หน้าแรก
Merchant Services
English
การรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส การจัดการธุรกิจของร้านค้า เพิ่มพูนผลกำไรด้วยความผูกพันของท่านกับลูกค้า
สิทธิประโยชน์จาก การรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
ร้านค้าปลีกทั่วไป/สถานธุร กิจทั่วไป
ร้านอาหาร/ภัตตาคาร
ที่พัก/โรงแรม
การรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสในกลุ่มธุรกิจ การจัดประชุม สัมมนา การจัดงานนิทรรศการ หรือการจัดเลี้ยงทางธุรกิจ
อื่นๆ
สมัครเพื่อขอรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
เรียนรู้เกี่ยวกับการรับประกันราย การทุจริตในการสั่งซื้อสินค้าผ่านท างอินเตอร์เน็ต
Learn about accepting the Card

Apply to accept the Card
การจัดประชุม สัมมนา
การรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสในกลุ่มธุรกิจการจัดประชุม สัมมนา หรือการจัดเลี้ยงทางธุรกิจ
   
การเพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการจ่ายเงินย่อมเป็นการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าผู้จัดการประชุมสัมมนา งานนิทรรศการ หรือการจัดเลี้ยง ที่ย่อมจะพึงพอใจในความสะดวกในการชำระเงินด้วยบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เพราะเป็นการช่วยตรวจสอบควบคุมค่าใช้จ่าย รวบรวมทุกค่าใช้จ่ายของการจัดประชุมในใบสรุปยอดเพียงใบเดียว ลดความจำเป็นต้องตรวจสอบค่าใช้จ่ายหลายครั้ง การรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม สถานธุรกิจจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้

  • การชำระเงินที่รวดเร็ว ท่านจะมั่นใจได้ในการรับชำระเงินในเวลาที่เหมาะสม
  • เพิ่มประสิทธิภาพ – ลดความจำเป็นในการตรวจสอบความสามารถในการชำระเงินของลูกค้า, ลดจำนวนใบแจ้งหนี้ ลดการติดตามรายการค้างชำระ
  • ส่งเสริมสถานธุรกิจของท่านให้เป็นที่รู้จักแก่บริษัทลูกค้าผู้ถือบัตร
ปัจจุบันนี้ การแข่งขันในธุรกิจการจัดประชุมสัมมนา และการจัดเลี้ยงทางธุรกิจ ทวีความรุนแรงขึ้น

อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะสามารถช่วยธุรกิจของท่านดึงดูดลูกค้าที่ดีในกลุ่มบริษัทที่ต้องการจัดประชุมสัมมนา การจัดนิทรรศการ หรือ การจัดเลี้ยงผ่านบัตร “American Express Corporate Meeting Card” – ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับองค์กร เพื่อช่วยในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมนา และการจัดงานเลี้ยงทางธุรกิจ

ในบางครั้ง American Express Corporate Meeting Card อาจเป็นลักษณะของข้อตกลงในการชำระเงินผ่านอเมริกัน เอ็กซ์เพรส แต่ไม่อยู่ในรูปของบัตรพลาสติกที่จับต้องได้จริง อำนาจการชำระเงินในรูปแบบนี้ช่วยให้องค์กรสามารถ สั่งซื้อบริการโดยไม่ต้องเดินทางไปรูดบัตรด้วยตนเอง ช่วยให้การควบคุมค่าใช้จ่ายในกลุ่มของการจัดการประชุมสัมนา หรือ การจัดเลี้ยง ทำได้ดีขึ้น

การรับชำระเงินผ่านบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสทุกประเภทได้ถูกครอบคลุมไว้ในสัญญาและข้อตกลงในการรับบัตรระหว่างสถานธุรกิจของท่านและ อเมริกัน เอ็กซ์เพรสแล้ว ท่านสามารถยินดีต้อนรับบัตรนี้ ได้เช่นเดียวกันกับที่ท่านรับชำระผ่านบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสอื่นๆ ทุกชนิดก่อนหน้านี้

Apply to accept the Card

Reduce Fraud and Chargebacks