บัตรเครดิตแพลทินัม
การบินไทย
อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
รักที่จะเดินทางกับการบินไทย?
รับ 35,000 โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จากบัตรเครดิต
          แพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งเพียงพอสำหรับการแลกรับบัตรโดยสารชั้นประหยัด ไป-กลับ ฮ่องกง*
ชำระค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก
4,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อรับ:

5,000 โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส1
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครั้งแรกภายใน 30 วันแรกของการเป็นสมาชิกบัตร
+
เลือกรับของรางวัล เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 80,000 บาท ภายใน
3 เดือนแรกของการเป็นสมาชิกบัตร:

30,000 โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส2
(หรือ 45,000 คะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส)
หรือ
กระเป๋าเดินทาง Samsonite
รุ่น PIENO SPINNER ขนาด 27 นิ้ว มูลค่า 12,500 บาท
ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก
เพื่อรับ:

5,000 โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส1
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครั้งแรกภายใน 30 วันแรกของการเป็นสมาชิกบัตร
+
5,000 โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส2
(หรือ 7,500 คะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส) เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 80,000 บาท ภายใน 3 เดือนแรกของการเป็นสมาชิกบัตร
สมัครบัตรเสริม รับเพิ่ม:
1,000 โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส (หรือ 1,500 คะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส)
เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมครบ 2,000 บาทต่อใบ ภายใน 30 วันแรกของการเป็นสมาชิกบัตรเสริม
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรกสำหรับบัตรเสริม 2 ใบแรก)
เตรียมบินสู่จุดหมายที่ปรารถนาไปกับการบินไทย
ทุกจุดหมายใกล้แค่เอื้อม ด้วยสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับในฐานะสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
 • รับ 1 ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส
  สำหรับทุกๆ 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร
 • รับ 5,000 ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส เมื่อซื้อบัตรโดยสารและเดินทางสู่เส้นทางบินระหว่างประเทศครั้งแรกกับการบินไทย1
 • รับ 2 เท่าไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส
  เมื่อซื้อบัตรโดยสารการบินไทย หรือแพ็คเกจทัวร์เอื้องหลวง ณ สำนักงานขายการบินไทยเฉพาะในประเทศไทย และเว็บไซต์การบินไทย3
 • รับ 7 ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จากรายการ 10 คะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส4 สำหรับยอดใช้จ่ายทุกๆ 25 บาท ณ แพลทินัม พาร์ทเนอร์ ที่ร่วมรายการ
 • ใช้ไมล์สะสมเพียง 50% เพื่อแลกรับรางวัลเดินทางสำหรับเพื่อนร่วมทาง5 เมื่อซื้อบัตรโดยสารชั้นหนึ่ง หรือชั้นธุรกิจ
 • รับเพิ่ม 50% โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส6 เมื่อเดินทางบนที่นั่งชั้นหนึ่ง หรือชั้นธุรกิจ สำหรับเที่ยวบินหรือเส้นทางบินที่กำหนด
ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2273 5252
*แลกรับรางวัลบัตรโดยสารการบินไทยชั้นประหยัด   ไป-กลับ จากรายการสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส ข้อมูล ณ ธันวาคม 2560 อ้างอิงจากตารางรับรางวัลบัตรโดยสาร ไป-กลับ การบินไทย ทั้งนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข