = 1 ไมล์ หรือรับไมล์สะสม 2 เท่าเมื่อซื้อบัตรโดยสารการบินไทยหรือแพ็คเกจทัวร์เอื้องหลวง

Woman smelling spices in a store

รับไมล์สูงสุดในอัตรา 3.6 บาท = 1 ไมล์ สำหรับยอดใช้จ่ายจากรายการคะแนนสะสมแพลทินัม EXTRA

มากไปกว่านั้น... เพลิดเพลินกับหลากหลายสิทธิประโยชน์เมื่อคุณเลือกบินบนที่นั่งชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจกับการบินไทย

  • ใช้ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส เพียง 50% เพื่อแลกรับรางวัลบัตรโดยสารสำหรับเพื่อนร่วมเดินทางเมื่อซื้อบัตรโดยสารชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจ*
  • รับเพิ่ม 50% โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส เมื่อเดินทางบนที่นั่งชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจ สำหรับเที่ยวบินหรือเส้นทางบินที่กำหนด*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2273 5445

*เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข กรุณาคลิกด้านล่างเพื่ออ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเต็ม
**รางวัลบัตรโดยสารการบินไทยชั้นประหยัด ไป-กลับ จากรายการไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส อ้างอิงจากตารางรางวัลบัตรโดยสาร ไป-กลับ การบินไทยที่ปรากฎใน www.thaiairways.com ทั้งนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ดังกล่าวโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

                            ข้อกำหนดและเงื่อนไข   

                            1. สิทธิประโยชน์รับ 5,000 โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จากการใช้จ่ายผ่านบัตรครั้งแรกภายใน 30 วันแรกของการเป็นสมาชิกบัตรและสิทธิประโยชน์รับ5,000 โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จากการเดินทาง สู่เส้นทางบินระหว่างประเทศในครั้งแรกนี้ สำหรับบัตรโดยสารการบินไทยในเส้นทางบินระหว่าง ประเทศที่ชำระเงินแล้วทุกประเภท (ยกเว้นรหัสชั้นโดยสาร T/K/S/G/V/W/L) จะมอบให้ท่านสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และจะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวอีกในกรณีที่มีการยกเลิกบัตรและมาสมัครบัตรใหม่ไม่ว่า ในเวลาใดก็ตาม โดยโบนัสไมล์สะสมรอยัลออร์คิด พลัส จะถูกโอนไปยังบัญชีสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ของผู้ได้รับสิทธิ์ภายใน 6 – 8 สัปดาห์หลังจากเดือนที่มีการปฏิบัติตาม เงื่อนไขที่กำหนด สิทธิประโยชน์นี้มอบโดยการบินไทย ทั้งนี้ การบินไทยอาจบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขของสิทธิ ประโยชน์ดังกล่าวในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

                           2. สิทธิพิเศษรับโบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส สูงสุด 45,000 ไมล์ สำหรับผู้สมัครสมาชิกบัตรหลัก บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้รับใบสมัคร ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2562 และบัตรได้รับการอนุมัติ และจะต้องไม่เป็นสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ใดๆ ในปัจจุบัน หรือไม่ได้เป็นผู้ที่ได้ยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ในช่วงระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับใบสมัคร โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 

                3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์รับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัสในอัตรา 25 บาท = 1 ไมล์ จากทุกยอดใช้จ่าย

 

                4. สิทธิประโยชน์รับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัสในอัตรา 20 บาท = 1 ไมล์ จากทุกยอดใช้จ่ายนับจากยอดที่เกิน 100,000 บาทแรกเป็นต้นไป เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม 25% โบนัสไมล์สะสมพิเศษ กรุณาคลิกเพื่อศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเต็ม  

 

                5. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์รับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัสในอัตรา 12.5 บาท = 1 ไมล์ หรือรับ

 

                6. สิทธิประโยชน์รับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัสสูงสุดในอัตรา 3.6 บาท = 1 ไมล์ สำหรับยอดใช้จ่ายทุกๆ 25 บาท ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการคะแนนสะสมแพลทินัม EXTRA เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการคะแนนสะสมแพลทินัม EXTRA กรุณาคลิกเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

 

                7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ ส่วนลด 50% ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัสสำหรับแลกรับรางวัลบัตรโดยสารสำหรับเพื่อนร่วมเดินทาง

 

                8. สิทธิประโยชน์ 50% โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส สำหรับเที่ยวบินหรือเส้นทางที่บินกำหนดโดยการบินไทย

                    กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ที่ได้รับจากการเดินทางในชั้นหนึ่ง 5,574 x 150% = 8,361 ไมล์
                    50% โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส พิเศษ จากระยะทางที่เดินทางจริง 5,574 x 50% = 2,787 ไมล์
                    รวมไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ที่ได้รับ = 11,148 ไมล์

 

            9. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้