ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ยสำหรับ
บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ของท่าน

เมื่อใดที่ดอกเบี้ยจะถูกเรียกเก็บ

 

วิธีคำนวณดอกเบี้ย

บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส นั้นมอบความสะดวกสบายให้แก่ทุกการใช้จ่ายของท่าน บัตรเครดิตนั้นหมายถึงการกู้ยืมเงินล่วงหน้า ทุกครั้งที่ท่านทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรหมายถึงเราให้ท่านยืมเงินจำนวนนั้น และนั่นหมายถึงท่านได้ทำการกู้ยืมเงิน ในฐานะสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ท่านจะได้รับความยืดหยุ่นในการชำระยอดใช้จ่าย โดยท่านสามารถเลือกที่จะชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือนหรือเลือกชำระเพียงบางส่วนภายในวันครบกำหนดชำระ หากท่านเลือกชำระยอดขั้นต่ำ ดอกเบี้ยจะถูกนำมาคำนวณรายวันจนกระทั่งยอดค่าใช้จ่ายจะได้รับการชำระครบทั้งหมด

** ดอกเบี้ยจะถูกคำนวณเป็นรายวัน และจำนวนที่ปรากฏในใบเรียกเก็บเงินเป็นจำนวน ณ วันตัดยอดบัญชีบัตร

เมื่อใดที่ดอกเบี้ยจะถูกนำมาคำนวณ

หากท่านเลือกชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนภายในวันที่ครบกำหนดชำระ ดอกเบี้ยจะไม่ถูกคำนวณบนยอดใช้จ่ายใดๆ ของท่าน แต่หากท่านเลือกโอนยอดชำระไปในเดือนถัดไป หรือทำการชำระล่าช้า ดอกเบี้ยจะถูกนำมาคำนวณและเรียกเก็บผ่านบัญชีบัตรของท่านในอัตรารายปีตามที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าโดยเริ่มคำนวณจากวันที่ร้านค้าทำการเรียกเก็บยอดใช้จ่ายมายังอเมริกัน เอ็กซ์เพรส โดยปกติแล้วดอกเบี้ยจะถูกเรียกเก็บบนยอดค้างชำระที่ถูกยกไปยังเดือนถัดไป และยอดการเบิกถอนเงินสดโดยนับจากวันที่ทำรายการ

 
การจัดการกับดอกเบี้ยที่ถูกเรียกเก็บ

 

ท่านจะจัดการกับดอกเบี้ยที่ถูกเรียกเก็บอย่างไร

วิธีที่ดีที่สุดในการลดดอกเบี้ยที่ถูกเรียกเก็บคือการชำระก่อนกำหนด หรือชำระยอดใช้จ่ายทั้งหมดเต็มจำนวนภายในวันครบกำหนดชำระ
ท่านควรระลึกไว้เสมอว่า แต่ละบริษัทการเงิน และแต่ละช่องทางการชำระเงินนั้น (อินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และเคาน์เตอร์ธนาคาร) มีระยะเวลาในการดำเนินการที่แตกต่างกัน
บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ หรือ Direct Debit จึงถือเป็นบริการที่จะช่วยกำหนดให้ยอดชำระเป็นไปตามที่ท่านต้องการ

คลิ๊กที่นี่เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม