หน้าแรก
บริการของร้านค้า
English
การรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส การจัดการธุรกิจของร้านค้า เพิ่มพูนผลกำไรด้วยความผูกพันของท่านกับลูกค้า
สิทธิประโยชน์จาก การรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
ร้านค้าปลีกทั่วไป/สถานธุร กิจทั่วไป
ร้านอาหาร/ภัตตาคาร
ที่พัก/โรงแรม
การรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสในกลุ่มธุรกิจ การจัดประชุม สัมมนา การจัดงานนิทรรศการ หรือการจัดเลี้ยงทางธุรกิจ
อื่นๆ
สมัครเพื่อขอรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
เรียนรู้เกี่ยวกับการรับประกันราย การทุจริตในการสั่งซื้อสินค้าผ่านท างอินเตอร์เน็ต
Explore the Benefits

Apply to accept the Card
เพิ่มจำนวนกลุ่มลูกค้าชั้นดีที่แวะมาเยือน
   
  • สมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ทั่วเอเซียแปซิฟิค มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตร(หรือยอดการซื้อ)โดยเฉลี่ยสูงกว่าผู้ถือบัตรชั้นนำอื่นถึงกว่าเท่าตัว1
  • 49% ของสมาชิกบัตรจะใช้บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส บ่อยที่สุดในการซื้อสินค้า2
เพิ่มภาพพจน์แห่ง การบริการได้ดียิ่งขึ้น
   
  • 67% ของสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส มีทัศนคติที่ดีขึ้นกับสถานธุรกิจ หากสถานธุรกิจนั้นเริ่มรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส2
  • 51% ของสมาชิกกบัตรมีความรู้สึกที่ดีขึ้นกับระดับการบริการของร้านค้า/สถานธุรกิจ เมื่อร้านค้า/สถานธุรกิจนั้นเริ่มรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส2
  1รายงานจากนีลสัน (Nilson) , มิถุนายน 2545 ฉบับ 765
2จากการศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติในการใช้บัตรปี 2002 (Card Usage & Attitude Study 2002) จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานวิจัยระหว่างประเทศในนาม อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จากการ สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ที่เป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน จำนวน 150 ท่าน
   
ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้ดีขึ้น
 
เมื่อร้านค้า/สถานธุรกิจของท่านให้การต้อนรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส เท่ากับว่าท่านตอบรับองค์กรระดับโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับถึงความเชี่ยวชาญในงานบริการ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ช่วยส่งเสริมและรองรับการดำเนินธุรกิจของท่าน ด้วยบริการทางธุรกิจระดับมืออาชีพ
   
  • รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าชั้นเยี่ยมได้ดียิ่งขึ้น
  • ระบบการทำงานที่สะดวกรวดเร็วและมีการปรับปรุง และพัฒนาบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยป้องกันท่านจากปัญหาการปลอมแปลงบัตร คุ้มครองท่านในกรณีลูกค้าปฏิเสธการใช้บัตร ตลอดจนดูแลและแก้ไขปัญหาระหว่างสถานบริการธุรกิจและสมาชิกบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • บริการใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการของร้านค้า/สถานธุรกิจและสมาชิกบัตร
  • การยอมรับในฐานะคู่ค้าธุรกิจของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งวางใจได้ในบริการที่เปี่ยมคุณภาพ
เกณฑ์ในการรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
 
สถานธุรกิจของท่าน ไม่ว่าอยู่ในรูปแบบบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือเจ้าของเพียงผู้เดียว จะต้องเป็นธุรกิจที่ดำเนินงานภายในประเทศไทย

เชิญท่านสมัครได้วันนี้

Apply to accept the Card

Reduce Fraud and Chargebacks