American ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican Express

 

มีเหตุผลมากมายทำไมร้านของท่านถึงควรรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส® 

 

เมื่อท่านรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ท่านจะได้รับมากกว่าบัตรที่มีชื่อเสียงทางด้านการบริการและการให้ความช่วยเหลือระดับโลก 

 

ท่านได้ต้อนรับบริษัทที่ให้คำมั่นสัญญาในการช่วยเหลือร้านค้าเช่นท่าน
ขยาย จัดการ และเติบโตธุรกิจของท่าน  

 

 

 

สิ่งที่ท่านจะได้เมื่อร้านของท่านรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

 

ความโปร่งใส
และราคาที่น่าจูงใจ

 

ลูกค้าชั้นดี

 

ฟรีโปรแกรม
ทางการตลาด
และข้อมูลเชิงลึก
ที่มีประโยชน์

 

การบริการจากเรา
เพื่อช่วยบริหาร
ธุรกิจของท่าน

 

ระบบป้องกัน
การฉ้อโกง
และข้อพิพาทที่ดีที่สุด

การสมัครเพื่อขอรับบัตร

สมัครทางโทรศัพท์

 

สมัครทางโทรศัพท์

 

เพียงติดต่ออเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่หมายเลข 0 2273 5100 ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ทางอเมริกัน เอ็กซ์เพรส  จะจัดการเปิดบัญชีร้านค้าให้ท่าน เพื่อความสะดวก
กรุณาเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ให้พร้อม

  • ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ที่บ้าน และวันเดือนปีเกิดของเจ้าของธุรกิจ หรือของผู้ที่มีอำนาจลงนามในธุรกิจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของเจ้าของธุรกิจ หรือของผู้ที่มีอำนาจลงนามในธุรกิจ
  • สำเนาใบนำฝากเงิน เช็คที่มีการยกเลิก หรือสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารที่ท่านต้องการให้อเมริกัน     เอ็กซ์เพรส โอนเงินให้ท่าน
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า

หากร้านค้าของท่านรับบัตรเครดิต/เดบิต อื่นๆ อยู่แล้ว กรุณาเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ 

  • ข้อมูล รายละเอียดของเครื่องบันทึกการขายอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งผู้ให้บริการ ชนิดของเครื่องบันทึกการขายอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขประจำเครื่อง หมายเลขร้านค้าที่รับบัตรวีซ่า/มาสเตอร์การ์ด
    และ/หรือหมายเลขร้านค้าที่รับบัตรอื่นใด (หากมี)
 
สมัครทางแฟกซ์ 
 

 ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่าง กรอกข้อความให้เรียบร้อยและแฟกซ์มาที่หมายเลข 0 2273 0295

 

 เชิญสมัครวันนี้! (ภาษาอังกฤษ)

(PDF: 46 KB / 2 หน้า) 

 

เชิญสมัครวันนี้! (ภาษาไทย)

(PDF: 112 KB / 1 หน้า) 

 

เอกสารนี้ อยู่ในรูปแบบไฟล์พีดีเอฟ ( .pdf ) ที่ต้องใช้ร่วมกับโปรแกรม Adobe Acrobat Reader. Acrobat และ โลโก้ Acrobat เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Adobe System 

 

สมัครทางแฟกซ์
Don't Do Business Without It