American ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican Express

การเติบโตธุรกิจของร้านค้า/
สถานธุรกิจของท่าน

การเติบโตธุรกิจของร้านค้า/
สถานธุรกิจของท่าน

ทำรายการขายผ่านเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ในแต่ละปีความเสียหายจากการใช้บัตรชาร์จการ์ดและบัตรเครดิตโดยทุจริตมีมูลค่าร่วมหลายล้านเหรียญสหรัฐฯ ดังนั้นเพื่อลดความเสียงที่ธุรกิจของท่านจะต้องตกเป็นเหยือของการฉ้อฉลดังกล่าว โปรดปฏิบัติตามข้อแนะนําพื้นฐานในการรับบัตรและการอนุมัติวงเงินดังนี ข้อปฏิบัติทัวไปในการป้องกันการใช้บัตรโดยทุจริต

 

ข้อพึงสังเกต

 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส คือสมาชิกบัตรที่แท้จริง เพราะบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้แม้จะเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันก็ตาม ข้อสังเกตเบื้องต้น ได้แก่ การสอบถามผู้ใช้บัตรเกี่ยวกับชื่อและนามสกุลสมาชิกบัตรและวันที่สามารถใช้บัตรซึ่งปรากฏอยู่บนบัตร ข้อสังเกตที่พบได้จากบุคคลที่น่าสงสัย

 

  • มีท่าทางพิรุธ รีบร้อน ลุกลี้ลุกลน หรือมีท่าทางที่จะซื้อสินค้าและรีบออกไป
  • ซื้อสินค้ามูลค่าสูงหรือปริมาณมากโดยไม่คํานึงถึงรายละเอียดใด ๆ เกียวกับตัวสินค้า
  • ดูลายเซ็นบนหลังบัตรของตนเองก่อนจะเซ็นชือลงบนแบบบันทึกค่าสินค้าและบริการ (ROC)

ข้อพึงระวัง ตรวจสอบสภาพบัตรโดยละเอียดว่ามิได้มีการดัดแปลง ชํารุด เสียหาย หรือมีรอยขีดข่วน ตลอดจนแถบเทปหรือแผ่นพลาสติกปิดทับอยู่หรือไม่หรือมีรอยลบหรือป้ายทับด้วยน้ายาลบคําผิดหรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบหมายเลขบัตร และลายเซ็นทั้งด้านหน้าและด้านหลังของบัตรว่าเหมือนกันหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขบัตรด้านหน้าตรงกับที่ปรากฏด้านหลังบัตรและเป็นหมายเลข เดียวกับในใบบันทึกค่าสินค้าและบริการที่พิมพ์ออกจากเครื่องรับบัตร หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อแผนกอนุมัติวงเงินที โทร. 0 2273 5522