ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. สิทธิประโยชน์ 5,000 โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จากการใช้จ่ายผ่านบัตรครั้งแรกภายใน 30 วันแรกของการเป็นสมาชิกบัตรและสิทธิประโยชน์ 5,000 โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จากการเดินทางสู่เส้นทางบินระหว่างประเทศในครั้งแรกนี้ สำหรับบัตรโดยสารการบินไทยในเส้นทางบินระหว่างประเทศที่ชำระเงินแล้วทุกประเภท (ยกเว้นรหัสชั้นโดยสาร T/K/S/G/V/W/L) จะมอบให้ท่านสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และจะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวอีกในกรณีที่มีการยกเลิกบัตรและมาสมัครบัตรใหม่ โดยโบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จะถูกโอนไปยังบัญชีสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ของผู้ได้รับสิทธิ์ภายใน 6 – 8 สัปดาห์หลังจากเดือนที่มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด สิทธิประโยชน์นี้มอบโดยการบินไทย ทั้งนี้ การบินไทยอาจบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ดังกล่าวในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. สิทธิพิเศษรับโบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส สูงสุด 45,000 ไมล์ สำหรับผู้สมัครสมาชิกบัตรหลัก บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้รับใบสมัครระหว่าง วันที่ 23 มีนาคม – 14 ส.ค. 2561 และบัตรได้รับการอนุมัติ และจะต้องไม่เป็นสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ใดๆ ในปัจจุบัน หรือไม่ได้เป็นผู้ที่ได้ยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ในช่วงระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับใบสมัคร
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งบัญชีอยู่ในสถานภาพที่ดี และไม่เคยละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของการเป็นสมาชิกบัตรจนถึงวันที่มีการโอนโบนัสคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
  • สมาชิกบัตรที่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก 4,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 50,000 บาท ภายใน 3 เดือนแรกของการเป็นสมาชิกบัตร จะได้รับ 15,000 โบนัสคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (เทียบเท่ากับ 10,000 โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส) และหากสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรต่อจนครบ 150,000 บาท (รวม 50,000 บาทแรก) ภายใน 3 เดือนแรกของการเป็นสมาชิกบัตร จะได้รับเพิ่มอีก 45,000 โบนัสคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (เทียบเท่ากับ 30,000 โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส) ซึ่งจะโอนไปยังบัญชีบัตรของสมาชิกบัตรหลักที่ได้รับสิทธิ์ภายใน 6 - 8 สัปดาห์หลังจากเดือนที่มีรายการใช้จ่ายครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรกดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเต็มจำนวนภายในรอบบัญชีแรกของการเป็นสมาชิกบัตร
  • สำหรับสมาชิกบัตรที่เลือกรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรกและสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 50,000 บาท ภายใน 3 เดือนแรกของการเป็นสมาชิกบัตรจะได้รับ 4,500 โบนัสคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (เทียบเท่ากับ 3,000 โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส) ซึ่งจะโอนไปยังบัญชีบัตรของสมาชิกบัตรหลักที่ได้รับสิทธิ์ภายใน 6-8 สัปดาห์หลังจากเดือนที่มีรายการใช้จ่ายครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือรับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่า 1,000 บาท ซึ่งจะจัดส่งไปยังที่อยู่ของสมาชิกบัตรหลักที่ได้รับสิทธิ์ ภายใน 6-8 สัปดาห์ หลังจากเดือนที่มีรายการใช้จ่ายครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • สมาชิกบัตรมีสิทธิ์เลือกประเภทของสมาชิกแบบชำระค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรกหรือเลือกรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรกโดยระบุในใบสมัคร และสมาชิกบัตรจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทของสมาชิกได้หลังจากบริษัทฯ ได้รับใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
  • สำหรับสมาชิกบัตรเสริม บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรกสำหรับบัตรเสริม 2 ใบแรกต่อ 1 บัตรหลัก ซึ่งสมัครบัตรภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561 และบัตรได้รับการอนุมัติ รวมทั้งสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมครบ 2,000 บาทต่อบัตรภายใน 30 วันแรกของการเป็นสมาชิกบัตรเสริม สมาชิกบัตรหลักจะได้รับ 750 โบนัสคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (เทียบเท่ากับ 500 โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส) ซึ่งจะโอนไปยังบัญชีบัตรของสมาชิกบัตรหลักภายใน 6-8 สัปดาห์หลังจากเดือนที่มีรายการใช้จ่ายครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้สมัครบัตรเสริมต้องไม่เป็นสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ประเภทใดๆ ซึ่งออกโดยบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือไม่เป็นผู้ที่ได้ยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ในช่วงระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับใบสมัคร
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโบนัสคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส หรือของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • โบนัสคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษนี้ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • กรณีสมาชิกบัตรที่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรกสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกบัตรไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตามภายใน 12 เดือนนับจากวันที่เป็นสมาชิกบัตร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการหักยอดเงินเทียบเท่ากับโบนัสคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส หรือหักยอดเงินเทียบเท่ากับของรางวัลที่สมาชิกบัตรได้รับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ตามส่วนของระยะเวลาที่สมาชิกบัตรสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกบัตรจากบัญชีของสมาชิกบัตรหลักโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. สิทธิประโยชน์รับไมล์ในอัตรา 25 บาท = 1 ไมล์ จากทุกยอดใช้จ่าย
  • รับคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส 1.5 คะแนน ซึ่งสามารถแลกไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส 1 ไมล์ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุกๆ 25 บาท กรุณาคลิกเพื่อศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเต็ม
 4. สิทธิประโยชน์รับไมล์ในอัตรา 20 บาท = 1 ไมล์ จากทุกยอดใช้จ่ายหลังจาก 100,000 บาทแรก และสิทธิประโยชน์รับไมล์ในอัตรา 16.7 บาท = 1 ไมล์จากยอดใช้จ่ายในต่างประเทศหลังจาก 100,000 บาทแรก เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม 25% ไมล์สะสมพิเศษ กรุณาคลิกเพื่อศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเต็ม
  • สิทธิประโยชน์รับไมล์ในอัตรา 12.5 บาท = 1 ไมล์ หรือรับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส 2 เท่า เมื่อซื้อบัตรโดยสารการบินไทย หรือแพ็คเกจทัวร์เอื้องหลวง ณ สำนักงานขายการบินไทย เฉพาะในประเทศไทยและเว็บไซต์การบินไทย
  • ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส 2 เท่า คือ คะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส รวมคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทยอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ปกติ 1.5 คะแนนโบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส 1 เท่าจากยอดใช้จ่าย
  • บริษัทฯ จะมอบคะแนนสะสมแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ในวันที่ทำรายการและจะโอนโบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัสไปยังบัญชีรอยัล ออร์คิด พลัส ของสมาชิกบัตรหลักภายใน 60 วัน นับจากเดือนที่ทำรายการ
  • บริษัทฯ และการบินไทย ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. สิทธิประโยชน์รับไมล์สูงสุดในอัตรา 3.6 บาท = 1 ไมล์ สำหรับยอดใช้จ่ายทุก 25 บาท ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการคะแนนสะสมแพลทินัม EXTRA
  เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการ คะแนนสะสมแพลทินัม EXTRA
  กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.americanexpress.com/th/PlatinumEXTRATC
 6. สิทธิประโยชน์ 50% ส่วนลดไมล์สะสมสำหรับแลกรับรางวัลบัตรโดยสารเพื่อนร่วมเดินทาง
  • สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะการแลกรับบัตรโดยสารเพื่อนร่วมเดินทางกับการซื้อบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ในราคาปกติในชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจเท่านั้น โดยท่านสมาชิกจะต้องเป็นผู้เดินทางเองด้วยบัตรโดยสารราคาปกตินั้น
  • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรโดยสารในชั้นเดินทาง F/A/C/D เท่านั้น
  • การแลกรับบัตรโดยสารเพื่อนร่วมเดินทางนี้ จะต้องแลกรับที่ประเทศไทยและออกบัตรโดยสารที่สำนักงานขายการบินไทยในประเทศไทยเท่านั้น
  • การแลกรับรางวัลบัตรโดยสารเพื่อนร่วมเดินทางจะต้องมีเอกสารประกอบดังนี้ บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และบัตรโดยสารราคาปกติ ในกรณีที่ไม่สามารถมาได้ด้วยตนเองจะต้องนำหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และสำเนาของบัตรโดยสารราคาปกติมาดำเนินการ
  • รางวัลบัตรโดยสารนี้สามารถแลกรับรางวัลบัตรโดยสารให้แก่บุคคลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เป็น Award Nominees กับการบินไทยเท่านั้น และคะแนนสะสมจะถูกตัดออกจากบัญชีรอยัล ออร์คิด พลัส ของท่าน
  • บัตรโดยสารไป-กลับ ราคาปกติ 1 ใบ สามารถแลกรับรางวัลบัตรโดยสารนี้ได้ 1 ใบเท่านั้น
  • ท่านสมาชิกและผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรางวัลบัตรโดยสารผู้ร่วมเดินทางจะต้องเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ในเที่ยวบินและในชั้นเดินทางเดียวกันโดยเที่ยวบินกลับกรุงเทพฯ สามารถเดินทางแยกกันได้
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับสมาชิกบัตรเสริม บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กเพรสซ์ หรือบัตรโดยสารสำหรับเด็กและไม่สามารถใช้แลกไมล์สะสมเพื่อแลกบัตรโดยสารสำหรับเด็กได้
  • การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการ รอยัล ออร์คิด พลัส
 7. สิทธิประโยชน์ 50% โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส สำหรับเที่ยวบินหรือเส้นทางที่กำหนดโดยการบินไทย
  • สิทธิประโยชน์ 50% โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จะได้รับเฉพาะสำหรับการเดินทางในเที่ยวบินหรือเส้นทางที่การบินไทยกำหนด
  • สิทธิประโยชน์ 50% จากระยะทางที่เดินทางจริงนี้ จะได้รับเฉพาะในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายสำหรับบัตรโดยสารที่ได้รับการชำระค่าใช้จ่ายแล้วในชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจเท่านั้น
  • สิทธิประโยชน์นี้เฉพาะบัตรโดยสารในชั้นเดินทาง F/A/C/D เท่านั้น
  • โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ภายใต้สิทธิประโยชน์นี้จะคำนวณจากระยะทางที่เดินทางจริง ซึ่งไม่รวมไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส พิเศษที่ได้จากที่นั่งชั้นหนึ่ง (150% จากระยะทางที่เดินทางจริง) และชั้นธุรกิจ (125% จากระยะทางที่เดินทางจริง) ตามตัวอย่างด้านล่าง:
   กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต
   ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ที่ได้รับจากการเดินทางในชั้นหนึ่ง 5,574 x 150% = 8,361 ไมล์
   50% โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส พิเศษ จากระยะทางที่เดินทางจริง 5,574 x 50% = 2,787 ไมล์
   รวมไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ที่ได้รับ = 11,148 ไมล์
  • สิทธิประโยชน์ 50% โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส นี้มอบให้เฉพาะเที่ยวบินหรือเส้นทางที่กำหนดโดยการบินไทย ซึ่งเป็นเส้นทางบินระหว่างประเทศของการบินไทยที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ เท่านั้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
  • สมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับเที่ยวบินหรือเส้นทางที่กำหนดสำหรับสิทธิประโยชน์ 50% โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ล่วงหน้า
  • สมาชิกบัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ขณะสำรองที่นั่ง เพื่อรับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส เข้าสู่บัญชีสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ของท่าน
  • โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จะถูกโอนไปยังบัญชีสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ของท่านโดยอัตโนมัติภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ท่านเดินทาง
  • 50% โบนัสไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส ภายใต้สิทธิประโยชน์นี้ไม่ถือเป็นไมล์เอกสิทธิ์ (Qualifying Miles) ซึ่งใช้สำหรับการเลื่อนสถานภาพสมาชิกบัตรรอยัล ออร์คิด พลัส
  • สิทธิประโยชน์นี้มอบโดยการบินไทย ทั้งนี้ การบินไทยอาจบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ดังกล่าวในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า