โลกแห่งสิทธิพิเศษที่เปิดพร้อมสำหรับคุณ

บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรสเพิ่มไปยังการ์ดที่บันทึกไว้

รายการสมนาคุณสมาชิกบัตร:
รายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด
วงเงิน:
อนุมัติสูงสุด 3 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 1,500,000 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี:
1,926 บาท ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ดอกเบี้ย:
15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 5% ต่อปี

คะแนนสะสมเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด 2 เท่า สำหรับทุกการใช้จ่ายประจำวันภายในประเทศ

รับคะแนนสะสมเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด 2 เท่าตลอดอายุการเป็นสมาชิก เมื่อท่านใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ภายในประเทศ ณ ภัตตาคาร และร้านอาหาร* ซุปเปอร์มาเก็ต สถานีบริการน้ำมัน หรือบริการชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนอัตโนมัติ

การรับประกันสินค้า

มอบความอุ่นใจได้ทุกเมื่อ ยามท่านชำระค่าสินค้าที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการคุ้มครองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ กับแผนพิทักษ์การซื้อสินค้า การรับประกันการรับคืนสินค้า และการรับประกันการรับรองราคาสินค้า

คุณค่าที่มากกว่า

สิทธิประโยชน์

ด้วยเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด ทุกๆ 25 บาทที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต อเมริกันเอ็กซ์เพรส ท่านจะได้คะแนนสะสม 1 คะแนน และยิ่งไปกว่านั้นท่านสามารถรับ 2 เท่าเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด เมื่อท่านใช้จ่ายประจำวันโดยบัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ผ่านสถานีบริการน้ำมัน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร1 และใช้บริการชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนอัตโนมัติ (Autopay Service) คะแนนสะสมเม็มเบอร์ชิปรีวอร์ดของท่านสามารถแลกรับ บัตรกำนัลที่พัก บัตรกำนัลรับประทานอาหารและรางวัลต่างๆ อีกมากมาย หรือท่านสามารถเลือกรับเป็นรางวัลเงินสดซึ่งจะโอนเข้าในบัญชีบัตรเครดิตของท่าน

ท่านสามารถเพลิดเพลินกับ เม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด ได้ฟรีทันที่โดยไม่ต้องสมัครและคะแนนสะสมจะไม่มีวันหมดอายุ

บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส(ไทย) จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และเนื้อหาของรายการเม็มเบอร์ชิปรีวอร์ดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อิสระทางการเงินที่มากกว่า

อิสระทางการเงิน

ให้ความเพลิดเพลินด้านอิสระทางการเงินและการควบคุมค่าใช้จ่ายประจำวันที่มากขึ้นเพียงเลือกชำระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำเพียงร้อยละ 10 ของยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในใบเรียกเก็บเงินประจำเดือนของท่านหรือ 500 บาทแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่าในวันครบกำหนดชำระ

ยอดค่าใช้จ่ายคงค้างชำระของบัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะถูกนำไปคำนวณดอกเบี้ยในอัตรา 15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 5% ต่อปี

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 3 เท่าของรายได้ต่อเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประวัติการใช้จ่ายและชำระเงินของท่าน

ท่านสามารถเบิกถอนเงินสดได้ 100% ของวงเงินสินเชื่อหรือสูงสุด 1,000 เหรียญสหรัฐ* ทุกๆ 28 วันจากเครื่องเบิกถอนเงินสดกว่า 520,000 แห่งทั่วโลก ที่มีเครื่องหมายเอ็กซ์เพรส แคช โดยเสียค่าบริการร้อยละ 3 จากยอดการเบิกเงินสด (อัตรานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)**

หมายเหตุ
*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประวัติการใช้จ่ายและการชำระเงินของท่าน
** คิดดอกเบี้ยนับจากวันที่เบิกเงินจนถึงวันชำระหนี้เต็มจำนวน

การรับประกันที่มากกว่า

การรับประกันการรับคืนสินค้า2

มีไว้เพื่อความพึงพอใจในสินค้าที่ระบุไว้ตามใบรับรองการประกันภัยซึ่งซื้อมาในราคาไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท เพื่อใช้โดยส่วนตัวเท่านั้นและชำระค่าสินค้าทั้งหมดด้วยบัตรเครดิต อเมริกันเอ็กซ์เพรส

ทั้งนี้หากภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ สมาชิกบัตรเครดิตอเมริกันเอ็กซ์เพรสไม่พึงพอใจในสินค้าที่ซื้อมาและผู้ขายปฏิเสธที่จะรับคืนสินค้านั้นสมาชิกบัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรสสามารถคืนสินค้านั้นให้แก่บริษัทประกันภัยโดยที่บริษัทฯจะจ่ายเงินคืนให้กับสมาชิกบัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรสภายในมูลค่าเท่ากับราคาซื้อ หรือ สูงสุด 10,000 บาทต่อสินค้าหนึ่งรายการและภายใต้วงเงิน 32,000 บาท ต่อปีปฏิทิน

การรับประกันการรับรองราคาสินค้า2

จะคุ้มครองในกรณีที่สมาชิกบัตรเครดิตอเมริกันเอ็กซ์เพรสได้ซื้อ และชำระโดยบัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรส หากภายใน15 วันนับจากวันที่ซื้อ สินค้าที่เหมือนกันมีการโฆษณาในราคาที่ต่ำกว่าบนสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งมีวันที่ระบุไว้

บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินคืนให้กับสมาชิกบัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ในมูลค่าส่วนต่างของราคาสินค้าที่แตกต่างกันแต่ต้องไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อสินค้าหนึ่งรายการสูงสุด 10,000 บาทต่อหนึ่งรายการและภายใต้วงเงิน 32,000 บาทต่อปีปฎิทิน

แผนพิทักษ์การซื้อสินค้า2

จะคุ้มครองการซื้อสินค้าที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการคุ้มครองโดยการซ่อมแซม การเปลี่ยนสินค้าและรวมถึงการชดเชยเงินค่าสินค้าตามดุลพินิจของบริษัทประกันภัยสำหรับสินค้าที่ได้รับความเสียหายภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ซื้อและเมื่อสินค้าดังกล่าวซื้อมาเพื่อใช้โดยส่วนตัวและเป็นของกำนัลให้กับบุคคลที่สามโดยชำระด้วยบัตรเครดิตอเมริกันเอ็กซ์เพรส ทั้งนี้วงเงินความคุ้มครองสูงสุดเท่ากับ 48,000 บาทต่อสินค้าหนึ่งรายการและภายใต้วงเงิน 240,000 บาท ต่อปี

สิทธิประโยชน์ที่มากกว่า

บริการสมาชิกบัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

แผนกบริการสมาชิกบัตรของเราพร้อมให้บริการและตอบทุกข้อสงสัยของท่านที่หมายเลข 0 2273 5999

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีบัตร ตรวจสอบยอดของการชำระเงินและยอดค่าใช้จ่ายและรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด ง่ายๆ ตลอด 24 ชั่วโมงเพียงแค่โทรที่หมายเลข 0 2273 5999

ไม่ว่าในวาระที่เป็นส่วนตัว สังคม หรือเกี่ยวกับธุรกิจ ท่านสามารถส่งมอบความปราถนาดีของท่านในวาระพิเศษต่างนั้นผ่านบริการส่งมอบชุดกระเช้าของขวัญเอ็กซ์เพรส กิฟท์(Express Gift) ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ท่านโดยไม่ต้องปลีกเวลาไปเลือกซื้อของด้วยตนเองเพียงสั่งซื้อด้วยบัตรเครดิตอเมริกันเอ็กซ์เพรสชุ ดกระเช้าของขวัญที่ได้รับการบรรจงจัดอย่างสวยงามจะได้รับการจัดส่งไปยังผุ้รับในวันรุ่งขึ้นหรือตามวันเวลาที่ท่านต้องการเพียงแค่โทรหมายเลข 0 2273 5999

ทำชีวิตท่านให้ง่ายขึ้นด้วยการใช้บริการชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตอเมริกันเอ็กซ์เพรส และรับคะแนนดับเบิ้ลเม็มเบอร์ชิปรีวอร์ดสำหรับทุกๆ 25 บาทที่ชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนผ่านบัตร

ข้อมูลสำคัญ

1. ยกเว้นภัตตาคารและร้านอาหารที่อยู่ในโรงแรมและห้างสรรพสินค้า
2. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบในเอกสารใบรับรองการประกันภัยที่ส่งให้พร้อมคู่มือสมาชิกบัตร