American ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican Express

 

THAI American Express Platinum Credit Card

 


 

ประเภทบัตร   ค่าธรรมเนียมรายปี
บัตรเครดิต     4,280 บาทต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รายการสมนาคุณสมาชิกบัตร 
: ทุก 25 บาท เท่ากับ 1.5 คะแนนสะสม และ ทุก 1.8 คะแนนสะสม เท่ากับ 1 ไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส

วงเงิน : สูงสุด 3 เท่าหรือ 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของท่าน

ดอกเบี้ย : 13% ต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 5% ต่อปี

Platinum Edge card art

เตรียมบินสู่จุดหมายที่ปรารถนาไปกับการบินไทย

เปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายให้เป็นไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ได้เร็วยิ่งกว่า... ด้วยบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามเงื่อนไข*

Woman shopping for clothes at a store

รับ 5,000 โบนัสไมล์ เมื่อซื้อบัตรโดยสารและเดินทางสู่เส้นทางบินระหว่างประเทศครั้งแรกกับการบินไทย

Woman working on a tablet

30 บาท = 1 ไมล์ จากทุกยอดใช้จ่าย

Man sitting outside on his latop

20 บาท = 1 ไมล์ สำหรับยอดใช้จ่ายมากกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

Woman repairing her bicycle

15 บาท = 1 ไมล์ หรือรับไมล์สะสม 2 เท่าเมื่อซื้อบัตรโดยสารการบินไทยหรือแพ็คเกจทัวร์เอื้องหลวง

Woman smelling spices in a store

รับไมล์สูงสุดในอัตรา 5.8 บาท = 1 ไมล์ สำหรับยอดใช้จ่ายจากรายการคะแนนสะสมแพลทินัม EXTRA

มากไปกว่านั้น... เพลิดเพลินกับหลากหลายสิทธิประโยชน์เมื่อคุณเลือกบินบนที่นั่งชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจกับการบินไทย

  • ใช้ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส เพียง 50% เพื่อแลกรับรางวัลบัตรโดยสารสำหรับเพื่อนร่วมเดินทางเมื่อซื้อบัตรโดยสารชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจ*
  • รับเพิ่ม 50% โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส เมื่อเดินทางบนที่นั่งชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจ สำหรับเที่ยวบินหรือเส้นทางบินที่กำหนด*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2273 5445

*เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข กรุณาคลิกด้านล่างเพื่ออ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเต็ม
**รางวัลบัตรโดยสารการบินไทยชั้นประหยัด ไป-กลับ จากรายการไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส อ้างอิงจากตารางรางวัลบัตรโดยสาร ไป-กลับ การบินไทยที่ปรากฎใน www.thaiairways.com ทั้งนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ดังกล่าวโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

1.  สิทธิประโยชน์รับ 5,000โบนัสไมล์สะสมรอยัลออร์คิด พลัส จากการใช้จ่ายผ่านบัตรครั้งแรกภายใน 30 วันแรก ของการเป็นสมาชิกบัตรจะมอบให้ท่านสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน
เอ็กซ์เพรส เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และจะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวอีก ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม โดยโบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จะถูกโอนไปยัง บัญชีสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัสของผู้ได้รับสิทธิ์ภายใน
6 - 8 สัปดาห์หลังจากเดือนที่มีการชำระค่าธรรมเนียมและ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด สิทธิประโยชน์นี้มอบโดยการบินไทย ทั้งนี้ การบินไทยอาจบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ดังกล่าวในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษรับ 2 เท่าไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส     • สิทธิพิเศษ 2 เท่าไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส นี้ มอบให้สำหรับสมาชิกบัตรหลักผู้ถือบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (“สมาชิกบัตรหลัก”) ที่มีรายการชำระค่าบัตรโดยสารการบินไทย หรือแพ็คเกจทัวร์เอื้องหลวง ณ สำนักงานการบินไทยภายในประเทศไทย เว็บไซต์การบินไทย และบริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส โกลบอล บิสิเนส ทราเวิล (“รายการใช้จ่ายตามเกณฑ์”)
    • ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส (“ไมล์สะสม”) 2 เท่า ประกอบไปด้วย
        1. คะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ปกติ (“คะแนนสะสมปกติ”) ที่สมาชิกบัตรหลักได้รับจากรายการใช้จ่ายตามเกณฑ์
        2. โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส (“โบนัสไมล์สะสม”) ในจำนวนที่เทียบเท่ากับการโอนคะแนนสะสมปกติตามข้อ (1) ไปเป็นไมล์สะสม ซึ่งเป็นไปตามอัตราการแลกรับไมล์สะสมที่มีผลใช้บังคับ ณ ขณะนั้น
        ยกตัวอย่างเช่น  มีรายการใช้จ่ายตามเกณฑ์จำนวน 6,000 บาท
        อัตราการแลกรับไมล์สะสมที่ 1.5 คะแนนสะสม = 1 ไมล์สะสม (มีผลจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) สมาชิกบัตรจะได้รับ
        - คะแนนสะสมปกติ = 360 คะแนน หรือ เทียบเท่า 240 ไมล์สะสม และโบนัสไมล์สะสม = 240 ไมล์สะสม
        อัตราการแลกรับไมล์สะสมที่ 1.8 คะแนนสะสม = 1 ไมล์สะสม (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป) สมาชิกบัตรหลักจะได้รับ
        - คะแนนสะสมปกติ = 360 คะแนน หรือ เทียบเท่า  200 ไมล์สะสม และโบนัสไมล์สะสม = 200 ไมล์สะสม
    • บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (“อเมริกัน เอ็กซ์เพรส”) จะมอบคะแนนสะสมปกติเข้าสู่บัญชีบัตรในวันที่สมาชิกบัตรหลักทำรายการใช้จ่ายตามเกณฑ์และโอนโบนัสไมล์สะสมไปยังบัญชีรอยัล ออร์คิด พลัส ของสมาชิกบัตรหลักภายใน 90 วัน หรือมากกว่า หลังจากเดือนที่มีการบันทึกรายการดังกล่าว 
    • สิทธิพิเศษนี้มอบให้เฉพาะสมาชิกบัตรหลักที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดดังนี้ i)บัญชีใดๆของสมาชิกบัตรหลักที่มีอยู่กับอเมริกัน เอ็กซ์เพรส อยู่ในสถานภาพที่ดี และ ii) สมาชิกบัตรหลักต้องไม่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของสมาชิกภาพบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ์ ไปจนถึงวันที่มีการโอนโบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ไปยังบัญชีรอยัล ออร์คิด พลัส
    • สิทธิพิเศษตามรายการนี้ไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ เว้นแต่จะมีการระบุไว้ว่าสามารถทำได้  
    • การใช้ไมล์สะสมขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการรอยัล ออร์คิด พลัส สามารถตรวจสอบได้ที่ https://www.thaiairways.com/en_TH/rop/About/AboutRoyal_ProgrammeUpdates.page
    • สิทธิพิเศษนี้ถูกกำหนดขึ้นโดยการบินไทย ซึ่งการบินไทยอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของการบินไทยตามเอกสารที่แนบมาพร้อมคู่มือสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส  
    • เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ของสถานธุรกิจที่ร่วมรายการ
    • อเมริกัน เอ็กซ์เพรส สงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษนี้ในเวลาใดก็ได้ โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ 
    • ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิพิเศษนี้ คำตัดสินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันทุกฝ่าย