การบริหารภาระทางการเงิน

 

ในช่วงเวลาอันท้าทายของภาวะเศรษฐกิจ การเข้าใจวิธีบริหารหนี้สินถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความมั่นคงทางการเงินของท่าน ซึ่งบางครั้งอาจเป็นภาระอันหนักสำหรับท่าน

หากท่านกำลังรู้สึกอย่างนั้น โปรดระลึกไว้เสมอว่าท่านยังคงมีที่พึ่งพา การบริหารจัดการหนี้สินนั้นมีอยู่หลากหลายวิธี หากแต่ท่านต้องใช้เวลาในการปลดหนี้สินเหล่านั้น

ด้านล่างนี้คือคำแนะนำที่จะช่วยในการจัดการและลดภาระหนี้สินของท่าน

  • จัดทำบัญชีรายจ่ายและใช้จ่ายภายในงบ บัญชีรายจ่ายจะช่วยให้ท่านสามารถควบคุมหนี้สินรวมทั้งจัดการรายจ่ายในอนาคตของท่าน
  • จัดลำดับรายการยอดใช้จ่ายคงค้างของท่านโดยใช้ดอกเบี้ยเป็นเกณฑ์ ชำระรายการยอดใช้จ่ายคงค้างที่คิดอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดเป็นอันดับแรก และต้องไม่ลืมที่จะชำระยอดใช้จ่ายคงค้างอื่นๆ ในจำนวนขั้นต่ำเป็นอย่างน้อย
  • เลือกการรวมยอดใช้จ่ายเข้าไว้ด้วยกัน โดยเลือกวิธีที่ท่านสามารถชำระยอดใช้จ่ายได้สะดวก หรือท่านอาจเลือกรวมยอดใช้จ่ายค้างชำระไปยังวิธีที่คิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำกว่า เพื่อเป็นการลดดอกเบี้ยที่ต้องชำระ
  • พิจารณาหนทางอื่นๆ ที่ช่วยลดภาระหนี้สินของท่าน ท่านอาจลองพิจารณาการลดหนี้สินโดยใช้เงินฝากจากบัญชีสะสมทรัพย์ของท่าน หรือทางเลือกอื่นที่จะช่วยลดหนี้สินของท่าน
  • ค้นหาทางเลือกอื่นในการชำระหนี้สิน ผู้ให้กู้บางรายอาจให้ทางเลือกหลากหลายวิธีในการชำระหนี้ ท่านควรพิจารณาวิธีที่จะช่วยให้ท่านสามารถชำระหนี้สินได้ตามกำหนดเวลามากที่สุด
  • เลือกใช้บริการเสริม อาทิ การแจ้งเตือนสถานะทางบัญชี เพื่อช่วยให้ท่านไม่ลืมวันครบกำหนดชำระและทราบปริมาณการใช้จ่าย
  • พูดคุยกับผู้ให้กู้ หากท่านมีปัญหาในการชำระเงิน ท่านไม่ควรเลี่ยงการชำระ เพราะนั่นจะยิ่งทำให้สถานการณ์ภาระหนี้สินของท่านแย่ลง และส่งผลกระทบต่อระดับเครดิตของท่าน ในหลายกรณีผู้ให้กู้มักพร้อมให้ความช่วยเหลือท่านในการแก้ปัญหา
  • มองหาคำแนะนำ จากผู้ให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน

บัญชีรายจ่ายก่อให้เกิดความมีระเบียบ


บัญชีรายจ่ายสามารถช่วยให้ท่านจดจำพฤติกรรมในการใช้จ่าย และชี้ให้เห็นถึงรายการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารหนี้สิน และสามารถทำได้อย่างง่ายดาย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตารางบัญชีรายจ่าย

วิธีเตรียมบัญชีรายจ่าย

หากท่านดาวน์โหลดแบบฟอร์มตารางบัญชีรายจ่ายแล้ว

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเตรียมบัญชีรายจ่ายของท่าน

1. ตรวจสอบรายได้และค่าใช้จ่ายของท่าน:
     บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 2 เดือน ค่าใช้จ่ายบางรายการอาจเกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน อาทิ ค่าเช่า ค่าผ่อนจำนอง ค่าของใช้ภายในบ้าน ค่าเบี้ยประกัน ค่าสาธารณูปโภค และค่าเดินทาง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายบางรายการอาจเกิดขึ้นเป็นบางช่วง อาทิ ค่าใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยว สันทนาการ และของขวัญ

2. จัดทำบัญชีรายจ่าย:
    ใช้ข้อมูลที่ท่านรวบรวมจากด้านบนเพื่อกรอกลงในแบบฟอร์มตารางบัญชีรายจ่าย โดยท่านควรทำบัญชีเป็นรายเดือนเพื่อให้ท่านสามารถเปรียบเทียบรายการใช้จ่ายและรายรับได้อย่างสะดวก หรือท่านอาจเลือกทำบัญชีรายจ่ายของครอบครัว โดยใช้รายรับ และรายจ่ายรายเดือนของสมาชิกทุกคนในครอบครัวท่าน

3. ใช้จ่ายภายในงบประมาณ และหมั่นตรวจสอบรายการใช้จ่ายของท่าน
เมื่อท่านมีการบันทึกอย่างแน่ชัดเกี่ยวกับรายจ่ายของท่าน ท่านอาจพิจารณาดูว่าท่านสามารถตัดทอนค่าใช้จ่ายบางรายการได้หรือไม่ โดยท่านอาจเปลี่ยนรายการจำนวนดังกล่าวมาเป็นเงินฝากสะสมในบัญชีของท่านแทน
Back to top
Back to top