บัตรเครดิตแพลทินัม
การบินไทย
อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
เที่ยวญี่ปุ่นได้เร็วกว่าใคร…
          เพียงสมัครบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส 
					และสะสมยอดใช้จ่ายให้ครบตามเงื่อนไข เพื่อรับโบนัสไมล์สะสม
          รอยัล ออร์คิด พลัส สูงสุด 45,000 ไมล์ ให้คุณใช้แลกรับบัตร
          โดยสารชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น จากการบินไทย*

สมัครตั้งแต่ 23 มี.ค. - 14 ส.ค. 2561
ชำระค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก
4,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อรับ**:

5,000 โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครั้งแรกภายใน 30 วันแรกของการเป็นสมาชิกบัตร
+
10,000 โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส
(หรือ 15,000 โบนัสคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส) เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 50,000 บาท ภายใน 3 เดือนแรกของการเป็นสมาชิกบัตร
+
รับเพิ่ม 30,000 โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส
(หรือ 45,000 โบนัสคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส) เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 150,000 บาท ภายใน 3 เดือนแรกของการเป็นสมาชิกบัตร
ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก
เพื่อรับ**:5,000 โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครั้งแรกภายใน 30 วันแรกของการเป็นสมาชิกบัตร
+
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 50,000 บาท ภายใน 3 เดือนแรกของการเป็นสมาชิกบัตร เลือกรับ
3,000 โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส
(หรือ 4,500 โบนัสคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส)
หรือ
บัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า 1,000 บาท
สมัครบัตรเสริม รับเพิ่ม:
500 โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส** (หรือ 750 โบนัสคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส) เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมครบ 2,000 บาทต่อบัตร ภายใน 30 วันแรกของการเป็นสมาชิกบัตรเสริม (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรกสำหรับบัตรเสริม 2 ใบแรก)
เตรียมบินสู่จุดหมายที่ปรารถนาไปกับการบินไทย
เปลี่ยนยอดใช้จ่ายให้เป็นไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ได้เร็วยิ่งกว่า...ด้วยบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
 • รับ 5,000 โบนัสไมล์ เมื่อซื้อบัตรโดยสารและ
  เดินทางสู่เส้นทางบินระหว่างประเทศครั้งแรก
  กับการบินไทย**
 • 25 บาท = 1 ไมล์ จากทุกยอดใช้จ่าย**
 • 20 บาท = 1 ไมล์ จากทุกยอดใช้จ่ายหลังจาก
  100,000 บาทแรก**
 • 16.7 บาท = 1 ไมล์ จากยอดใช้จ่ายในต่างประเทศหลังจาก 100,000 บาทแรก**
 • 12.5 บาท = 1 ไมล์ เมื่อซื้อบัตรโดยสารการบินไทย**
 • รับไมล์สูงสุดในอัตรา 3.6 บาท = 1 ไมล์ สำหรับยอดใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการคะแนนสะสมแพลทินัม EXTRA**
 • มากไปกว่านั้น…เพลิดเพลินกับหลากหลายสิทธิประโยชน์เมื่อคุณเลือกบินบนที่นั่งชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจกับการบินไทย
 • ใช้ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส เพียง 50% เพื่อแลกรับรางวัลเดินทางสำหรับเพื่อนร่วมทาง เมื่อซื้อบัตรโดยสารชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจ**
 • รับเพิ่ม 50% โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส เมื่อเดินทางบนที่นั่งชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจ สำหรับเที่ยวบินหรือเส้นทางบินที่กำหนด**
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 2273 5445
*รางวัลบัตรโดยสารการบินไทยชั้นประหยัด ไป-กลับ จากรายการไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส อ้างอิงจากตารางรางวัลบัตรโดยสาร ไป-กลับ การบินไทยที่ปรากฎใน www.thaiairways.com ทั้งนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ดังกล่าวโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข