ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. สิทธิประโยชน์โบนัสไมล์สะสมจากการใช้จ่ายผ่านบัตรครั้งแรกและจากการเดินทางสู่เส้นทางบินระหว่างประเทศในครั้งแรกนี้ (สำหรับบัตรโดยสาร การบินไทยในเส้นทางบินระหว่างประเทศที่ชำระเงินแล้วทุกประเภท ยกเว้นรหัสชั้นโดยสาร G/V/W/L) จะมอบให้ท่านสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และจะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวอีกในกรณีที่มีการยกเลิกบัตรและมาสมัครบัตรใหม่ โบนัสไมล์สะสม จะถูกโอนไปยังบัญชีสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ของผู้ได้รับสิทธิ์ภายใน 6 – 8 สัปดาห์หลังจากเดือนที่มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด
 2. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้สมัครสมาชิกบัตรหลักใหม่ บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้รับใบสมัครและบัตรได้รับการอนุมัติภายในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น และจะต้องไม่เป็นสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ในปัจจุบัน หรือไม่เป็นผู้ที่ได้ยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส มาน้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้รับใบสมัคร
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งบัญชีอยู่ในสภาพที่ดี และไม่เคยละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของการเป็นสมาชิกบัตร จนถึงวันที่มีการโอนโบนัสคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
  • สมาชิกบัตรที่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก 4,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 80,000 บาท ภายใน 3 เดือนแรกของการเป็นสมาชิกบัตร จะได้รับ 45,000 โบนัสคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (เทียบเท่ากับ 30,000 โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส) ซึ่งจะโอนไปยังบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตร หรือกระเป๋าเดินทาง Samsonite รุ่น PIENO SPINNER ขนาด 27 นิ้ว มูลค่า 12,500 บาท ซึ่งจะถูกส่งไปยังที่อยู่ของสมาชิกบัตรหลักที่ได้รับสิทธิ์ภายใน 6 – 8 สัปดาห์หลังจากเดือนที่มีรายการใช้จ่ายครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรกดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเต็มจำนวนภายในรอบบัญชีแรกของการเป็นสมาชิกบัตร
  • สำหรับสมาชิกบัตรที่เลือกรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรกและสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 80,000 บาท ภายใน 3 เดือนแรกของการเป็นสมาชิกบัตร จะได้รับ 7,500 โบนัสคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (เทียบเท่ากับ 5,000 ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส) ซึ่งจะถูกโอนไปยังบัญชีของสมาชิกบัตรหลักที่ได้รับสิทธิ์ภายใน 6-8 สัปดาห์ หลังจากเดือนที่มีรายการใช้จ่ายครบถ้วนในระยะเวลาที่กำหนด
  • สมาชิกบัตรมีสิทธิ์เลือกประเภทของสมาชิกโดยสมัครแบบชำระค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรกหรือเลือกรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรกโดยระบุในใบสมัคร และสมาชิกบัตรจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทของสมาชิกได้หลังจากบริษัทฯ ได้รับใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
  • สำหรับสมาชิกบัตรเสริม บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรกสำหรับบัตรเสริม 2 ใบแรกต่อ 1 บัตรหลัก ซึ่งสมัครและบัตรได้รับการอนุมัติภายในระยะเวลาที่กำหนดและสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมครบ 2,000 บาทต่อบัตรภายใน 30 วันแรกของการเป็นสมาชิกบัตร จะได้รับ 1,500 โบนัสคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งจะถูกโอนไปยังบัญชีของสมาชิกบัตรหลักภายใน 6-8 สัปดาห์ หลังจากเดือนที่มีรายการใช้จ่ายครบถ้วนในระยะเวลาที่กำหนด ผู้สมัครต้องไม่เป็นสมาชิกบัตรปัจจุบันที่ถือบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ประเภทใดๆ ซึ่งออกโดยอเมริกัน เอ็กซ์เพรส หรือไม่เป็นผู้ที่ได้ยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ในช่วงระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้รับใบสมัคร
  • อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษนี้ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ถือเป็นที่สุด
  • กรณีสมาชิกบัตรที่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรกสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกบัตรไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตามภายใน 12 เดือนนับจากวันที่เป็นสมาชิกบัตร บริษัทขอสงวนสิทธิ์มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการหักยอดเงินเทียบเท่ากับคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส หรือหักยอดเงินเทียบเท่ากับของกำนัลที่สมาชิกบัตรได้รับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ตามส่วนของระยะเวลาที่สมาชิกบัตรสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกบัตรจากบัญชีของสมาชิกบัตรหลักโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส 2 เท่า คือ คะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส รวมของคะแนนสะสมปกติ และโบนัสไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส 1 เท่าจากยอดใช้จ่าย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะมอบคะแนนสะสมปกติ 1.5 คะแนน ในวันที่ทำรายการและจะโอนโบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ไปยังบัญชีรอยัล ออร์คิด พลัส ของบัตรหลักภายใน 60 วัน นับจากเดือนที่ทำรายการ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และการบินไทย ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการ 10 คะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
  กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.americanexpress.com/thailand/th/campaigns/10Xrewards/dining.html
 5. สิทธิประโยชน์ 50% ส่วนลดไมล์สะสมสำหรับแลกรับรางวัลบัตรโดยสารเพื่อนร่วมทาง ใช้ได้เฉพาะการแลกรับบัตรโดยสารเพื่อนร่วมทาง กับการซื้อบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ในราคาปกติในชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจเท่านั้น
  • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรโดยสารในชั้นเดินทาง F/A/C/D เท่านั้น
  • การแลกรับรางวัลบัตรโดยสารเพื่อนร่วมทาง จะต้องแลกรับที่ประเทศไทย และออกบัตรโดยสารที่สำนักงานขายการบินไทยในประเทศไทยเท่านั้น
  • การแลกรับรางวัลบัตรโดยสารเพื่อนร่วมทาง จะต้องมีเอกสารประกอบดังนี้ บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และบัตรโดยสารราคาปกติ ในกรณีที่ไม่สามารถมาได้ด้วยตนเอง จะต้องนำหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และสำเนาของบัตรโดยสารราคาปกติมาดำเนินการ
  • การแลกรับบัตรโดยสารนี้สามารถแลกรับรางวัลบัตรโดยสารให้แก่บุคคลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เป็น Award Nominees กับการบินไทยเท่านั้น และคะแนนสะสมจะถูกตัดออกจากบัญชี รอยัล ออร์คิด พลัส ของท่าน
  • บัตรโดยสาร ไป-กลับ ราคาปกติ 1 ใบ สามารถแลกรับรางวัลบัตรโดยสารนี้ได้ 1 ใบเท่านั้น
  • สมาชิกบัตรและผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรางวัลบัตรโดยสารเพื่อนร่วมทาง จะต้องเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ในเที่ยวบินและในชั้นเดินทางเดียวกัน โดยเที่ยวบินกลับกรุงเทพฯ สามารถเดินทางแยกกันได้
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับสมาชิกบัตรเสริม บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส หรือ บัตรโดยสารสำหรับเด็ก และไม่สามารถใช้แลกไมล์สะสมเพื่อแลกบัตรโดยสารสำหรับเด็กได้
  • การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมตามกฏเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการ รอยัล ออร์คิด พลัส
 6. สิทธิประโยชน์ 50% โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จะได้รับเฉพาะสำหรับการเดินทางในเที่ยวบิน หรือเส้นทางที่กำหนดในช่วงระยะเวลา ส่งเสริมการขายสำหรับบัตรโดยสารที่ได้รับการชำระค่าใช้จ่ายแล้วในชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจเท่านั้น
  • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรโดยสารในชั้นเดินทาง F/A/C/D เท่านั้น
  • โบนัสไมล์สะสมพิเศษนี้มอบให้เฉพาะเส้นทางบินระหว่างประเทศของการบินไทยที่กำหนดโดยการบินไทย และคำนวณโบนัสไมล์จากระยะทางที่เดินทางจริงของเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ เท่านั้น
   ตัวอย่าง เส้นทาง: กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต
   50% ไมล์สะสมพิเศษจากระยะทางบินจริง: 5,574 x 50% = 2,787
  • เที่ยวบินหรือเส้นทางบินที่กำหนดสำหรับ 50% โบนัสไมล์สะสมนี้ จะแจ้งให้สมาชิกบัตรทราบล่วงหน้า
  • สมาชิกบัตรจะต้องแจ้งหมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ขณะสำรองที่นั่ง เพื่อรับไมล์สะสมเข้าสู่บัญชีของท่านโดยอัตโนมัติ
  • โบนัสไมล์สะสมจะถูกโอนเข้าบัญชีของท่านภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ท่านเดินทาง
  • 50% ไมล์สะสมนี้ไม่ถือว่าเป็นไมล์เอกสิทธิ์ (Qualifying Miles) ซึ่งใช้สำหรับการเลื่อนสถานภาพสมาชิกบัตร รอยัล ออร์คิด พลัส
* สิทธิประโยชน์ที่กำหนดขึ้นโดยการบินไทย ซึ่งการบินไทยอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า