GoldHeader


เพื่อให้ท่านสมาชิกบัตรทอง อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างสูงสุด อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้เลือกสรรความหลากหลายแห่งสิทธิประโยชน์และบริการที่เปี่ยมด้วยความประทับใจ เพื่อมอบเป็นพิเศษแก่ท่านสมาชิกบัตรทอง

ทางเลือกอันสมบูรณ์แบบสู่บริการชั้นเลิศและการต้อนรับที่คู่ควรกับสถานภาพของท่าน

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัครสมาชิกบัตร

บัตรทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรสเพิ่มไปยังการ์ดที่บันทึกไว้

รายการสมนาคุณสมาชิกบัตร:
รายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด
วงเงิน:
ไม่ระบุวงเงิน แต่ทั้งนี้ สูงสุด 3 เท่าหรือ 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี)
ค่าธรรมเนียมรายปี:
3,210 บาท ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ดอกเบี้ย:
ไม่มีดอกเบี้ย – เพียงชำระค่าใช้จ่ายโดยครบถ้วน เต็มจำนวนตามกำหนดเวลาชำระเงินในแต่ละเดือน

รายงานสรุปยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรทองรายปี

ช่วยให้ท่านสามารถกำหนดรายจ่าย และเก็บบันทึกหลักฐานการใช้จ่ายได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพียงแจ้งความประสงค์ของท่านผ่านแผนกบริการสมาชิกบัตรทอง โทร. 0 2273 5555

เอกสิทธิ์คุ้มครองทุกการเดินทางและการซื้อสินค้า2

ด้วยแผนประกันอุบัติเหตุการเดินทาง แผนคุ้มครองความไม่สะดวกในการเดินทาง หรือให้ท่านอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้จ่ายผ่านบัตรด้วยแผนพิทักษ์การซื้อสินค้า การรับประกันการรับคืนสินค้าและการรับประกันการรับรองราคาสินค้า

รายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด1

ให้ท่านสะสมคะแนนเพื่อรับรางวัลมากมาย ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ อาทิ ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว รับประทานอาหาร บันเทิง บัตรกำนัล

ทางเลือกอันสมบูรณ์แบบสู่บริการชั้นเลิศและการต้อนรับที่คู่ควรกับสถานภาพของท่าน

ไม่จำกัดวงเงินล่วงหน้า3

บัตรทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส มอบความคล่องตัวทางการเงินแก่ท่านโดยไม่จำกัดวงเงินล่วงหน้า ท่านจึงสามารถใช้จ่ายได้อย่างอิสระสูงสุดตามข้อมูลทางการเงินที่ท่านแจ้งให้เราทราบ และจากประวัติการใช้จ่ายและการชำระเงินของท่าน ซึ่งมีข้อกำหนดเพียงให้ท่านชำระค่าใช้จ่ายโดยครบถ้วนเต็มจำนวนตามกำหนดเวลาชำระเงินในแต่ละเดือนเท่านั้น

สรุปยอดการใช้จ่ายด้วยบัตรทองรายปี (Year-End Summary of Charges)

บริการที่มอบเป็นอภินันทนาการพิเศษแก่ท่านสมาชิกบัตรทอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการจัดสรรงบการเงินตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในบัญชีบัตรทองของท่าน รายงานสรุปยอดการใช้จ่ายด้วยบัตรทองรายปีจะจัดส่งให้ท่านเป็นประจำในช่วงต้นปีพร้อมกับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน ท่านจะได้รับทราบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบัญชีบัตรทองของท่านในรอบปีที่ผ่านมา โดยจะแสดงรายการใช้จ่ายแยกเป็นรายเดือนตามประเภทของสินค้าและบริการ อาทิ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน รับประทานอาหาร หรือห้องพักโรงแรม ทั้งนี้ เพียงติดต่อที่หมายเลข 0 2273 5555 เพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานสรุปยอดการใช้จ่ายรายปีก่อนเดือนตุลาคมทุกปี

โปรแกรมแบ่งชำระรายเดือน 0 % (WISE PAY Installment Plan)

คำตอบเพื่อความคล่องตัวในการบริหารการเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ ทางเลือกที่ท่านมีอำนาจใช้จ่ายที่เหนือธรรมดา ช่วยให้ท่านเพลิดเพลินกับการใช้จ่าย พร้อมรับบริการอันเป็นเลิศ และการต้อนรับที่อบอุ่น

ทางเลือกอันสมบูรณ์แบบสู่บริการชั้นเลิศและการต้อนรับที่คู่ควรกับสถานภาพของท่าน

แผนประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Accident Insurance Plan)

มอบความคุ้มครองให้แก่ท่านในทุกครั้งที่เดินทางโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงท่านใช้บัตรทองชำระค่าบัตรโดยสารเดินทาง ท่านจะได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติจากแผนประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Insurance Plan) ในวงเงิน 2 ล้านบาท ท่านสมาชิกบัตร คู่สมรส และบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 23 ปี จะได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะอันเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางขณะโดยสารเครื่องบินหรือยานพาหนะสาธารณะที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้โดยสาร นอกจากนี้ ท่านสมาชิกบัตรทองยังจะได้รับความคุ้มครองจากแผนความไม่สะดวกในการเดินทาง (Travel Inconvenience Plan) โดยสามารถขอรับการชดเชยความเสียหายจากการไม่ได้รับความสะดวกอันเนื่องจากกระเป๋าเดินทางล่าช้า สูญหาย หรือคลาดการต่อเที่ยวบิน

ทั้งนี้ โปรดเตรียมหลักฐานที่เป็นเอกสารเพื่อใช้ในการเรียกร้องการชดเชยค่าใช้จ่ายจากแผนประกันภัยดังกล่าว4

แผนพิทักษ์การซื้อ (Purchase Protection Plan)

ท่านสมาชิกบัตรทอง สามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจภายใต้ความคุ้มครองจากแผนพิทักษ์การซื้อที่จะประกันความเสียหายจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าของท่าน เพียงท่านชำระค่าสินค้าทุกครั้งด้วยบัตรทอง สินค้าของท่านจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ภายในเวลา 30 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า5

บริการให้คำแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในต่างประเทศ "โกลเบิ้ล แอสซิสท์" (Global Assist)

เพิ่มพูนความอุ่นใจในทุกครั้งที่ท่านเดินทางในต่างประเทศด้วยบริการให้คำแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ กับบริการโกลเบิ้ล แอสซิสท์ (Global Assist) พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ท่านในกรณีฉุกเฉินด้านการแพทย์หรือด้านกฎหมาย โดยท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือ เพียงโทรศัพท์เรียกเก็บเงินปลายทาง ถึง สำนักงาน โกลเบิ้ล แอสซิสท์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. (66) 2273-5855.

ตัวแทนโกลเบิ้ล แอสซิสท์ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ท่านในด้านต่างๆ นับตั้งแต่การแนะนำแพทย์หรือทนายความ ไปจนถึงการแนะนำเส้นทางไปสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด ทั้งนี้ กรุณาสอบถามค่าใช้จ่ายของแพทย์หรือทนายความที่โกลเบิ้ล แอสซิสท์ แนะนำก่อนใช้บริการทุกครั้ง เนื่องจากท่านสมาชิกบัตรทองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าว

เช็คเดินทางอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

เช็คเดินทางอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เพื่อนร่วมทางที่สมบูรณ์แบบ เป็นเช็คเดินทางที่ได้รับการยอมรับว่าปลอดภัยและเป็นที่ต้อนรับอย่างกว้างขวางที่สุดในโลก หากสูญหายหรือถูกขโมย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส พร้อมดำเนินการออกเช็คทดแทนใหม่ให้กับท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดในแทบทุกแห่งของโลก ในประเทศไทยท่านสามารถติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0 2273 5296 และในต่างประเทศเพียงติดต่อสำนักงานอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่อยู่ใกล้ที่สุด

ทางเลือกอันสมบูรณ์แบบสู่บริการชั้นเลิศและการต้อนรับที่คู่ควรกับสถานภาพของท่าน

รายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด1

รายการสมนาคุณที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ท่านสมาชิกบัตรทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส โดยการสะสมคะแนนเพื่อรับรางวัลมากมาย ภายในเวลาที่กำหนดอาทิ ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว รับประทานอาหาร รายการบันเทิง บัตรกำนัล รวมถึงประสบการณ์แปลกใหม่แสนประทับใจ ท่านจะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน สำหรับทุกๆ 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

รายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส1

รายการที่ท่านสมาชิกบัตรสามารถเพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในการแลกรับของรางวัลจากรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด ไม่ว่าจะเป็น หลากหลายของรางวัลเอกสิทธิ์ ที่คัดสรรมาเพื่อไลฟ์สไตส์อันมีระดับของท่าน สิทธิ์ในการแลกรับของรางวัลด้วยคะแนนสะสมที่น้อยกว่าปกติ สิทธิ์ในการโอนคะแนนสะสมไปยังรายการพิเศษ ผู้บินประจำ และรายการผู้พักประจำ เพื่อแลกรับของรางวัลฟรี หรือที่พักฟรี ด้วยค่าธรรมเนียมรายปีเพียง 1000 บาท กรุณาติดต่อแผนกบริการสมาชิกบัตรทองโทร 0 2273 5555 เพื่อสมัครเข้าร่วมรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด พลัส

ทางเลือกอันสมบูรณ์แบบสู่บริการชั้นเลิศและการต้อนรับที่คู่ควรกับสถานภาพของท่าน

แผนกบริการสมาชิกบัตร 24 ชั่วโมง

สำหรับสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีบัตรของท่าน รวมไปถึงยอดค่าใช้จ่าย และแลกของรางวัลจากรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด หรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบัตร ท่านสมาชิกสามารถติดต่อแผนกบริการสมาชิกบัตรโทร 0 2273 5555 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

บัตรเสริมทอง

เพิ่มพูนคุณค่าแห่งสิทธิประโยชน์จากบัตรทอง ด้วยการมอบความสะดวกสบาย ความคล่องตัวในการใช้จ่าย และความมั่นใจทางการเงินให้กับสมาชิกในครอบครัวของท่านที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปด้วยบัตรเสริมทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านสมาชิก ค่าใช้จ่ายของบัตรเสริมทองที่เกิดขึ้นจะปรากฏอยู่ในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนของท่านโดยแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมแยกจากกันอย่างชัดเจน

นิตยสารเอ็กซ์เพรสชั่น (Expression Magazine)

นิตยสารที่อเมริกัน เอ็กซ์เพรส สร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับท่านสมาชิกบัตรทอง เพื่อนำเสนอเรื่องราวที่มีทั้งสาระและบันเทิง ศิลปะ วัฒนธรรม การเดินทางท่องเที่ยว แหล่งช้อปปิ้ง ตลอดจนเรื่องราวของอาหารและเหตุการณ์น่าสนใจอื่นๆเพื่อตอบรับกับรูปแบบชีวิตอันมีระดับของท่าน โดยจัดส่งเป็นอภินันทนาการให้ท่านถึงบ้านเป็นประจำทุกสองเดือน

บริการส่งมอบชุดกระเช้าของขวัญเอ็กซ์เพรส กิฟท์ (Express Gift Service)6

เมื่อถึงวาระพิเศษไม่ว่าในวาระส่วนตัว เพื่อสังคมหรือเพื่อธุรกิจบริการเอ็กซ์เพรส กิฟท์ พร้อมส่งความปรารถนาดีแทนท่าน โดยท่านไม่ต้องปลีกเวลาไปเลือกซื้อของขวัญด้วยตนเองเพียงโทรศัพท์แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับ ที่แผนกบริการสมาชิกบัตร หมายเลข 0 2273 5555 ชุดกระเช้าของขวัญจะได้รับการจัดส่งถึงผู้รับในวันรุ่งขึ้นหรือตามวัน เวลาที่ท่านต้องการ

ข้อมูลสำคัญ

1. เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และเนื้อหาของรายการเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. เงื่อนไข ข้อตกลงคุ้มครองและข้อยกเว้นให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท เอซไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด

3. การไม่จำกัดวงเงินล่วงหน้าไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายอย่างไม่จำกัด การใช้จ่ายผ่านบัตรของท่านจะได้รับการอนุมัติโดยพิจารณาจากหลากหลายปัจจัย อาทิ รูปแบบการใช้จ่ายในปัจจุบัน ประวัติการชำระ ข้อมูลทางเครดิต และหลักฐานทางการเงินที่เรารับทราบ

4. ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขในแผนประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางและแผนความไม่สะดวกในการเดินทาง (เซ็นจูเรียน)

5. ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแผนพิทักษ์การซื้อ

6. ปัจจุบัน เอ็กซ์เพรส กิฟท์ บริการจัดส่งดอกไม้ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้การจัดส่งกระเช้าผลไม้ กระเช้าของขวัญและผลิตภัณฑ์เด็ก ให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น